Эссе және өлең-жыр байқауы

“Информатика” ұғымы. Ақпараттық технологиялар.

“Информатика” ұғымы. Ақпараттық технологиялар.

 1

Ақпаратты зерттеу, оның қасиеттерін білу және өлшеу жөніндегі ғылым саласы қалай аталады?

A) Математика;

B) Физика;

C) Кибернетика;

D) Информатика;

Е) Философия:

 2

“Информатика” құрамы қандай бөліктерден тұрады?

A) Алгоритмдік;

B) Программалық;

C) Техникалық;

D) А-С;

Е) Дұрыс жауабы жоқ:

 3

Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі:

А) Бит;

В) Байт;

С) Файл;

D) Бағдарлама;

Е) Жарлық:

 4

Ақпараттың түрлену жолдарын зерттейтін ғылымды ... дейміз.

A) Математика;

B) Физика;

C) Кибернетика;

D) Информатика;

Е) Философия:

 5

ЭЕМ-нің көмегімен ақпаратты жинау, енгізу, тасымалдау, сұрыптау, іздеу, реттеу, өзгерту және өңдеу жұмыстарының тізбегі қалай аталады?

A) Ақпараттық технология;

B) Телефон;

C) Модем;

D) Технологиялар;

Е) В, С-жауаптары:

 6

Екілік таңбаның бір таңбасы қалай аталады?

A) Байт;

B) Бит;

C) А-В;

D) Килобайт;

Е) Мегабайт:

 7

Қатар орналасқан сегіз бит қалай аталады?

A) Байт;

B) Бит;

C) А-В;

D) Килобайт;

Е) Мегабайт:

 8

Ақпараттық техника дегеніміз не?

A) Ақпаратты өңдеуге керекті техникалық аспаптар жиыны;

B) Үздік-үздік цифр түрінде берілген дискретті мәліметтермен жұмыс істейді;

C) Үздіксіз сигнал ретінде берілетін мәліметтерді пайдаланады;

D) Техникалық аспаптар жиыны;

Е) Ақпараттарды өңдейді:

 9

Бір Мегабайт-қа сәйкес:

А) 1024 Кб;

В) 256 б;

С) 1024 б;

D) Берілген жауаптардың ішінде дұрыс жауап жоқ;

Е) 1000 Кб.

 10

Енгізу операциясы кезінде компьютерге енгізілетін фактілер жиынтығы (сандар немесе сөздер) – бұл:

A) мәліметтер;

B) ақпарат;

C) сандар;

D) мәтін;

E) таңба.

 11   

Компьютермен өңделетін ақпарат немен кодталады:

A) жай  цифрлердің көмегімен;

B) тек қана нөлдер мен бірлердің көмегімен;

C) символдар көмегімен;

D) цифрлар және символдар көмегімен;

E) барлық жауаптар дұрыс.

 12

Мәліметтер – бұл:

А) нақтылықты түсіну нәтижесі;

В) өңдеуге ыңғайлы түрде көрсетілген ақпарат;

С) кез келген ақпарат;

D) көздер (источник) арқылы берілетіннің барлығы;

Е) алып тасталған анықталмағандық.

 

 13

Байт – бұл:

A) 0 немесе 1 арқылы бейнеленген ақпараттың бірлік саны;

B) ЖСҚ-ғы әріптің кодын өзгертетін құралы;

C) сегіз биттен тұратын тізбек;

D) төрт он алтылық  цифрлардан тұратын үйлесімділік;

E) сегіз саннан тұратын тізбек.

 14

Ақпараттың өлшем бірліктері:

A) стек, регистр;

B) бит, слоттар;

C) байт, стек;

D) модем, ұяшық;

E) бит, байт.

 15             

Ақпараттың бір гигабайты - бұл:

A) 1000 мегабайт;

B) 1 миллион байт;

C) 1024 мегабайт;

D) 1 миллиард байт;

E) 1024 килобайт.

