Өлеңдер бөлімі

Жаңылтпаштар

Қарашы қиырға,
Көрінген сиыр ма?
Ұқсай ма сиырға,
Ұқсай ма суырға,
Айыру қиын ба?


Қараңдаршы қанағатты!
Қара лақты қамамапты.
Қамқорлықпен қарамапты,
Қаңғыртыпты қаралақты.


Қарақат терген рахат па?
Тұра қап қарақат жеген рахат па?
Тауықтар да қарақатқа құмар ма?
Тарысы бар ала қап та ұнар ма?


Қара бояу да,
Ақ бояу да бар менде.
Қара бояулар
Ақ бояудан кем бе?


Қапты ап, мақта ап,
Мақта қапталап,
Қақтап аптап,
Теріміз ақты-ақ.


Қаңбақ-тоңғақ!
Тоңғақ-қаңбақ
Ұшты иық қомдап!


Қазықты тоқпақпен тоқпақтағанда
Тоқпақты тоқтатпай тоқпақта.


Кінә бар,
Күнә бар,
Күмән бар.
Кінә не,
Күнә не?
Күмән не?
Кінәні артады,
Күнәге батады.
Күмән боп жатады.
Кінәлі, күнәлі,
Күнәлі күмәнді,
Күмәнді кінәлі.


Күлегеш
Тілеулес
Бұл емес!
Кіл егес
Шығаргыш
Бұл — Елеш.


Көпті көп,
Азды аз дейміз.
Қысты қыс,
Жазды жаз дейміз.


Көпбай көк атын айдап келеді,
Көк ат шөбін шайнап келеді.
Көк ат көк өзеннің бойын бойлап кедеді
Көпбай көк атын ойына ап келеді.


Көше бүгін көктайғаң!
Көктайғақта тоқтай қап,
Көкбай бала
Көктайғақты боқтайды-ақ!


Көк аспанда жұлдыз бар,
Мөлдір суда құндыз бар.
Жұлдыз түнде жылтырар,
Құндыз түнде жылтырар.


Көбелек бедеде,
Бөдене көдеде,
Беде не? Көде не?
Бедені беде де,
Көдені көде де!


Кендірден кенеп шығар,
Кенептен елек шығар.
Електен кебек шығар,
Кебек те керек шығар.


Кәпңаз — «қап» тауы ма?
«Қап» тауы - Кәпқаз емес.
Ойдан орғытып біреудің тапқаны ма?!


Ибалы - инабатты.
Игісінді - ибадатты.


Жоғалды бес шыбыш,
Жоң өлі еш сыбыс.
Жоқ өлі еш сыбыс,
Жоғалды бес шыбыш.


Жолаушыны арбалы
Тонаушылар байлады.
Қырда жортқан көп аңшы
Тонаушыны байлады.
Жолы болған жолаушы
Қара жолмен заулады.
Тонаушылар байлаулы
Жаралы аңша аунады.


Жез түстес үзік-үзік,
Зер жіппен ақ үзікті
Өрнектеп жүзік тізіп,
Әдемі етіп ызыпты.