Өлеңдер бөлімі

Unit 6 Food. Clothes. Shopping. I like oranges

Тақырыбы: Unit 6 Food. Clothes. Shopping. I like oranges

Оң жақ бағандағы тапсырмаларды құрастырушы мұғалімдердің есіне:

І  кезең. Мұғалім алғашқы 5-7 минутта: а) ұйымдастыру сәтін өткізеді; б) өткен тақырып бойынша берілген деңгейлік тапсырмаларды үйде аяқтап орындап келу дәрежесі тексеріледі; в) төмендегі  «Көпір» тапсырмаларын тексереді (алдымен жеке тексеріп шығады, сосын фронталды тексереді).

«Көпір» (жеке жұмыс)

тапсырмалары өткен тақырыптар бойынша жаңа сабақты меңгеруге негіз болатын қайталау тапсырмалары

  1. Match the words with the pictures . Listen and repeat words.       meat 11 , potatoes  4,   butter 8, hamburger 3, strawberry 1, chips 6, biscuit 7, milk 2 , cheese 10, carrot 5.                                               2. Answer the questions.                                                                                    1.  Which food do you like?Strawberry,cheese,biscuit .                                         2.   Which food don`t  you like? meat, , hamburger.

ІІ кезең (топтық жұмыс) жаңа сабақты топтық жұмыс барысында оқушылардың өз бетімен меңгеруіне жағдай жасау:       а) оқушылар төмендегі «Білу», «Түсіну», «Талдау», «Жинақтау» тәсілдеріне сәйкес тапсырмаларын өздері толтырады    (10 минут); ә) жауаптарын мұғаліммен бірге талдайды (10 минут).  Нәтижесі ауызша  марапатталады.

1-қадам  (топтық жұмыс) - теория бойынша «Білу» критерийінің индикаторлары:

(тақырып мазмұны бойынша кім?не?

қандай? қалай?нені? қашан?не істеді сияқты сұрақтарға жауап беретін толық ақпарат іріктеліну керек)

  1. Circle the correct answer.                                                               1. How ------ butter is there in the fridge?                                                                    A. many B. much C. some                                                                                    2.How ------ bananas is there in the fridge?                                                       A. much B. some C. many3. There are ------ carrots on the plate.                                                               A. some. B. a. C. an.4. I have apple in my bagA. a.  B. an. C. some.                                                                                             5. What is there in the fridge?                                                                  Banana, apples, milk, cheese, meat, butter.2. Listen and read.                                                                                         Colin: Do you like juice?                                                             Dmitry: No, I don`t like juice.                                                                          Colin: Do you like coke?                                                     Dmitry:  Yes.Colin: Do you like pizza?                        Dmitry: No, I don`t like pizza.                                                                                                                            

 

2-қадам (топтық жұмыс) - теория бойынша «Түсіну»

 критерийінің индикаторлары:

 (неге? неліктен? себебі? не үшін?сұрақтары оқушының жоғарыда берген жауаптарына оларды тереңдету  үшін қойылады)

1.Read and remember!                                                I like salad.                                                                                                                       Do you like pizza?                                                                                                                  No, I don`t like pizza.                                                                                                                                                                                          2.Listen and repeatJennifer: Do you like oranges?                                                                               Asel: Yes, I do. /  I like oranges                                                                             Jennifer:I am glad you like it.      Asel:Where  do oranges come from?       Jennifer: They come from California.

 

 

3-қадам-(топтық жұмыс)      теория бойынша «Талдау»  критерийінің индикаторлары:

 

1.Салыстыр,

2. Айырмашылығы неде?

3. Ұқсастығы неде?

4.Тақырыптың басты идеясын жаз деген тапсырмалар болу керек. Немесе 1-3 тапсырмаларды Венн диаграммасы арқылы қамтуға болады.