 16

Информатика ғылымы:

A) техникалық тасымалдаушыларда ақпараттың орналасуын оқытады;

B) ЭЕМ-ның көмегімен ақпаратты жинақтау, сақтау, өңдеу, түрлендірулермен байланысты сұрақтарды және де ақпараттың жалпы қасиетін және құрылымын зерттейді;

C) оқу процесінде есептеу жүйелерді, желілерді және телекоммуникацияларды қолданады;

D) телекоммуникациялық технологиялар туралы;

E) компьютерлік желілерде ақпаратны жинақтау, сақтау, өңдеу туралы сұрақтарды және де ақпаратның жалпы қасиеттерін оқытады.

 17   

Қажетті дәлдігі бұзылмайтын алғашқы берілгендерді өзгертседе, ақпараттың қандай қасиеті оның қабілеттілігін қайтарады:

А) Ақиқаттылығы;

В) Орнықтылығы;

С) Дәлдігі;

D) Өз уақытындағы;

Е) Өзектілігі.

 18

Ақпарат өңдеу стадиясы бойынша бөлінеді:

А) Айнымалы және тұрақты;

В) Мәтіндік және графикалық;

С) Бірінші, екінші, аралық және нәтижелі;

D) Кіретін, шығатын, ішкі және сыртқы;

Е) Жоспарлы, нормативті-анықтауыш, есептелінетін және жедел.

 19

Келесі өрнектердің қайсысы 1 байт ақпаратты көрсетеді:

A) 0011;

B) 00112031;

C) abcd;

D) 00110101;

E) а1с2е3.

 20

Есептеу құрылғыларында екілік санау жүйесін қолдануды кім ұсынды:

А) Ч. Бэббидж;

В) Б. Паскаль;

С) Г. Лейбниц;

D) Дж. Буль;

Е) Дж. Фон Нейман.

 21

Ақпаратты бейнелеу тәсілдері бойынша мына түрлерге бөлуге болады:

A) Әлеуметтік, политикалық, экономикалық, техникалық, діндік;

В) Математикалық, медициналық, психологиялық, биологиялық;

С) Мәтіндік, сандық, символдық, графикалық, кестелік;

D) Кәдімгі, ғылыми, өндірістік, басқарушылық;

Е) Визуалды, дыбыстық, дене арқылы сезіну , иісті сезу, дәмді сезу.

 22

Бір типті мәліметтерді басқа типті мәліметтермен көрсету қалай аталады:

A) Ақпарттың кодталуы;

B) Ақпарттың түрлендіруі;

C) Ақпараттың тасымалдануы;

D) Ақпараттың  объективтілігі;

E) Ақпараттың мезгілділігі;

 23

Төменде берілген мәліметтердің құрылымдық типтері қайсысы жоқ:

A) Сызықтық;

B) Иерархиялық;

C) Кестелік;

D) Мәтіндік;

E) дұрыс жауап жоқ.

 24

Санды жазу үшін қолданылатын символдар саны  қалай аталады:

А) Санау жүйесінің негізі;

В) Санау жүйесінің базасы;

С) Санау жүйесінің көрсеткіші;

D) Санау жүйесінің разрядтарының саны;

Е) Санау жүйесінің алфавиті.

 

25

Ақпараттың қай қасиеті оның қоршаған ортаның объективті айқынға сәйкестігін көрсетеді:

A) Ақиқаттылығы;

B) Өзектілігі;

C) Дұрыстылығы;

D) Дәлділігі;

E) Мезгілділігі.

 26

Қай тізбекте ақпаратты өлшеу бірліктері өсу ретімен көрсетілген:

А) Байт, килобайт, мегабайт, бит;

B) килобайт, байт, бит, мегабайт;

C) байт, мегабайт, килобайт, гигабайт;

D) мегабайт, килобайт, гигабайт, байт;

E) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт.

 27

Адамның аппараттық және бағдарламалық жабдықтармен өзара қарым қатынастың құралдары және әдістері:

A) Қолданушы интерфейсі;

B) Аппараттық интерфейсі;

C) Бағдарламалық интерфейсі;

D) Аппараттық-бағдарламалық интерфейсі;

E) Графикалық интерфейсі;

 28

Пікірлердің қайсысы ақпараттық қоғам туралы нақты түсінікті көрсетеді:

А) Қоғамда жұмыс істейтіндердің көбісі ақпаратты шығарумен, сақтаумен, өңдеумен және ақпаратты іске асырумен қызмет етеді, әсіресе оның жоғарғы формасымен – біліммен;

В) Қоғамдағы жұмыс істейтіндердің көбісі қызмет көрсету саласында;

С) Қоғамда жұмыс істейтіндердің көбісі бағдарламалық жасақтарды шығарумен айналысады;

D) Қоғамда оқытудың негізі тек қана компьютерде болады;

Е) Қоғамда жұмыс істейтіндердің көбісі материалдық өнімдер шығару саласында.

