Өлеңдер Бөлімі

Жаңылтпаштар

Кетпенбай кетпендi алып кеткен бе?
Кетпендi алған Кетпенбайға кектенбе?


Көп тау қатпарлы тау,
Қапталды тау малды тау,
Қаппарлы тау талды тау.


Иса шиша жуса,
Мұса – шиша жуса.


Зауза ұшады зыңылдап,
Зуылдайды зырылдап.
Зәулім дәу заңғарлар,
Зәру ме Зәмзамға.
Зарыққан аңғалдар,
Зақымсыз заулауға.


Жайлауда бір жылқышы,
Жылқышы – әнші жыл құсы.


Жылқышы ұшып көл жақта,
Жүр азығы мол жақта.
Жалпылдап тек жапалақ,
Жете алмайды ол жаққа.


Жол бар,
Жолда өр бар.
Өр бар,
Орға барма,
Өрге бар.


Жайлауға көш көшті,
Көш кеш көшті.


Жүйек – жүйекте,
Жүйекті жиекте.


Жамылған,
Жамау тон.
Жауынды
Жалайды от.


Жаңбырлы бұлт
Жайылды жалау боп.


Жел өтінде –
Көл бетінде көбік бар.
Желмен кеткен көбікте,
Қай бір ерік бар.


Жел сыбырлайды,
Жел сыбырлайды.
Жел сыбырласа –
Көл жыбырлайды.


Жол жағалай бағаналар – ағалар,
Ағалар бағаналар жағалар,
Бағаналарға шамдар жағар.


«Жапа-тармағайламай
Айғайламай, сөйлеңдер»,– деді ағай.


Жамал амал іздесе де,
Самал амал іздемейді.


Жамал Жаңылды,
Жалындырмақшы болды.
Жаңыл Жамалды,
Жаңылдырмақшы болды.
Жаңылдырғаны дұрыс па?
Жаңылдырмағаны дұрыс па?


Жомартта бар әліппе,
Жомарт жетік әріпке.


– Жұмаш, көзіңді жұм, аш,– деді Күлаш.


Жақсы қайшы
Қайсы қайшы?


×