 

healthy foods,apple, milk, bananas,  salad, oranges, tea, mineral water

meal,

foods,

fruits,

drinks.

unhealthymeat, cake,sandwiches, pizza, coffee, hamburgers

 

 

 

Write the words and missing the letters: apple, milk, banana, salad, orange, tea, mineral water, meat, cake, sandwiches, pizza, coffee, hamburger

4-қадам-(топтық жұмыс) теория бойынша «Жинақтау» критерийінің индикаторлары:

Қорытынды  шығар, анықтама бер,  мазмұнды жүйеле, кестені,                 тірек сызбаны немесе сөзжұмбақты толтыр, немесе өзің құрастыр тағы  с.с. басқа түрдегі тапсырмалар оқушының жоғарыдағы «тақырыптың басты идеясына» жазған жауабына қойылады

 

Complete the scheme general ideas in theme. Тақырыптың басты идеясына құрылған сызбаны толтыр.

Sour

delicious

awful

wonderful

1apple

-

+

-

+

2meat

-

+

-

-

3cake

-

+

-

+

4orange

+

+

-

+

5milk

-

+-

 

+

 

 

Оқулықпен жұмыс (5 минут): төмендегі  «Қолдану» және оқушының тақырып мазмұнына  «Баға беруі» тәсілдеріне сәйкес, яғни рефлексия жасауға, эссе жазуға арналғанпрактика жүзінде бекіту тапсырмалары орындалады . Нәтижесі ауызша марапатталады.

5-қадам - (топтық жұмыс) практикада бекіту. Практика жүзінде  «Қолдану» критерийіне сәйкес оқулықпен жұмыс жүргізу барысында тек қарапайым тапсырмалармен бекіту жүргізіледі. Дайын формулалар арқылы есептер шығару орындалады

 

1.Talk to your friends  speak about the foods.  My friend likes apples, oranges, bananas.                                                   My friend doesn`t like sandwiches, meat, coffee

6-қадам (топтық жұмыс):

«Баға беру» (Сен қалай ойлайсың? Не істер едің? деген тапсырмалар оқушыға жоғарыда алған білімін (теория бойынша) және біліктілігін (практикасы бойынша) өмірдегі жағдаяттардышешуге бағытталып қойылады

How do you think?Сен қалай ойлайсың ?

  1. Which food do you like?                                                                       2.  Which food don`t you like?

ІІІ кезең (кері байланыс – бағалау кезеңі): Жеке жұмыс. Жоғарыда меңгерген мазмұнды үш деңгейге іріктеп (әр деңгейдің білімділік, біліктілік, яғни құзыреттілік деңгейін анықтайтын тапсырмалар) оларды біртіндеп орындату арқылы балл жинату барысында оқушының құзіреттілік деңгейін анықтап, әділ бағалау жүзеге асырылады. Бұл тапсырмаларды оқушылар сабақтың соңына дейін қалған 15 минуттың 12 минутында орындайды + 3 минут қортынды жасалады.

Қалған тапсырмаларлы үйде аяқтап келеді.  Қортынды балл саны дәстүрлі бағаға айналдырылып, келесі сабақтың басында сынып журналына қойылады, мониторингке тіркеледі.

І денгей ( 5 балл).

1-қадам – (жеке жұмыс) теория бойынша «Білу» критерийінің индикаторларына сәйкес

(тақырып мазмұны бойынша кім?не?

қандай? қалай? нені? қашан?не істеді сияқты сұрақтарға жауап беретін толық ақпараттар  іріктелініп ІІ кезеңдегіге қарағанда керісінше қойылады)

Exercise: 3 Match the words to the pictures.                                                       Lemonade, pepsi, cake, salad, coca-cola , water, sandwiches, tea, milk, pizza, bananas, chocalate, apple, oranges, coffee, hamburgers, juice, meat..

 

 

Exercise:4  Write the words to the box.                                                           Food : meat, hamburger, cake, pizza

Drink: Lemonade, water, mineral water, coke, tea, juice

2-қадам (жеке жұмыс): Практика жүзінде «ҚОЛДАНУ» критерийіне сәйкес        (ІІ кезеңдегіге 5-қадам қарапайым тапсырмалар үлгісіндегі тапсырмалар орындалады)

Exercise:6 Talk to your classmates. Make – up dialogue.                              -Do you like…….?                                                                                     -- -Yes/No

1-аралық нәтиже:

Бірінші  деңгейде қалыптасқан құзіреттілік (білім, біліктілік) деңгейінің сапалық өлшемі (бірінші аралық өлшемі): – «дұрыс», «толық» деген білім сапасының түрлерімен сипатталады (Ю.К.Бабанский). Оқушының бұл алғашқы қадам нәтижесінің сандық өлшемі  –  бес балл = «сынақтан өтті» = «қанағаттандырарлық» білім деңгейінің өлшемі = «3» журналға қойылады, егер келесі деңгей тапсырмаларынмеңгере алмаса.