 29

Эмпириялық мәліметтер, ғылыми білімдер, гипотезалар, теориялар, заңдар құрастырады:

А) Ақпараттың формальді құрылымын;

В) Ақпараттың мазмұнды құрылымын;

С) Ақпараттың мазмұнды және формальді құрылымын;

D) Оқиғаларды нақты бейнелеу;

Е) Көзбен жіберілгендердің барлығын.

 

 

 

 30

Қоғамды ақпараттандыру дегеніміз:

A) Есептеуіш техниканың кең таралу үрдісі;

B) Есептеуіш техниканың құралдарының көмегімен ақпараттық қорды қолдану және құру негізінде ақпараттық қажеттілікті қанағаттандыру және азаматтардың, ұйымдардың құқықтарын іске асыру үшін тиімді шарттарды құрудың ұйымдастырылған әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық үрдісі;

C) Жаңа ақпараттық технологияны ендіру үрдісі;

D) Ақпаратты өңдеу ақпараттық технологиясын жаппай ендіру үрдісі;

E) Компьютерлік сауатсыздықты жою үрдісі.

 31

Қоғамды компьютерлендіру дегеніміз:

A) Ақпаратты өндіру нәтижесін жедел алуды қамтамассыздандыратын компьютердің техникалық базасын ендіру және дамыту үрдісі;

B) Қызметтің барлық салаларында үзіліссіз және ақиқат білімдерді толық қамтамассыздандыруға бағытталған шаралардың кешені;

C) Үлкен ЭЕМ-ны микро ЭЕМ-ға ауыстыру үрдісі;

D) Компьютерлік сауатсыздықты жою үрдісі;

E) Жаңа ақпараттық технологияны ендіру үрдісі.

 32

Ақпараттық техника құрамы.

A) ЭЕМ, телеграф, магниттік жазу;

B) ЭЕМ, телеграф, теледидар, телефон;

C) теледидар, телефон, радио;

D) магиттік жазу, телефон, телеграф;

E) ЭЕМ, телеграф, магниттік жазу, теледидар, телефон, радио.

 33

Информатиканың негізгі аппараты болып қандай құрал саналады?

A) ЭЕМ;

B) ЭММ;

C) ЭПП;

D) В, С;

E) ЭПМ.

 34

Информатика ғылымында мәліметтер – бұл:

А) Қоршаған орта: бейне, кітап, сурет, фильм, т.б;

В) Тіркелінген сигналдар;

С) Компьютер арқылы ақпаратты түрлендіру;

D) Объектілерді тарату жүйесі;

Е) ДК- ге байланысты ғылыми білімдер;

 35

Сандағы цифрдың позициясы қалай аталады?

А) Бит;

В) Байт;

С) Разряд;

D) Жүйе;

Е) Кбайт;

36

 1 килобайт нешеге тең?

A) 1000 бит.

B) 100 байт.

C) 1024 бит.

D) 1024 байт.

E) 1044 байт.

 37

Мәліметтер мен тәсілдердің әрекеттесу нәтижесі бұл-

A) Ақпарат.

B) Информатика.

C) Берілгендер.

D) Программа.

E) Драйвер.

 38

«Білім-теңіз, мектеп-кеме» мақал-мәтелді  жадыда орналастыру үшін қанша байт  қажет?

A) 22

B) 24

C) 23

D) 20

E) 21

 39

«Байт» сөзін жадыда орналастыру үшін қанша бит  қажет?

A) 4

B) 8

C) 32

D) 1024

E) 16

 40

Қайсысы дұрыс емес. "Бит - бұл :

А) Екілік сан (0,1).

В) Ақпаратты ұсынудың минималды  бірлігі.

