Өлең, жыр, ақындар

Физика (күнтізбелік жоспар 11 сынып)

11 «А» сынып. ФИЗИКА.

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

Саны

Орындалу

мерзімі

 1-ТАРАУ:     ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ (10 сағат)

1-2

3

 

 

4-6

7-8

 

9

Электромагниттік индукцияның ашылуы. Магнит ағыны

Индукциялық токтың бағыты. Ленц ережесі.

Электормагниттік индукция заңы. Құйынды әлектр өрісі.Қозғалыстағы өткізгішке әсер етуші индукциялық ЭҚК. Электродинамикалық микрофон.

Өздік индукция. Индуктивтілік. Токтың магнит өрісінің энергиясы.

Электромагниттік өріс. Есеп  шығару.

2 с

1 с

 

 

3 с

2 с

 

1 с

 

10

Есептер  шығару. Физикалық диктант

1 с

 

2- ТАРАУ,    ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР. (11 сағат)

11

12

 

13-14

 

15

16

17-18

 

19

20

21

Еркін және еріксіз электромагниттік тербелістер.

Тербелмелі контур.Механикалық және электр тербелістерінің ұқсастығы.

 Тербелмелі контур теңдеулері. Гармониялық тербеліс. Амплитудасыпериоды және жиілігі. Тербеліс фазасы.

Айнымалы электр тогы.

Актив кедергі. Ток күші мен кернеудің әсерлі мәні.

Айнымалы ток тізбегіндегі конденсатор, индуктивті катушка. Есеп шығару.

Электр тізбегіндегі резонанс.

Транзисторлы генератор. Автотербелістер.

Есеп шығару. 

1 с

 

1 с

 

2 с

1 с

1 с

 

2 с

1 с

1 с

1 с

 

3- ТАРАУ;   ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ, ЖЕТКІЗУ, ПАЙДАЛАНУ. (4 сағат)

22

23

24

25

Электр энергиясын өндіру.

Трансформаторлар.

Электр эн. пайдалану, жеткізу.

Есеп шығару. Сынақ  жұмысы.

1 с

1 с

1 с

1 с

 

4- ТАРАУ,    ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК   ТОЛҚЫНДАР. (11 сағат)

26

27

28

29

30

31-32

 

33-34

35

36

Толқындық құбылыс.

Электромагниттік толқындар.

Электромагниттік сәулелердің  ағын тығыздығы.

Есеп шығару.

Поповтың радионы ойлап табуы.

Радиобайланыс принципі. Модуляция, детектирлеу. ЭМТ қасиеттері.

Радиотолқынның таралуы. Радиолокация. Телевизия.

Есеп шығару. Қайталау.

Бақылау жұмысы.

1 с

1 с

1 с

1 с

1 с

 

2 с

2 с

1 с

1 с

 

2-ТОҚСАН

5- ТАРАУ   ЖАРЫҚ ТОЛҚЫНДАРЫ.  ( 19 сағат)

37

38-39

40

41

42

43

44

45-46

47

48-49

 

50-51

 

52

53

54

55

3-4 тарауларды қайталау.

Жарық табиғаты. Жарық жылдамдығы.

Гюйгенс принципі. Толқындардың шағылу заңы.

Жарықтың  сыну заңы.

№1 зертханалық жұмыс.

Толық шағылу. 

Есеп шығару. Физикалық  диктант.

Жарық дисперсиясы. Жарық интерференциясы.

Интерференцияны қолдану.

Механикалық толқындар дифракциясы. Жарық дифракциясы. Дифракциялық тор.

Жарық толқындарының көлденеңдігі. Жарық поляризациясы.Жарықтың электромагниттік теориясы.

Есеп шығару.

№2 Зертханалық жұмыс.

№3 Зертханалық жұмыс

Есеп шығару. Сынақ  жұмысы.

1 с

2 с

1 с

1 с

1 с

1 с

1 с

2 с

1 с

 

2 с

 

2 с

1 с

1 с

1 с

1 с

 

6- ТАРАУ.  САЛЫСТЫРМАЛЫ ТЕОРИЯ ЭЛЕМЕНТТЕРІ.  ( 8 сағат)

56-57

 

58-61

 

 

62-63

Электродинамика заңдары және салыстырмалы теория принципі. Салыстырмалы теория постулаттары.

Салыстырмалы теория постулаттарының салдары. Релятивистік динамика. Масса мен энергия арасындағы байланыс. Есеп шығару

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс.

 

2 с

 

 

4 с

2 с

 

         

 

 


Пікірлер (1)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз