Өлеңдер Бөлімі

Жаңылтпаштар

Сыпыра сөктiм, сыпыра тiктiм,
Сыпыра сөктiм, сыпыра тiктiм.


Пайдалы деп,
Пияз жеп,
Парлады жас көзімнен.
«Пыссыншы біраз» деп,
Пысылдадым төзіммен.


Пай-пай тіпті күш қалмай,
Піл қорықты тышқаннан.
Пана таппай жортады,
Пәледен жаман қорқады.


Пеш үстінде бес мысық –
Бес күзетші, бес пысық.
Тышқан ұстап жемесе,
Бола қоймас еш қызық


Піскен пісте,
Піс те,
Жерге түспе.


Паровоздың түтіні будақ-будақ,
Жолаушылар барады улап-шулап.
Паровоздың түтіні будақ-будақ,
Анда-санда қояды тулап-тулап.


Өңеші кем емес,
Өңеші кең өңеш.
Өмеште өңеш кең.


Өнері оның алуан,
Өміртай – боксер, палуан.


Өкшелеп қуып,
Көшкен ауылды.
Өкпем өшіп,
Өкшем ауырды.


Өте мерген Орман атты,
Ор түбiнен ор қоян атты.
Оқ тиген соң өте қатты,
Ор түбiнде ор қоян жатты.


Он қап,
Он қапты қақ,
Он қапты қақ та,
Қатта.


Ол аралда да марал,
Бұл аралда да марал.
От екен маралға да арал,
Оттайтын аралда да марал.


Орын берсең кіргенде,
Үлкен кісі есіктен.
Үлгілі екен демей ме,
Үйренген ғой бесіктен.


Ол да Ділдә,
Бұл да Ділдә.
Ол да Әбділдә,
Бұл да Әбділдә.


Озған сәл алды,
Бәйгені шал алды.
Шал әлі әлді.


Оқуда Ораз озар ма екен?
Ажар озар ма екен?


Оқуға салақтар,
Тек кетіп парақтар.
Сабақта алақтар
Далада далақтар.


Орманбай аңшы,
Марқабай малшы,
Тұра қап алшы,
Құрығыңды суға малшы.


Орта таудың басына
Отау тiкпек айнала,
Отауымды қотаныма тiгем,
Қотанымды отауыма тiгем.


Ол алқапты олар орар,
Бұл алқапты бұлар орар,
Орал ормаса, Омар орар.


×