С) Екілік санның бөлек алынған разряды.

D) Бір символ туралы ақпарат саны.

Е) Ақпараттық термин.

 41

Адамныњ аќпаратты ќабылдау тєсілдері бойынша ќалай бµледі?:

А) Мєтіндік, сандыќ, графикалыќ, кестелік.

В) Ғылыми, єлеуметтік, политикалыќ, экономикалыќ, діндік.

С) Қарапайым, µндірістік, техникалыќ, басќарушылыќ.

D) Визуалды, дыбыстыќ, дене арќылы сезіну , иісті сезу, дємді сезу.

Е) Математикалыќ, биологиялыќ, медициналыќ, психологиялыќ.

 42

Аќпаратты берілу формасы бойынша келесі т‰рде бµлуге болады:

А) Ғылыми, єлеуметтік, политикалыќ, экономикалыќ, діндік.

В) Математикалыќ, биологиялыќ, медициналыќ, психологиялыќ.

С) Мєтіндік, сандыќ, графикалыќ, кестелік.

D) Қарапайым, µндірістік, техникалыќ, басќарушылыќ.

Е) Визуалды, дыбыстыќ, дене арќылы сезіну , иісті сезу, дємді сезу.

 43

 Екілік санау жүйесінін негізі не болып саналады?:

A) 0,1 мен 2.

B) 0 мен 1.

C) 0 мен 2.

D) 1 мен 2.

E) 2.

 44

 Ақпараттын кодтық жұйесімен универсалдық 16-ты разрядтық ақпаратты кодты  қандай жүйесі болады:

A) UNICODE.

B) Брайля.

C) КОИ-8.

D) Морзе,

E) MS DOS

 45

Санау жүйесі қандай екі топқа бөлінеді:

A) Араб және рим цифрлары.

B) Позициялық және математикалық.

C) Позициялық және позициялық емес.

D) Математикалық, позициялық және позициялық емес.

E) Математикалық және техникалық.

 46

Бір байтта қанша бит болады?

A) 1

B) 2

C) 4

D) 8

E) 32

 47

Ақпараттық жүйе дегеніміз:

A) Ақпараттарды алу және өңдеу әдістер жиыны

B) Компьютерлендірудің дамытудың жеткілікті шарттары

C) Мәліметтерді өңдеуге қатысатын құралдар, әдістердің өзара байланыс жиынтығы

D) Сандық мәліметтерді өңдеуге арналған электрондық құрылғы

E) Желілік байланыс

 48

“ГИГАБАЙТ” сөзінде қанша байт бар?

A) 32

B) 1024 Мб

C) 64

D) 8

E) 1024 Кб

 49

Бір бит көмегімен өлшеуге болады ...

A) бір символды

B) екі символды

C) 8 символды

D) 0 не 1 символдарын

E) дұрыс жауабы жоқ

 50

Байт - бұл ...

A) ақпараттың өлшем бірлігі

B) жад ұяшығы

C) 8 саны

D) диск бөлігі

E) барлығы дұрыс

 51

Бір байт көмегімен кодталады ...

A) 8 символ

B) 10  символды

C) 256 символды

D) 1 символ

E) дұрыс жауабы жоқ

 52

Егер А=1 және B=0  мәндері берілсе, онда A and B мәні неге тең болады?

A) 1

B) 2

C) 0

D) 01

E) 10

 53

Егер А=1 және B=0  мәндері берілсе, онда A or B мәні неге тең болады?

A) 1

B) 2

C) 0

D) 01

E) 10

 

 

 

 54

11101,10101 саны қай жүйенің саны болуы мүмкін

А) екілік жүйеде

 1. Сегіздік жүйеде
 2. Ондық жүйеде
 3. Он алтылық жүйеде
 4. Барлығы дұрыс.

 55

Санау жүйесі бұл...

 1. Санды цифрлық белгілермен көрсету тәсілі
 2. Санды цифрлық және әріптік белгілермен көрсету тәсілі
 3. Санды әріптік белгілермен көрсету тәсілі
 4. Программалау тілінің әліппесі
 5. Сандарды белгілеуге арналған арнайы символдар

 56

Екілік жүйеде 11011x101 есептеңіз:

А)100010110 

В)11000010 

С)10000111 

D)l 1100010 

Е)11111001

57

16-лық жүйеде  1АЗВ+2С4 есептеңіз:

А) 1CFF       

В) 1DFЕ   

С) А1EF   

D) FFC1     

Е) FFEC

 58

26 санын 16 санау жүйесіне аудар:
А) 110      

В)1А    

С) 56

D) А1    

Е) 101

 59

16 – лық санау жүйесінде FEFE-AAAA айырмасының мәні нешеге тең?
А)
ABCD      

В) 5454         

С) B5B5    

D) 1881    

Е) 3535

 

 

 

 60

Қай жағдайда логикалық функция «ЖӘНЕ» ақиқат мәнін қайтарады:

A) Барлық аргументтер мәні «ақиқат» болса.

B) Кем дегенде бір аргумент мәні «ақиқат» болса.

C) Барлық аргументтер мәні «жалған» болса.

D) Кем дегенде бір аргумент мәні «жалған» болса.

E) Ешқашан қайтармайды.

 61

Қай жағдайда логикалық функция «НЕМЕСЕ» ақиқат мәнін қайтарады:

A) Барлық аргументтер мәні «ақиқат» болса.

B) Кем дегенде бір аргумент мәні «ақиқат» болса.

C) Барлық аргументтер мәні «жалған» болса.

D) Кем дегенде бір аргумент мәні «жалған» болса.

E) Ешқашан қайтармайды.

 62

Қай жағдайда логикалық функция «ЕМЕС» ақиқат мәнін қайтарады:

A) Барлық аргументтер мәні «ақиқат» болса.

B) Кем дегенде бір аргумент мәні «ақиқат» болса.

C) Аргумент мәні «жалған» болса.

D) Аргумент мәні «ақиқат» болса.

E) Ешқашан қайтармайды.

 63

Адамның техникамен нәтижелі және қауіпсіз жұмысын оқытатын ғылым:

A) системотехника;

B) эрготехника;

C) эргосистематика;

D) эргономика;

E) схемотехника.

 64

Информация өңдеу сатысы бойынша бөлінелі:

А) Айнымалы және тұрақты;

В) Мәтіндік және графикалық;

С) Бірінші, екінші, аралық және нәтижелі;

D) Кіретін, шығатын, ішкі және сыртқы;

Е) Жоспарлы, нормативті-анықтауыш, есептелінетін және оперативтік

 65

Халық шаруашылығының өзгеруінің және дамуының бағыттарын анықтайтын мәліметтер жиынтығы бұл

A) экономикалық ақпарат

B) экономикалық есеп

C) информатика пәні

D) халық шаруашылығының тармақтары

E) дұрысы жоқ

 

 

 66

Экономикалық ақпарат дегеніміз

A) ұйымдық – экономикалық басқару есептері

B) халық шаруашылығының өзгеруінің және дамуының бағыттарын анықтайтын мәліметтер жиынтығы

C) халық шаруашылығының тармақтары

D) нәтижені табу есептері

E) дұрысы жоқ

 67

Басқару сатылары бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді?

A) болжамдық, жоспарлық, есептік ақпарат

B) анық және анықсыз

C) алғашқы, екіншілік ақпарат

D) жеткілікті, жеткіліксіз, артық

E) бәрі дұрыс

 68

Экономикалық есеп дегеніміз

A) ұйымдық – экономикалық басқару есептері

B) халық шаруашылығының өзгеруінің және дамуының бағыттарын анықтайтын мәліметтер жиынтығы

C) халық шаруашылығының тармақтары

D) нәтижені табу есептері

E) дұрысы жоқ

 69

Пайда болу сатылары бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді

A) болжамдық, жоспарлық, есептік ақпарат

B) анық және анықсыз

C) алғашқы, екіншілік ақпарат

D) жеткілікті, жеткіліксіз, артық

E) бәрі дұрыс

 70

Толықтығы бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді

A) болжамдық, жоспарлық, есептік ақпарат

B) анық және анықсыз

C) алғашқы, екіншілік ақпарат

D) жеткілікті, жеткіліксіз, артық

E) бәрі дұрыс

 71

Көрінетін құбылыстың сәйкестік критериясы бойынша экономикалық ақпарат қалай бөлінеді

A) болжамдық, жоспарлық, есептік ақпарат

B) анық және анықсыз

C) алғашқы, екіншілік ақпарат

D) жеткілікті, жеткіліксіз, артық

E) бәрі дұрыс

 72

Нәтижені табу үшін арифметикалық операцияларды іске асыратын экономикалық есептер

A) тура шот есептері

B) оптимизациялық есептер

C) ақпараттық – іздеушілік есептер

D) агрегациялық

E) дезагрегациялық

 73

Көптеген варианттардың ішінен ең ыңғайлы жауапты табу арқылы шешілетін есептер

A) тура шот есептері

B) оптимизациялық есептер

C) ақпараттық – іздеушілік есептер

D) агрегациялық

E) дезагрегациялық

 74

Экономикалық ақпараттың  ірілендіруіне жеткізетін есептер

A) тура шот есептері

B) оптимизациялық есептер

C) факторлық

D) агрегациялық

E) дезагрегациялық

 75

Экономикалық ақпараттың бөлшектенуіне әкелетін есептер

A) тура шот есептері

B) оптимизациялық есептер

C) факторлық

D) агрегациялық

E) дезагрегациялық

 76

Егер А=1, B=0, С=1  мәндері берілсе, онда (A or B and C) мәні неге тең болады?

A) 1

B) 2

C) 0

D) 01

E) 10

 77

Егер А=1, B=1, C=0  мәндері берілсе, онда   or B and not(C) мәні неге тең болады?

A) 01

B) 2

C) 0

D) 1

E) 10

 78

Егер В=1 және A and B нәтижесі  жалған болса А – ның мәні неге тең болады?

A) 001

B) 2

C) 0

D) 1

E) 10

 79

Логикалық қосуға қайсысы сәйкес келеді?

A) and

B) or

C) true

D) false

E) not

 80

Логикалық көбейтуге  қайсысы сәйкес келеді?

A) and

B) or

C) true

D) false

E) not

 81

Конъюнкцияға қайсысы сәйкес келеді?

A) and

B) or

C) true

D) false

E) not

 82

Дизьюнкцияға қайсысы сәйкес келеді?

A) and

B) or

C) true

D) false

E) not

 83

Конъюнкцияға қайсысы сәйкес келеді?

A) логикалық қосу

B) логикалық бөлу

C) логикалық көбейту

D) логикалық азайту

E) дұрыс жауабы жоқ

 

84

Дизьюнкцияға қайсысы сәйкес келеді?

A) логикалық қосу

B) логикалық бөлу

C) логикалық көбейту

D) логикалық азайту

E) дұрыс жауабы жоқ

 85

not(A)  or B and not(C) формуласына операторлардың дұрыс орындалу тізбегін көрсет.

A) or, and, not

B) not, or, and, not

C) not, and, or

D) not, or, and

E) and, not, or

 86

Мәтіндік ақпаратты кодтағанда (ASCII кодында)  әр символ ДК-ның жадысында ......... алады:

A) 1 бит.

B) 1 байт.

C) 2 байт.

D) 2 бит.

E) 1 Кбайт.

 87

Бір типті мәліметтерді басқа типті мәліметтермен көрсету …   деп аталады:

A) Ақпарттың кодталуы.

B) Ақпарттың түрлендіруі.

C) Ақпараттың тасымалдануы.

D) Ақпараттың  объективтілігі.

E) Ақпараттың мезгілділігі.

 88

Мәліметтердің қай құрылым типі жоқ?

A) Сызықтық.

B) Иерархиялық.

C) Кестелік.

D) Мәтіндік.

E) Барлық жауап дұрыс.

 89

Суретте мєліметтердіњ ќай моделі кµрсетілген?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Реляциялыќ.

В) Иерархиялыќ.

С) Сызықтық.

D) Тармақталған.

Е) Ж‰йелік.

 90

Мәліметтердің  сызықтық құрылым типінің моделі қандай?

A) Матрица

B) Форма

C) Графика

D) Мәтін

E) Тізім

 91

Мәліметтердің  кестелік құрылым типінің моделі қандай?

