Өлең, жыр, ақындар

Физика (күнтізбелік жоспар 8 сынып)

8 «А»  сынып. ФИЗИКА

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

саны

орындалумерзімі

1-ТОҚСАН   (18-сағат)

 1-ТАРАУ:  ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ (13 сағат)

1

2-3

4-6

 

7-8

 

9

10

11

12

13

Кіріспе. Жылулық қозғалыс.

Ішкі энергия, оны өзгерту әдістері. Жылу өткізгіштік.

Конвекция. Сәуле шығару. Табиғаттағы техникадағы жылу беру мысалдары.

Жылу мөлшері, оның бірлігі. Жылу сиымдылық.

Денені қыздырғанда не суытқан кездегі жылу мөлшері.

№1 Зертханалық жұмыс.

Жылу мөлшерін есептеу үшін формула қолдану.

№2 Зертханалық жұмыс.

Отын энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы.

Энергияның сақталу және айналу заңы. Есептер шығару.

1 с.

2 с

 

3 с

 

2 с

1 с

1 с

1 с

1 с

1 с

 

2 ТАРАУ: ЗАТТЫҢ АГРЕГАТТЫҚ КҮЙЛЕРІ. (12 сағат)

14-15

 

16

17

18

Заттың агрегаттық күйлері. Кристалл дененің балқуы және қатаюы.Кристалл балқуының графигі.

Меншікті балқу жылуы.

Қайталау ,есептер шығару.

Бақылау жұмысы.

2 с

 

1 с

1 с

1 с

 

2-ТОҚСАН (14  сағат)

19-20

 

21

22-23

 

24

25

 Кебу. Энергияның бөлінуі, жұтылуы.Қайнау. Буланудың меншікті жылуы.

Есеп шығару.

Газдың, будың ұлғаю жұмысы.Іштен жану двигателі. Бу турбинасы.

Жылу двигателінің  ПӘК-і. Есеп шығару.

Сынақ жұмысы.

2 с

 

1 с

 

2 с

1 с

1 с

 

3- ТАРАУ   ЭЛЕКТР ҚҰБЫЛЫСТАРЫ. (8- сағат)

26-27

 

28-29

 

30

31

32

Денелердің электрленуі.Зарядтың екі тегі.Электроскоп Электр өрісі. Электрон. Атом құрылысы.

Электр тогы ток көздері. Электртізбегінің құрамды бөліктері. Металдағы электр тогы.

Электр тогының әсері оның бағыты.

Ток күші оның бірлігі. Амперметр.

Бақылау жұмысы.

 

2 с

 

2 с

1 с

1 с

1 с

 

 


Пікірлер (1)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз