Өлең, жыр, ақындар

Физика (күнтізбелік жоспар 2 жарты жыл)

7 «А»  сынып. ФИЗИКА ЖӘНЕ АСТРОНОМИЯ

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

саны

Орындалу

мерзімі

3-ТОҚСАН   (19 сағат)

4-ТАРАУ: МАССА ЖӘНЕ КҮШ(жалғасы) 5-сағат

33

34

35

36

37

Күштерді қосу. Тартылыс құбылысы. Ауырлық күші

Дененің салмағы. Салмақсыздық

Үйкеліс күші. Техникада үйкеліс әрекетін ескеру.

Есеп шығару

Зертханалық жұмыс №4 (Серпімді доформацияны анықтау)

1

1

1

1

1

 

5-ТАРАУ: ҚЫСЫМ (15 сағат)

38

39

40

41

 

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Қысым. Қысымның берілуі

Паскаль заңы.

Гидравликалық машиналар. Газдың қысымы

Ауырлық күшінің әсерінен сұйықтар мен газда болатын қысым.

Қатынас ыдыстар. Су құбыры

Атмосфералық қысым. Торричелли тәжірибесі

Барометр.  Манометрлер

Сорғылар

Архимед күші. Денелердің жүзу шарты. Аэрометрлер

Су көлігі. Ауада ұшу

Беттік керілу. Жұғу. Қылтүтіктер .

Зертханалық жұмыс№5 (Архимед  заңы)

Зертханалық жұмыс№6 (Дененің сұйықта жүзуі)

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

4-ТОҚСАН  (15-сағат)

6-ТАРАУ:  ЖҰМЫС. ҚУАТ. ЭНЕРГИЯ  (15-сағат)

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65-66

Дененің қозғалыс бағытында әрекет ететін күш жұмысы

Қуат

Энергия. Дененің кинетикалық, потенциалдық энергиясы

Ауырлық күшінің потенциалдық энергиясы

Механикалық энергия, оның сақталу заңы

Көтерілген дененің потенциалдық энергиясы

Қозғалған дененің кинетикалық энергиясы

Есеп шығару. Физикалық диктант

Тыныштықтағы денелердің тепе-теңдігі. Күш моменті.

Иінді таразылар. Жай механизмдер

Механизмнің ПӘК-і

Зертханалық жұмыс №7

Зертханалық жұмыс №8.

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 «А»  сынып. ФИЗИКА

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

саны

Орындалу мерзімі

3-ТОҚСАН   (20-сағат)

 3-ТАРАУ: ЭЛЕКТР   ҚҰБЫЛЫСТАРЫ (16 сағат) жалғасы

33-34

35

36

37

38

39

40

41-42

43

44

 

45

46

47

48

Ток күші. Оның бірлігі . Амперметр Кернеу оның бірлігі.

Зертханалық жұмыс.№4

Өткізгіштің әлектр кедергісі. Реостат

Зертханалық жұмыс.№5

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Зертханалық жұмыс.№6

Өткізгішті  тізбектеп, параллель қосу.

Есеп шығару . Бақылау  жұмысы.

Электр тоғының жұмысы, қуаты.

Электр тоғын қолдану, қыздырғыштар  қысқа тұйықталу, сақтандырғыштар.

Электр тоғының энергиясы.

Зертханалық жұмыс.№7

Электр тоғының ПӘК-і

Зертханалық жұмыс №8

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

 

1

1

1

1

 

4-ТАРАУ     МАГНИТ ӨРІСІ (7 сағат)

49

50

51

52

Магнит өрісі, магнит сызығы.

Тоғы бар катушкадағы магнит өрісі

Бақылау жұмысы

Электромагниттер   Тұрақты магнит

1

1

1

1

 

4-ТОҚСАН      (14 сағат)

МАГНИТ ӨРІСІ (жалғасы)

53

54

55

Зертханалық жұмыс №9

Жердің магнит өрісі.Электр двигателі

Тарауды қайталау. Есептер шығару

1

1

1

 

5-ТАРАУ   ЖАРЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ (11 сағат)

56

57-58

59

60

61

62-63

64

65-66

Жарық көзі. Жарықтың таралуы

Жарықтың шағылу заңы. Жазық айна.

Жарықтың сыну заңы

Линза Линзадан кескін салу

Зертханалық жұмыс №10

Линзаның оптикалық күші. Фотоаппарат .

Көз. көзілдірік. Жақыннан және алыстан көргіштік

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс.

1

2

1

1

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 «А»  сынып. ФИЗИКА

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

саны

Орындалу

мерзімі

3-ТОҚСАН  (30 сағат)

7-ТАРАУ БҮКІЛ ӘЛЕМДІК ТАРТЫЛЫС  (8 сағат)

47

47-48

49

50

51

52-53

Бүкіл әлемдік тартылыс заңы.

Тартылыс өрісі. Есеп  шығару.

Ауырлық күші. Салмақ

Асқын салмақ және салмақсыздық

Зертханалық жұмыс №3

Жердің жасанды серігі. Есептер шығару

1

2

1

1

1

2

 

8-ТАРАУ:  ҮЙКЕЛІС БАР КЕЗІНДЕГІ ҚОЗҒАЛЫС  (3 сағат)

54

55

56

Зертханалық жұмыс №4

Денелер кедергісі

Есеп шығару. Физикалық диктант.

1

1

1

 

9- ТАРАУ:  ИМПУЛЬСТІҢ  САҚТАЛУ ЗАҢЫ. ( 5 сағат)

57-58

59-60

61

Импульс. Импульстің сақталу заңы

Есеп шығару. Реактивті қозғалыс

Есеп шығару. 9-тарау маңыздысы.

2

2

1

 

 10-ТАРАУ: ЭНЕРГИЯНЫҢ АЙНАЛУ ЖӘНЕ САҚТАЛУ ЗАҢЫ ( 8 сағат )

62

63

64

65

66

67

68

69

Энергияның айналу және сақталу заңы Күш жұмысы

Жұмыс пен энергия  арасындағы байланыс

Механикалық энергияның айналу және сақталу заңы

Зертханалық жұмыс №5

Зертханалық жұмыс №6

Қуат. ПӘК. Есеп шығару

Қарапайым механизмдер. Денелердің соқтығысуы.

Есеп  шығару. Физикалық диктант

1

1

1

1

1

1

1

1

 

11-ТАРАУ:  ГИДРО ЖӘНЕ АЭРОСТАТИКА  (7 сағат)

70

71

72

73

74

75-76

Тыныштықтағы сұйықтар мен газдар қысымы

Атмосфералық  қысым

Паскаль заңы, оны қолдану

Архимед заңы оны қолдану

Есеп шығару. 11 тарау маңыздысы

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс.

1

1

1

1

1

2

 

4-ТОҚСАН    (23 сағат)

12-ТАРАУ:  СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАРДЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ    (4 сағат)

77

78

79

80

Қозғалыстағы сұйықтар мен газдар қысымы

Бернулли теңдеуі

Сұйықпен газ қысымын техникада пайдалану

Қайталау. Есептер шығару

1

1

1

1

 

13-ТАРАУ. ТЕРБЕЛІСТЕР  .(7 сағат)

81

82-83

84

85

86

87

Тербеліс туралы мағлұмат

Гармониялық тербелістер. Тербелістегі энергияның айналуы.

Маятниктің тербеліс периоды.

Зертханалық жұмыс №7

Еріксіз тербелістер

Резонанс оны техникады пайдалану

1

2

1

1

1

1

 

14-ТАРАУ ТОЛҚЫНДАР  (5 сағат)

88

89

90

91

92

Механикалық толқындар

Дыбыс толқындары

Толқынның шағылуы. Жаңғырық

Есеп шығару.

13-14 тарау маңыздысы.Физикалық диктант.

1

1

1

1

1

 

ҚАЙТАЛАУ (6 сағат)

93-94

95-96

97-98

Табиғаттағы техникадағы механиканың ролі

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс

Қорытынды сабақ.

2

2

2

 

 

 

 

 

 

10 «А»  сынып. ФИЗИКА

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

саны

Орындалу

мерзімі

3-ТОҚСАН  (30сағат)

 8-ТАРАУ:   ЭЛЕКТР ҚҰБЫЛЫСТАРЫ     (11 сағат)

61-62

63

64

65

66-67

68

69-70

71

Электр тоғы. Ток күші  Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Зертханалық жұмыс №3

Өткізгішті тізбектей , параллель қосу

Зертханалық жұмыс №4

Тұрақты тоқ жұмысы мен қуаты. ЭҚК

Зертханалық жұмыс№5

Толық тізбек үшін Ом заңы. Есеп шығару

8 тарау маңыздысы. Физикалық диктант.

2

1

1

1

2

1

2

1

 

9- ТАРАУ:   МАГНИТ ӨРІСІ   (8 сағат)

72

73

74

75

76

77-78

79

Магнит өрісі. Тоқтардың өзара әсері.

Магнит  индукция  векторы. Магнит сызықтары

Зертханалық жұмыс№6

Ампер күші.

Электр өлшеуіш приборлар. Дыбыс зорайтқыш

Лоренц күші. Заттың магниттік қасиеттері. Есеп шығару.

Есеп шығару. Физикалық диктант.

1

1

1

1

1

2

1

 

10-ТАРАУ;  ӘР ТҮРЛІ  ОРТАДАҒЫ  ЭЛЕКТР ТОГЫ (12 сағат)

80

81

82-83

84

85

86

87-88

89

90-91

Әр түрлі заттардың электр өткізгіштігі.

Металдардың электр өткізгіштігі.

Өткізгіштің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік

Жартылай өткізгіштегі электр тогы

Қоспалы жартылай өткізгіштегі электр тогы.

n.p-типті жартылай өткізгіштер.

Жартылай өткішгіш диод. Транзисторлар.

Қайталау  Есептер  шығару.

Бақылау жұмысы. Қатемен  жұмыс

 1

1

2

1

1

1

2

1

2

 

4-ТОҚСАН  (22 сағат)

10-ТАРАУ   (жалғасы) (12 сағат)

92

93

94

95

96

97-98

99

100

101

102

103

Термистор. Фоторезисторлар

Вакуммдегі электр тогы. Диод.

Электронды  шоқтар. Электронды сәулелі түтікше.

Зертханалық жұмыс №7

Сұйықтардағы электр тогы.

Электролиз заңы. Есеп шығару.

Газдардағы электр тогы..

Тәуелді , тәуелсіз разряд  Разрядты қолдану.

Плазма. Оны қолдану.

Есептер шығару.

10 тарау маңыздысы. Сынақ жұмыс.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

 

ҚАЙТАЛАУ   (10 сағат )

104-105

106-107

108

109-110

111-112

113

Молекулалық физика. Жылу  құбылыстары.

Электродинамика заңдары

Электродинамика заңдарынн техникада қолдану

Есептер шығару

Жылдық бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс

Қорытынды сабақ

2

2

1

2

2

1

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «А» сынып. ФИЗИКА.

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

Саны

Орындалу

Мерзімі

3-ТОҚСАН  ( 40 сағат)

 7-ТАРАУ:    СӘУЛЕ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ СПЕКТРЛЕР (8 сағат)

64

65-66

67

68-69

70

71

Сәуле шығару түрі. Жарық көздері.

Спектр. Спектр түрлері. Спектрлік анализ. 

Зертханалық жұмыс №5

Инфрақызыл және ультракүлгін сәулелерРентген сәулелері

Электромагниттік толқын шкаласы.