ІІ- денгей (5-балл+4балл=9 балл)

1-қадам (жеке жұмыс)  - теория бойынша «Түсіну»

критерийінің индикаторларына (неге? неліктен? себебі? не үшін?) сәйкес

 сұрақтар оқушының жоғарыда берген жауаптарына оларды тереңдету  үшін қойылады.

 

Exercise: 10                                                                                                   `` Like`` сөзін қандай жағдайда қолданамыз. ``Үнату``                 -Do you like pizza?         

2-қадам (жеке жұмыс)   - теория бойынша «Талдау» критерийінің индикаторларына сәйкес

 (1.Салыстыр,

2. Айырмашылығы неде?

3. Ұқсастығы неде?

4.Тақырыптың басты идеясын жаз) деген тапсырмалар болу керек. Немесе 1-3 тапсырмаларды Венн диаграммасы арқылы қамтуға болады.

Write the names of food from exercise:3                                            

 

fruit     vegetable           drinks                    dairy products  

bananascarrort                Lemonade,            cake,

oranges, potatoes           pepsi                     salad,

apple,coca-cola               hamburgers

                                       juice                      meat.. 

                                       water,

                                       coffee,

3-қадам (жеке жұмыс): Практика жүзінде «ҚОЛДАНУ» критерийіне сәйкес(ІІ кезеңдегіге 5-қадам қарапайым тапсырмалар үлгісіндегі тапсырмалардың өзгертілген жағдайдағы нұсқасы  орындалады)

 

Exercise 8 Listen and repeat the words.                                                    This is delicious, sweet, wonderful, good, interesting, sour, terrible awful

 

2-аралық нәтиже:

Бірінші  деңгейде қалыптасқан құзіреттілік (білім, біліктілік) деңгейінің сапалық өлшемі (бірінші аралық өлшемі): – «дұрыс», «толық» деген білім сапасының түрлерімен сипатталады (Ю.К.Бабанский). Оқушының бұл алғашқы қадам нәтижесінің сандық өлшемі  –  бес балл = «сынақтан өтті» = «қанағаттандырарлық» білім деңгейінің өлшемі = «3» журналға қойылады, егер келесі деңгей тапсырмаларын  меңгере алмаса. 

 

1-қадам (жеке жұмыс) - теория бойынша «Жинақтау»

критерийінің қорытынды шығаруға бағытталған индикаторлары:

Қорытынды  шығар, анықтама бер,  мазмұнды жүйеле, кестені,  тірек сызбаны, сөзжұмбақты толтыр немесе өзің құрастыр тағы  с.с. басқа түрдегі тапсырмалар оқушының жоғарыдағы «тақырыптың басты идеясына» жазған жауабына қойылады.

ІІ-кезең, 4-қадамда «жинақтауға» берілген   тапсырма басқа формада беріліп, баланың білім деңгейі бағаланады.

Exercise:12 Write four food and one drink words. What are the words?      

 

 

S

A

N

D

W

I

C

H

 

O

R

A

N

G

E

 

P

I

Z

Z

A

 

 

B

A

N

A

N

A

 

                       

C

A

K

E

 

2-қадам (жеке жұмыс):

«Баға беру» (Сен қалай ойлайсың? Не істер едің? деген тапсырмалар оқушыға жоғарыда алған білімін (теория бойынша) және біліктілігін (практикасы бойынша) өмірдегі жағдаяттарды шешуге қолдана алу дәрежесі бағаланады.

Exercise 8  To learn new words

3-нәтиже:

Үшінші деңгейдің нәтижесі (түбегейлі көзделген нәтиже): алғашқы екі деңгейде жинаған 9 баллға + 3 балл =12 балл = «5» журналға қойылады. Оқушының білім сапасы білім стандарты көлемінде «дұрыс», «толық», «әрекеттілік» пен «тереңділік»-ке «жүйелілік» пен «саналылық» қосылып, барлығының жиынтығы «берік» білім болып саналады (Ю.К. Бабанский).   

 

 


Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз