Өлең, жыр, ақындар

Жыныстың трансгрессиясы

"Трансгрессия" термині биологиядан алынған: тұқым қуалаушылық теориясында ата-аналық организмдерге тән белгілерді метистер арқылы жеңу дегенді білдіреді. Ол геология мен географияда да кездеседі. Бұл термин әлеуметтік ғылымдарда өз орнын алды. Трансгрессивті тұлға концепциясы жеке тұлғаны күрделі гомеостатикалық және гетеростатикалық мотивацияны басшылыққа алатын еркін және жауапты тұлға ретінде экспансивті және шығармашылық тұлға ретінде қарау әрекеті болып табылады. Оның әрекеті негізінен тұлғаның салыстырмалы тұрақты құрамдас бөліктерімен анықталады: ақыл (танымдық жүйе ретінде) және ерік (басшылық жүйесі ретінде). Бұл осы уақытқа дейін ғалымдардың назарында болмаған және жеке тұлғаның тағдыры мен мәдениеттің дамуын алдын ала анықтайтын адам қызметінің бір бөлігін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Адамның іс-әрекеті табиғатқа (инстинкттерге) немесе тарихқа (әлеуметтік білімге) байланысты ма деген пікір талас бұрыннан бар. Мұнда үш көзқарас бар:

1. Эндогендік. Адам әрекетін қозғаушы және бағыттаушы күштер тұлға құрылымында болады. Әрекет - бұл дискуссияларды, қажеттіліктерді, көзқарастарды немесе қалауларды анықтау формасы. (Фрейд жыныстық тартымдылық арқылы құқық бұзушылық пен қорғаныс мінез-құлқының жағдайын іздеді.)

2. Экзогендік (балама). Адам әрекетін қозғаушы және бағыттаушы күштер адамнан тыс – оны қоршаған ортада (бұл ынталандыру жүйелері, экономикалық даму, климат, табиғи ресурстар, білім беру), бихевиоризм тұрғысынан. Бұл көзқарасты жақтаушылар: «Адамды білгің келсе, оның басындағы нәрсені сұрама, оны қоршаған нәрсені сұра» деген сөзге жақын.

3. Өзара әрекеттесу моделі. Психологтар өзара әрекеттесу моделін жасады, өйткені алдыңғы екі көзқарас өте шектеулі.

Трансгрессияның психологиялық механизмдері мына функцияларды орындайтын мотивациялық процестер болып табылады: олар әрекетке серпін береді, адамның энергияның бөлінуін алдын ала анықтайды, құндылықтарды іздеудің жалпы бағытын белгілейді, әрекетке қолдау көрсетеді, оның ұзақтығына әсер етеді. Мотивациялық процестер адамның басында кем дегенде екі тәуелсіз ақпарат болған жағдайда ғана орын алады. Олардың бірі, әдетте, типтік (стандартты) күйге қатысты болса, екіншісі нақты күйге қатысты. Бұл ақпаратты салыстыру және компаратор (диагностикалық жүйе) көмегімен айырмашылықтарды анықтау мотивацияны қозғалысқа келтіреді. Бір ғана ақпарат адам динамикасын тудырмайды.

Я.Козелецкий мотивацияның екі түрін бөліп көрсетті. Біріншісі гомеостатикалық, «кернеуден босату» түріндегі (қанықтыру мотивациясы). Жетіспеушілік сәтінде, мысалы, тамақтану, қауіпсіздік, күшті мотивациялық шиеленіс туады, ал жасалған әрекеттер мен мақсатқа қол жеткізгеннен кейін шиеленіс басылып, жеңілдік келеді. Екінші- гетеростатикалық, өсуге тән: «стресс – күйзелістің сақталуы немесе оның өсуі» (спиральді модель). Нормативтік стандарттар гомеостатикалық мотивацияда үлкен рөл атқаратын дәрежеде, өсу мотивациясында шағымдар да өз орнын алады. Гетеростатикалық мотивацияда мақсатқа жету қанықтылыққа әкелмейді, мотивацияның күшін сақтайды, тіпті кейде арттырады.

Жеке тұлғаның тұлғасы өзара әрекеттестіктің басқа компоненттеріне белсенді түрде әсер етеді, бірақ оның өзі олардың ықпалымен қалыптасты. Біріншіден, бұл табиғи және әлеуметтік ортаға байланысты (отбасы, адамгершілік дамуы). Екіншіден, жеке тұлғаның тұлғасы да белсенділіктің арқасында қалыптасады, әсіресе күрделі типті трансгрессивті белсенділік. Үшіншіден, тұлға белгілі бір дәрежеде өзін-өзі қалыптастырады.

Жоғарыда айтылғандай, трансгрессия әрекеттің типтік шекарасынан шығатын өнертапқыштық және кеңейтілген функциялар болып табылады; Бұл адам немесе команда жаңа құрылымдарды қалыптастыратын немесе тұрақтандыруға, жаңа құндылықтарды - оң және теріске ие болған құрылымдарды бұзатын функциялар. Бұл функциялар даму мен регрессияның қайнар көзі болып табылады.

«Адамның түр ретіндегі және жеке тұлға ретіндегі тарихы - бұл өзінің жеке шекарасын, физикалық және білім шекараларын жеңуге үнемі әрекет ету тарихы; бұл осы уақытқа дейін белгісіз формалар мен құрылымдардың пайда болуы».

Трансгрессияның екі негізгі түрі бар:

1. «Индивидуалды трансгрессия: ол индивид әдейі өзінің және қолында бар нәрсенің шегінен шығып, өз аумағын кеңейтетін, жаңалық ашатын және өз жобасы бойынша өзін жасайтын жағдайларда орын алады».

2. Ұжымдық (индивидуалдықтан жоғары)трансгрессия: оның пәні – топтар, қоғамдық қозғалыстар мен қауымдастықтар жүргізетін бұқаралық, ұжымдық және жаһандық әрекеттер; осындай әрекеттер арқылы адамдар материалдық, интеллектуалдық және рухани жетістіктерінен асып түседі, ғылымды, өнерді және мәдениетті жасайды.

Жеке трансгрессия өмірбаянның бір бөлігі болып табылады және ең алдымен психология заңдарына бағынады, ал ұжымдық т-я тарихи процеске жатады және әлеуметтік және мәдени заңдармен реттеледі.

Сондай-ақ, жеке адамның не екенін және оның иелігіндегі әрбір бұзушылықты шектен тыс әрекеттерге жатқызуға болмайтынын атап өткен жөн. Мысалы, биологиялық жетілу, соның арқасында жас организм өзінің құрылысын жасайды, тілдік құрылымдар сияқты психикалық жүйелер субъектінің қасақана әрекеті емес, генетикалық кодтың қызмет етуінің көрінісі болып табылады. Сол сияқты, оларға кездейсоқ өзгерістер жатқызылмайды, өйткені трансгрессия - мақсатты өзгеріс.

Трансгрессиялық әрекеттерді жіктеу принциптері әртүрлі. Жеке мақсаттардың мазмұнын ескере отырып, трансгрессияның төрт түрін ажыратамыз:

1. «Кең тарағандары физикалық әлемге («заттарға») бағытталған практикалық әрекеттер. Олардың мақсаты – территориялық кеңею, уақыттық перспективаны кеңейту, материалдық игіліктерді өндіруді ұлғайту және т.б. Осындай функциялардың арқасында адам жасанды әлемді жасайды, оның құрылыс материалы табиғи орта болып табылады.

2. Адамдарға бағытталған әрекеттер («басқалар»). Олар басқаларға бақылауды кеңейтуге, альтруистік әрекеттерді байытуға, институционалдық жүйедегі жеке бас бостандығының ауқымын кеңейтуге бағытталған. Әсіресе мұндай әрекеттер жиі жасалады, олардың мақсаты топтағы үстемдікті арттыру және абсолютті билікке қол жеткізу. «Адамдарға» бағытталған трансгрессивті әрекеттің механизмін, атап айтқанда, Бринтон (1965) және Фромм (1974) сипаттаған.

3. Символдық әрекеттер («таңбалар бойынша») жаңа, бұрын теңдесі жоқ психикалық құрылымдарды құрудан және сыртқы әлем туралы жеке білімдерін кеңейтуден тұрады. Мұның барлығы шығармашылық және ауқымды әрекеттер. Олардың арқасында ғылым мен өнер пайда болады, философия мен дін дамиды, мифтер мен утопиялар дүниеге келеді. Олардың арқасында адам табиғат пен мәдениет туралы ақпаратты байытады. Бұл әрекеттерді интеллектуалдық құқық бұзушылықтар деп атауға болады.

4. Бұл әлем адамның өз жобасына сәйкес өзін-өзі дамыту немесе өзін-өзі құру деп аталатын өзін-өзі құруға («өзіне») бағытталған әрекеттерді жасайды. Олар жеке адамның өз мінезінің құрылымдарын саналы түрде дамытуынан тұрады және ерік-жігерді арттыратын ақыл, жеке тәжірибені байытады.

Қорытындылай, қорғаныс әрекетіне қарағанда, трансгрессивті әрекет өзін-өзі басқарады деп саналады. «Кәдімгі танымдық және тұлғааралық шекаралардан шығу әрекетінің өзі, табиғатты зерттеу немесе билік үшін күрес сияқты дәстүрлі емес және шығармашылық функцияларды орындау табыспен немесе жеңіліспен аяқталатынына қарамастан, қанағаттану әкеледі. Бұл факт осындай әрекетке баруға мотивацияны арттырады».

Трансгрессивті әрекетте жағымсыз сезімдерге қарағанда, бар жетістіктердің шегінен шығуға деген үміт немесе әлі байқалмаған жетістікке мақтану сияқты жағымды сезімдер үлкен рөл атқарады. Бұл белсенділік ең алдымен тұлғаның құрылымымен анықталатынын атап өткен жөн. «Шығармашылық, білім, когнитивтік мотивация, батылдық және төзімділік сияқты пәндік айнымалылар негізінен транс түріндегі әрекеттердің нәтижесі қандай болатынын болжайды. Трансгрессия - тұлғаның көрінісі».

Мақала авторы - Өлмесова Аружан. «Әл-фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті», «Философия және Саясаттану факультеті», «Дінтану және Мәдениеттану кафедрасы», «6B03102 -Мәдениеттану» білім беру бағдарламасы, 3 курс студенті

Жетекшісі – Аликбаева Маржан Башановна


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз