Корейская косметика премиум класса

Жаңылтпаштар

Хакім хат ашып отыр.
Хат ашып, шатасып отыр.


Атам томағаламаған бүркітті
Мен томағаламағанда,
Кім томағалайды?


Адам ата мен Хауа анадан
Абыл мен Қабыл туады.
Қабыл мен Абыл
Хауа ана мен Адам атадан туады.
Сонда Абыл Қабылдың ағасы ма?
Әлде, Қабыл Абылдың ағасы ма?
– Абыл – Қабылдың ағасы, – дейді Жаңыл да, Табыл да,
Оны өзің зерттеп, зерделеп қабылда!


– Орал Оралдан оралды ма?
Оралдан Омар оралды ма?
– Орал, Омар, Арал, Марал,
Яғни, олар Оралдан оралды.


Айым шәйнек сындырды,
Қайым әйнек сындырды.
Шәйнекті Айым сындырды,
Әйнекті Қайым сындырды.


Айбар асығып жүр,
Айдар ашығып жүр.
Айбар асығып жүріп,
Ашығып қалмасын!
Айдар асығып та,
Ашығып та қалмасын!


– Сатыбалды кеше неше дәптер сатып алды?
Сатыбалды кеше неше кептер атып алды?
– Сатыбалды кеше көп дәптер сатып алды,
Сатыбалды кеше көк кептер атып алды.


Үш қыз да ұшқыш,
Ұшқыш та үш қыз.
Үш қыз – ұшқыш,
Ұшқыш – үш қыз.


Аманкелді майданнан аман келді,
Аманкелді май айына таман келді.


Шын айтты ма?
Сын айтты ма?
Шын айтса да,
Сын айтса да,
Шыны – сын,
Сыны – шын болсын!


Талап салақ-ты,
Оқымайды сабақты.
Самат талапты,
Жақсы оқиды сабақты.
Талап салақ-ты,
Самат талапты.


Асу, ашу, ас су, аз су:
Аз су, ас су, ашу, асу.


Көктемеде
Көк пе төбе?
Көк төбеде –
Көп бетеге,
Бетегеге
Көк жете ме?


Оралдан оралған олардан
Омаржан оң көріп,
Он бөрік,тор беріп, тон алған.


Бір топ тобыр
Опыр ­топыр
Көпірде отыр,
Жиналған көп нөпір
Не деп отыр?
«Аты – көпір,
Көпірде көпір»
Деп кеп отыр.


Іздеп ек бір-бір құр,
Қу екен құр құрғыр.
Таптырмай қырдан құр,
Қайттық біз құрдан-құр.


Ізге түсті Ізмұрат,
Ізмұратты біз бірақ,
Іздеп-іздеп таппадық,
Ізім-қайым қызық-ақ.


Ісшіл іссізбен келіспейді,
Істі іссізден тез істейді.
Іске іскер,
Істі іскер істер.


Ысқан ұстаз – ұстаз ұста,
Үш ұстаға ұстаз ұста,
Үш ұстаға жасы тұстас ұста.


«Ыбырай, Ыбырайдың шымыры-ай!
Денесі де тым ірі-ай!»
Мақтап жүрген Ыбырай,
Мысықтан қорқып зымырай,
Берер зымырай.