7-тарау маңыздысы. Физикалық диктант

1

2

1

2

1

1

 

Кванттық физика

8-ТАРАУ: ЖАРЫҚ КВАНТТАРЫ (7 сағат)

72

73

74

75-76

77

78

КВАНТТЫҚ ТЕОРИЯ

Фотоэффект. Фотоэффект теориясы

Фотондар. Фотоэффектіні пайдалану.

Есептер шығаруЖарық қысымы.

Жарықтың химиялық әсері. Фотосурет

8-тарау маңыздысы.  Өздік жұмыс.

1

1

1

2

1

1

 

9-ТАРАУ:  АТОМДЫҚ ФИЗИКА (6 сағат)

79

80

81

82-83

84

Атомның құрылысы. Резерфорд тәжірибесі

Бордың кванттық постулаттары

Бор теориясының қиыншылықтары. Кванттық механика

Лазерлер. Лазер принципі. Есептер шығару.

9-тарау маңыздысы. Физикалық диктант

1

1

1

2

1

 

10-ТАРАУ:  АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ФИЗИКАСЫ. (19 сағат)

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94-95

96

97-98

99

 

100

101

102-103

Элементар бөлшектерді тіркеу және қабылдау әдістері

Зертханалық жұмыс №6

Радиоактивтіктің ашылуы.

Альфа, вета және гамма сәуле шығару.

Радиоактивтік түрленулер.

Радиоактивтік  ыдырау заңы. Есептер шығару.

Изотоптар. Нейтронның ашылуы

Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер.

Ядроның байланыс энергиясы.

Ядролық реакциялар. Уран   ядросының бөлінуі.

Тізбекті ядролық реакциялар.

Ядролық реакторлар. Термоядролық реакциялар.

Ядролық энергияны қолдану. Радиоактивті изотоптарды шығарып алу және қолдану.

Радиоактивті сәуленің биологиялық әсері.

10 тарау маңыздысы. Есептер шығару.

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

 

1

1

2

 

4-ТОҚСАН     (27 сағат)

11-ТАРАУ:  ЭЛЕМЕНТАР БӨЛШЕКТЕР (3 сағат)

104

105

106

Элементар бөлшектер физикасы

Позитронның ашылуы. Антибөлшектер.

11-тарау маңыздысы. Есептер шығару.

1

1

1

 

ҚАЙТАЛАУ 7-11 сыныптар ( 24 сағат)

107-109

110-111

112

113

114-115

116-117

118

119-121

122-124

125-127

128

129

130-131

132

Механика (Кинематика, статика, динамика)

Есептер шығару

Механикалық тербелістер

Механикалық толқындар.

Импульстің сақталу заңы

Паскаль заңы. Архимед заңы.

Гармониялық тербелістер. Есептер шығару.

Молекулалық физика жылу құбылыстары.

Электродинамика негіздері

Оптика

Дүниенің біртұтас  физикалық көзқарасы.

Физика және техникалық эволюция.

Қорытынды бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс

Қорытынды сабақ

3

2

1

1

2

2

1

3

3

3

1

1

2

1

 

             

11 «А»  сынып. АСТРОНОМИЯ.

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

саны

Орындалу

мерзімі

1-ЖАРТЫ ЖЫЛ.  (17 сағат)

17

18

19-20

21-22

23-24

25-26

27

28-29

30

31

32

33

Астероидтар. Метеориттер.

Кометалар. Метеорлар

Күн туралы мәлімет  Күн атмосферасы.

Күн энергиясы.  Ішкі құрылысы. Күн және тіршілік

Жұлдыздарға дейінгі қашықтық. Жұлдыздар жылдамдығы.

Жұлдыздар табиғаты. Қос жұлдыздар.

Жаңа жұлдыздар.

Біздің галактика. Басқа галактикалар

Метагалактика

Галактиканың пайда болуы. Ғаламшарлардың пайда болуы.

Тіршілік және сана.

Тест. Қорытынды сабақ.

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

 

 


Пікірлер (1)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз