Өлеңдер Бөлімі

Жаңылтпаштар

Жол азық алдық,
Мол азық алдық.
Қоржынымыз толы азық алдық,
Сайлаудың қоразын алдық.


«Жер асты үңгірлері...»
Деп досым міңгірледі,
Ол міңгірлегенде
Үңгірлер де күңгірледі.


Жаңбыр жауып келедi қар аралас,
Бiр топ кемпiр келедi шал аралас.
Тауға қайың бiтедi тал аралас,
Бiр топ сиыр келедi тана аралас.


Еліктер керіктерге еліктесе де,
Керіктер еліктерге еліктемес.


Есет,
Кеше
Неше
Көше
Атын
Алдың
Жаттап?
Кеше
Неше
Көше
Атын
Есет,
Алдың
Хаттап?


Есiк алдындағы отынның
Шырпылылырағынан ала кел,
Томарлылырағынан ала кел,
Тамырлылырағынан ала кел,
Түбiрлiлiрегiнен ала кел.


Етiгiмнiң басы
Қайқаяр, қайқаймас,
Қайқаяр, қайқаймас.


Дегелек-ау, дегелек,
Дамылдасын деген ек.


Дәмді шөпті таңдаған,
Дәмді шөпті талғаған,
Дағдысынша дуадақ
Даланы еркін шарлаған.


Далалықтарға даралық
Даласынан дариды.


Дән – дәулет,
Дәулет – дән.
Сән – Сәулет,
Сәулет – сән.


Дәуреннің
Дутары бар,
Дағарадай.


Досым маған еліктеп
Домбырамен ән салды.
Дән риза болып көп,
Дуылдады, тамсанды.


Далада Дана да ойнап жүр,
Далада сана да ойнап жүр.


Досқа босқа қарама,
Дос та босқа қала ма?


Демеудi Медеу демемеп пе?
Медеудi Демеу демеп пе?


– Дегенде, әй, Тайқарбай, әй, Тайқарбай,
Қойыңды май жусанға жай, Тайқарбай.
– Тайқарбай, Майқарбайлар толып жатыр,
Әй, Тайқарбай, дегенiң қай Тайқарбай?


Ғажап бояу жағады,
Ғали сурет салады.


Гөк, Гөк, көги гөк,
Көк көп, көги көк,
Гөк, Гөк, көги көк.


Гүл-гүл жайнап жер-аспан,
Гүрілдейді сайда өзен,
Гүлжазира жарасқан,
Гүлдерімен қай кезең?


×