A) Матрица

B) Форма

C) Графика

D) Мәтін

E) Тізім

 92

Пуск – программы – стандартные – калькулятор маршрутының құрылым  моделі қандай?

А) Реляциялыќ.

В) Кестелік.

С) Сызықтық.

D) Иерархиялыќ.

Е) Тармақталған.

 93

Есептеу техникасы – бұл:

А) мәліметтерді автоматты түрде өңдеуге арналған құрылғылар жиыны

В) бір жұмыс аймағын қызмет етуге арналған құрылғылар мен программлар жиыны

С) логикалық құрылғылардың көмегімен есептеу ж‰йесінің блоктарын (ќ±рылѓыларын) қосатын программа

D) техникалық шарттардың жиыны

Е) дұрыс жауабы жоқ

 94

Есептеу жүйесі – бұл:

А) мәліметтерді автоматты түрде өңдеуге арналған құрылғылар жиыны

В) бір жұмыс аймағын қызмет етуге арналған құрылғылар мен программлар жиыны

С) логикалық құрылғылардың көмегімен есептеу ж‰йесінің блоктарын (ќ±рылѓыларын) қосатын программа

D) техникалық шарттардың жиыны

Е) дұрыс жауабы жоқ

 95

Есептеу жүйесінің құрамы – бұл:

А) шарт

В) техника

С) конфигурация

D) протокол

Е) дұрыс жауабы жоқ

 96

Қамсыздандыру қалай бөлінеді

А) сызықтық, кесте, иерархиялық

В) тізбектелген, параллельді

С) динамикалық, статикалық

D) аппарттық, программалық

Е) дұрыс жауабы жоқ

 97

Аппараттық қамсыздандыру – бұл:

А) есептеу жүйесін құрайтын құрылғылар жиыны

В) есептеу жүйесін құрайтын программалар  жиыны

С) перефериялық құрылғылар жиыны

D) микросхемалар жиыны

Е) дұрыс жауабы жоқ

 98

Программалық қамсыздандыру – бұл:

А) есептеу жүйесін құрайтын құрылғылар жиыны

В) есептеу жүйесін құрайтын программалар  жиыны

С) бағдарламалық программалар жиыны

D) қолданбалы прораммалар жиыны

Е) дұрыс жауабы жоқ

 99

Бір растр жадыда қанша орын алады?

А) 1 байт

В) 1 бит

С) 4 байт

D) 4 бит

Е) 2 байт

 100

Ең үлкен информациялық көлем ... бар файлда болады?

А) 1 мәтін беті

В) қара-ақ 100х100 суреті

С) ұзындығы 1 мин аудиоклипы

D) ұзындығы 1 мин видеоклипы

Е) мәтіндік кестесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Информатика” ұғымы. Ақпараттық технологиялар.

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

 1.  

D

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

C

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

D

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

C

 

 

 1.  

D

 1.  

A

 

 

 1.  

C

 1.  

B

 

 

 1.  

E

 1.  

B

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

B

 1.  

B

 

 

 1.  

B

 1.  

C

 

 

 1.  

D

 1.  

D

 

 

 1.  

D

 1.  

D

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

C

 1.  

B

 

 

 1.  

A

 1.  

A

 

 

 1.  

D

 1.  

A

 

 

 1.  

A

 1.  

C

 

 

 1.  

A

 1.  

D

 

 

 1.  

E

 1.  

B

 

 

 1.  

A

 1.  

A

 

 

 1.  

A

 1.  

B

 

 

 1.  

B

 1.  

D

 

 

 1.  

B

 1.  

E

 

 

 1.  

A

 1.  

A

 

 

 1.  

E

 1.  

D

 

 

 1.  

A

 1.  

C

 

 

 1.  

B

 1.  

B

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

D

 1.  

A

 

 

 1.  

A

 1.  

B

 

 

 1.  

B

 1.  

C

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

D

 1.  

C

 

 

 1.  

D

 1.  

B

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

B

 1.  

D

 

 

 1.  

A

 1.  

B

 

 

 1.  

C

 1.  

E

 

 

 


Қарап көріңізПікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз

×