Корейская косметика премиум класса

Физикадан зертханалық жұмыстардың тақырыптары және кестесі

Физикадан зертханалық жұмыстардың тақырыптары және

КЕСТЕСІ

7 сынып

Жұмыс  тақырыбы

Мерзімі

1

Өлшеуіш цилиндр бөліктерінің құнын анықтау. Дененің көлемін өлшеу.

 

2

Кішкентай  денелердің  өлшемін  анықтау

 

3

Қатты денелердің  массасын  мен тығыздығын анықтау.

 

4

Серпінді деформацияны зерделеу.

 

5

Архимед заңын тексеру.

 

6

Дененің сұйықта жүзу шартын анықтау.

 

7

Денені бір қалапты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау.

 

8

Иіндіктің  тепе-теңдік  шарттарын  анықтау

 

 

8 сынып

Жұмыс  тақырыбы

Мерзімі

 1.  

Температуралары  әр түрлі суды араластырғанда жылу мөлшерін салыстыру.

 

 1.  

Қатты  дененің  меншікті жылу сыйымдылығын  өлшеу.

 

 1.  

Электр  тізбегін  құрастыру және оның әр түрлі бөліктеріндегі  тоқ күшін өлшеу

 

 1.  

Электр  тізбегінің әр түрлі бөліктеріндегі  кернеуді өлшеу.

 

 1.  

Тоқ  күшін  реостатпен  реттеу.

 

 1.  

Амперметр  мен вольтметр  пайдаланып өткізгіштің  кедергісін  өлшеу.

 

 1.  

Электр шамындағы   токтың  жұмысын  және қуатын өлшеу.

 

 1.  

Электр   қыздырғышы бар   қондырғының ПӘК-ін  өлшеу.

 

 1.  

Электромагнит  құрастыру   және оның  әсерін сынау.

 

 1.  

Тұрақты токтың электр двигательімен танысу.

 

 1.  

Линзадан кескін  салу

 

 

9 сынып

Жұмыс  тақырыбы.

Мерзімі

1

Тең айнымалы қозғалыс кезіндегі дененің үдеуін анықтау

 

2

Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу

 

3

Маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау

 

4

Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау

 

 

10 сынып

Жұмыс тақырыбы

Мерзімі

1

Гей-Люссак заңын тәжірибеде тексеру

 

2

Резеңкенің серпімділік модулін (Юнг модулін) өлшеу

 

3

Ток көзінің ЭҚК-ін және ішкі кедергісін анықтау

 

4

Өткізгіштің меншікті  кедергісін өлшеу

 

5

Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауды зерттеу

 

6

Магнит өрісінің тоққа әсерін бақылау

 

7

Электрон зарядын анықтау

 

 

 11 сынып

 

Жұмыс тақырыбы

мерзімі

1

Электромагниттік индукция құбылысын зерттеу

 

2

Шынының сындыру көрсеткішін өлшеу

 

3

Жарық толқынының ұзындығын өлшеу

 

4

Жарықтың интерференциясын және дифракциясын бақылау

 

5

Тұтас және сызықтық спектрлерді бақылау

 

 


Қарап көріңіз