Корейская косметика премиум класса

Колхоз қаласынан

 • admin
 • 11.07.2018
 • 0
 • 0
 • 1837
Ал - ло, ал - ло!
Радио азан,
«Ленин жолы»
Колхозы нан.
Тыңда азамат!
Мен колхоздан!
Біздер қайрат
Қамал бұзған.
Ескі өмірді
Біздер бұзған.
Жаңа өмірді
Біздер құрған.
Біздегі күш
Дүние аударды.
Біздің жұмыс
Социалды!
Соның бірі
Қоныстану.
Соның түбі
Байға шабу.
Біздің ауыл
Ірге аударды.
Ірге салды
Социалды.
Қала болдық
Біз осы жыл.
Социалдық
Кек шабулы!
Не көрдік біз?
Біз кім едік? .
Жылдар жүз, жүз
Қайда жүрдік?
Тында, қауым,
Соның жайын.
Тыңда, жолдас
Баяндайын.

АҢ ӨМІРДЕ

Қыста, күзде,
Қырда, құмда,
Шөлде, түзде,
Сайда, шыңда.
Қызылқұмда,
Шуда, Адайда,
Сарысуда, Әлдеқайда,
Қаңғып аулым
Телім - телім,
Тентіреп ел
Жүргендерін,
Мен білемін.
Білесіңдер
Мен жүргемін
Жүргенге ел.
Мыңдаған жыл
Қамалып жұрт,
Болыпты құл,
Бай менен жұт.
Желкемізге
Мініп мықтап,
Жүргеміз біз
Жылап - сықтап.
Өнімі жоқ,
Азабы ауыр.
Құлан, елік
Жайылғандай.
Тентіреумен
Өткен өмір.
Сол ма еді көрген?
Сол ма еді жеңіл?
Құрсын тұрмыс,
Нәлет! Нәлет!
Қайтып кермен,
Түу бәлекет!

ҚҰЛ ТҰРМЫСТА

Мен бір кеше
Кім болғамын?
Қөбінесе
Құл болғамын.
Киіз кепе
Жел уілдеп.
Сойын сірке
Тән дірілдеп.
Қалш - қалш етіп
Қарлы аязда.
Бір оңалмай
Қысы, жазда.
Қара лашық
Тігіп үйді.
Жер төсеніп,
Жағып қиды.
Бай жатқанда
Шулап мұрны.
Зар қаққанда
Біздей сорлы.
Тентірегем,
Жарымағам,
Сорлар менен
Арылмаған.
Балпаң - балпаң
Байлар ет жеп,
Қалтаң - қалтаң,
Кедей дерт жеп.
Мойнымызда
Бар ауырлық,
Мойнымызда
Бит пен құлдық.
Кешкен өмір
Жыл, айменен,
Өшкен көңіл
Жылауменен.
Құрсын тұрмыс
Нәлет! Нәлет!
Қайтып көрмен
Түу, бәлекет!

БІЗДІҢ АУЫЛ

Құтылуға
Қырық рудан
Қызық қоныстан,
Көк жұлыннан.
Құтылуға
Ел белсенді,
Ұмтылуға
Ел белсенді.
Қырдан, таудан
Қосылды ауыл.
Бытыраудан
Шошынды ауыл.
Колхоздасты,
Қайнады ауыл.
Қалаға бел
Байлады ауыл.
Трактормен
Айдады ауыл.
Радиомен
Сайрады ауыл.
Мектептермен
Жайнады ауыл.
Жастар спорт
Ойнады ауыл.
Паровозбен
Гүрледі ауыл.
Машинаны
Мінген ауыл.
Қарқын қимыл
Қаулады ауыл.
Завод болып
Заулады ауыл.
Ленин туын
Алған ауыл,
Ұлы ұранға
Салған ауыл.
Ленин жолын
Қуған ауыл.
Октябрьден
Туған ауыл.
Қала - колхоз
Болған ауыл.
Колхоз - қала
Толған ауыл.
Тартыс, күрес
Майдан ауыл.
Жауды жаншып,
Айдады ауыл.
Ұлы дүкен
Құрған ауыл,
Ірге аударды,
Жырғады ауыл.
Трактордай
Тепкіңді ауыл.
Электрдей
Екпінді ауыл.
Жаңа шаруа,
Жаңа қоғам,
Жаңа қала
Дала толған.
Жаса! Жаса!
Жана тұрмыс!
Жасап жатқан
Мың - миллион біз!
Пәлі! Пәлі!
Жаңа өмірім!
Ал - ло! Ал - ло!
Жаңа жырым.

ТЫҢДА! ТЫҢДА!

Ал - ло! Ал - ло!
Ал құлақ қой,
Толқыды әуе
Ал бұрап қой,
Радионы.
Жалға жылдам!
Ал - ло! Ал - ло!
Екен қайдан?
Ал жаңалық!
Ал құлақ сал!
Ал жаңалық!
Ал құлақ сал!
Ал - ло! Ал - ло!
Ал миллион!
Тыңда мұны
Қырдан, ойдан!
Ал үн келді!
Бұра! Бұра!
Сөз берілді
Жұмысшыға!

ҰЛЫ ӨНЕРДІҢ ОШАҒЫ

Ал - ло! Ал - ло!
Тыңда мені!
Сөйлеп тұрған
Еңбек ері!
Қазақстан
Жаңаланды.
Қазақстан
Социалды.
Қазақстан
Өнерленді.
Ашып жатыр
Неше кенді.
Қарағанды,
Қарсақпайлар,
Қоңырат,
Риддер,
Ащысайлар.
Кендір, кенеп,
Күріштері.
Мақта, қаушық...
Ірі істері.
Тағы талай
Өндірісі!
Талай гигант
Ірі күші.
Аэроплан
Көкті айырған.
Трактор
Жерді жарған.
Комбайыны
Күрілдеген!
Моторлары
Дүрілдеген.
Қаусырғаны
Жерді поезд.
Фабрик,завод
Қайнап құж - құж
Мың - мыңдаған
Рабочийлар...
Бар ма еді кеше
Кәне осылар?
Жаса! Жаса!
Жаңа елім.
Жаңа ел салған
Жаңа өмірім!
Пәлі! Пәлі!
Қайна еңбегім!
Социалды
Жер мен көгім!

