Корейская косметика премиум класса

Өмір жайлы

А-лаңдаймын біздегі бұл өмірге,
Ә-лек болам салмасам деп көңілге.
Б-еріп келет сыйында өмір маған.
В-агондатып келген бұл сыйыңды алам.

Г-алактика,ғаламды жараттыңыз,
Ғ-аламшарға біздерді тараттыңыз.
Д-ұға жасап сыйынамыз Аллаға
Е-лге зиян,өзіңе күнә жасама..


Ж-аратушы бір Алла ғой жәрдемім
З-иян болмай көмек ету дегенім
Й-ығама ауыр күнә артпастан
К-әлимәмен сауап ету тілегім.

Қ-алам шіркін ұшталады шабытта,
Л-ағнет атсын сайтан арбар қылықта.
М-ағынасы мына мәнді ғұмырдың
Н-әсіп етсе жәннәтқада тұрақта.

Ң-ылдаған әуендерді тыңдама
О-дандағы сүрелерді ойлада
Ө-рісіңді дұғаменен кеңейтіп
П-анаңда бір жатқаныңша тұр алға.

Р-асында біз бір Алладан келгенбіз
С-ұраламыз қайта сонда кетерміз
Т-ұрақтаған мына жалған өмірден
У-ақыт келсе Алла деумен өтерміз.

Ұ-мтыл алға уақытың қазір барда,
Ү-мітпенен жарқын жаққа тек алға.
Ф-илософия тұрғыдан бір сәттеде
Х-әм көңіл жігер сыйла сен қалма.

Ц-ықылдаған уақыт шіркін өтуде,
Ч-емоданға өткенді сал мәңгіге.
Ш-аршамастан сауап жаса сен елге
Щ-еткалаумен тазарсында өткенде.

Ы-рыс толсын бақытпен өміріңе,
І-лік салма нәп-нәзік көңіліңе.
Э-лементі бақытыңда мына бір
Ю-лдыздай бір үмітпен сеніміңе
Я-расымен жарық сыйла өміріңе.


Қарап көріңіз