Өлеңдер Бөлімі

Жаңылтпаштар

Үш егізбіз, үш егізбіз,
Асты бірге ішеміз біз.


Үйде ойыншық үлегім,
Үлегімді үремін.
Үремін де үнемі,
Үстіне өзім мінемін.


Үш кiшi iшiк пiштiм,
Бес кiшi iшiк пiштiм:
Неше кiшi iшiк пiштiм?


Ұн тартқан,
Аппақ ұнтақ шынтақтан.


Ұста еңбек тарланы,
Ұғып алғын бар мәні!
Ұстамасаң балғаны,
Ұстап көрші, ал кәні!


Ұйқышыл кісіні ұйқы қысты,
Ұйқышыл кісінің ұйқысы күшті.


Ұлсынай – ұшқыш ер жүрек,
Ұнайды оған зәулім көк.


Ұстап қара қарындашын,
Ұштап қарындашын қарындасым
Ұсынды қарындасым қарындашын.


Уықтардың барлығын,
Уыққапқа сал, күнім,
Уыққапқа салған соң,
Уыздан жеп ал, күнім.


Уфаға барып оқыған,
Уәли жібек тоқыған.


Тырмада бар,
Қойшыда жоқ,
Тырнада бар,
Аңшыда жоқ.


Торғай тоғайды ұнатады,
Тоғай торғайды ұнатады.


Тарғыл итім, талға орал!


Тас тостаған,
Тас тостаған ішінде
Тас тастаған.


Тарғақты тақыр жерге
Жұмыртқалатпақшымыз,
Жұмыртқаламаса да
Жұмыртқалатпақшымыз.


Түйетабанды
Түйе табанымен таптаса,
Табанына
Тікен кіре ме?
Табанымен
Түйе
Түйетабанды таптаса
Табанына тікен кірмей ме?


Тамшылар тамшы тамса,
Тығылар таса тапса.


Төлеңгітті Төлен күтті.
Төлеңгіт Төленнен өлең күтті.


Тойболды тойға барады.
Тоқтарбай тоқталмай ол да барады.
Қойгелді жолда қалады.


Таудан түсіп келеді тау ұлдары,
Тау ұлдары сүйеді қауымдарын.
Тау ұлдары сүйеді ауылдарын,
Тамашалап жүреді тауын, бағын.


×