ЕҢБЕК EPЛEPI

Қазақстан
Қайнады ерге,
Социалды
Жайнады елге.
Ірге тепті
Жаңа жерге.
Қаула! Қаула!
Өрле! Өрле!
Бауырмалдық
Ұлт одағы.
Социалдық
Ел ошағы.
Одақтасты,
Күшін қосты.
Ұлы ұранға
Ісін қосты.
Ұлы еңбекке
Үлкен орда.
Қазақстан
Социалды.
Тымақтардан
Ерлер шықты.
Шын еңбекке
«Кел!» - деп шықты.
Социалды
Қаһармандары.
Құрылыстың
Балуандары.
Паровоздай
Қайратты ерлер.
Зеңбіректей
Айбатты ерлер.
Қызыл туды
Көкке өрлете.
Екпін көкке
Қол сермете.
Асқар тауды
Бұзған еңбек!
Жасар тауға
Қызған еңбек.
Тың қазынаны
Ашқан еңбек.
Аспан өрлеп!
Асқар тербеп!
Ескі өмірді
Талқан қыла,
Жаңа өмірді
Дарқан қыла,
Жаңа жоспар
Сызған ерлер.
Жаңа қуат
Қызған ерлер.
Жауды алқымнан
Алған ерлер.
Шын қарқынға
Салған ерлер.
Бұрқын - сарқын
Қайнады еңбек.
Жарқын - жарқын
Жайнады еңбек.
Жаса! Жаса!
Жаңа ерлерім!
Жасаушылар,
Миллиондерім!

ҰЛЫ ЖОСПАР

Біз өмірді
Жоспарлаймыз.
Жоспармен жау
Басқандаймыз.
Күресеміз,
Алысамыз.
Жоспарменен
Жарысамыз!
Қарқындаймыз
Жылдан - жылға.
Табысамыз
Мыңнан мыңға.
Тасқындаймыз
Шабуылға.
Асқындаймыз
Жылдан - жылға.
Түгендейміз
Ерте, кеште!
Адымдаймыз
Бестен беске!
Сарқырай бер
Сан трактор.
Жарқырай көр
Шам электр.
Маман техник,
Инженерлер.
Тез қимылда
Землемерлер.
Курс, мектеп,
Кеп школдер!
Қайна, қаула,
Кісіні бер!
Өнер - білім
Қарулана,
Машинаны
Қаруға ала,
Арықтарды
Қаздыралық!
Бөгеттерді
Бұздыралық!
Ағаштарды
Ектірелік!
Егіндерді
Септірелік!
Құс, малдарды
Молайтамыз!
Қырмандарды
Ұлғайтамыз!
Кесем Ленин
Нұсқауымен,
Партияның
Бастауымен.
Еңбек халық
Күшіменен.
Социалдық Ісіменен.
От шашамыз
Жау байларға,
Шабуылдап
Бар майданда!
Пәлі! Пәлі!
Қаула еңбегім!
Социалды, еркін елім.

СЕРТ

Ал - ло! Ал - ло!
Қайнады өмір!
Жаңа өмірмен,
Жайнады қыр!
Тауда балға,
Қыр трактор!
Желде радио,
Суда электр!
Кенде қашау,
Перпаратор!
Дала - колхоз
Қыбыр - қыбыр!
Миллион күш
Жапты дала.
Миллион күш
Соқты қала.
Бес бесжылдық
Ұлы план!
Алдымыздағы
Ендігі ұран:
Капиталдың
Қалдығынан
Ада болу
Осы ұран.
Социалдық
Жаңа қоғам!
Социалдық
Жаңа заман!
Социалдық
Жаңа дүние!
Бұл өмірде,
Мұндай күйде,
Жігерменен
Қан қайнасын!
Сөйлемеген
Тіл байлансын!
Қызбай қалған
Қан құрысын!
Жасармаған
Жан құрысын!
Қуанбаған
Өлсін жүрек;
Ондай қалам
Өлі сүйек!

ТЫҢДА! ТЫҢДА!

Ал - ло! Ал - ло!
Ал құлақ қой,
Толқыны әуе!
Ал бұрап қой
Радиоңды
Күшті күйден
Қайнат жырды.
Тыңда миллион
Салсын ұран!
Тартсын күйді!
Тартсын!
Төксін
Жігер жырды!
Ал халайық,
Ал құлақ сал!
Ал жаңалық!
Ал құлақ сал!
Тында, халық!
Тыңда, халық!
Сөйлеп тұрған
Кәрі тарих!


Жас жалшыға

 • 0
 • 0

Туғанда алғаш анаңнан,
Балапан едің ақ үрпік.
Құндағың тері, саламнан,
Жеткіншек едің жез кірпік.

Толық

Ауылдан хат

 • 1
 • 0

Құсайын құрдас құстай жүрсің қайда?!
Айналды сен кеткелі сегіз айға.
Ақсудан аттандырған азаматтың
Сәлем айт барлығына, бар Матайға.

Толық

Кеңес жалауы

 • 0
 • 0

Ұшқыр жыр,
Құстай ұмтыл,
Қанатын қақ!
Қақ, заула,

Толық

Қарап көріңіз


×