Өлең, жыр, ақындар

Физика (күнтізбелік жоспар 10 сынып)

10 «А»  сынып. ФИЗИКА

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

саны

Орындалу

мерзімі

1-ТОҚСАН

 1-ТАРАУ:       МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА (11 сағат)

1

2-3

4-5

6-7

8

9-10

 

11

Молекулалық физика. Жылу құбылыстары.

Молекулалық-кинетикалық теория. Ішкі энергия

Молекула массасы. Зат мөлшері.Броундық қозғалыс.

Молекуланың өзара әсері. Денелер құрылысы.

Молекулалық-кинетикалық теория Идеал газ.

Молекулалар жылдамдығының квадратының орташа мәні. МКТ. Негізгі теңдеуі.

Есеп шығару. Өздік жұмыс.

1 с

2 с

2 с

2 с

1 с

 

2 с

1 с

 

2- ТАРАУ:   ТЕМПЕРАТУРА. (3 сағат)

12-13

 

14

Температура және тепе-теңдік , оны анықтау. Абсалют температура.

Газ молекулаларының жылдамдығын өлшеу.

 

2 с

1 с

 

3-ТАРАУ;  ИДЕАЛ ГАЗ. ГАЗ ЗАҢДАРЫ (4 сағат)

15

16-17

18

Идеал газ күйінің  теңдеуі.

Газ заңдары. Есеп  шығару.

Қайталау. Сынақ жұмысы.

1 с

2 с

1 с

 

 

Сабақ

Тақырып мазмұны

Сағ.

Саны

Орындалу

мерзімі

 4-ТАРАУ:       (3 сағат)

19-20

21

Қаныққан бу. Қайнау. Кризистік температура.

Ауаның ылғалдылығы. Есеп шығару.

2 с

1 с

 

5- ТАРАУ    ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕР ( 8 сағат)

22-24

25

26-27

 

28

29

Кристалл денелер. Аморю денелер. Деформация түрлері,

№1 Зертханалық жұмыс.

Қатты дененің механикалық қасиеттері. Пластикалық және морттық.

№2 Зертханалық жұмыс.

Есеп шығару. 5-Тарау қорытындысы.

3 с

1 с

 

2 с

1 с

1 с

 

6-ТАРАУ.  ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ.  ( 9 сағат)

30-34

 

 

35

36

Ішкі энергия. Термодинамикадағы жұмыс. Жылу мөлшері. Термодинамиканың 1-заңы. Табиғаттағы әртүрлі процестердің  қайтымсыздығы. Есеп шығару.

Қайталау есептер шығару.

Бақылау жұмысы.

 

5 с

 

1 с

1 с

 

2-ТОҚСАН.

37

38

Жылу двигателінің ПӘК-і. Қоршаған ортаны қорғау.

Есеп шығару. 6-тарау қорытындысы.

1 с

1 с

 

7-ТАРАУ. Электродинамика  ЭЛЕКТР ӨРІСІ.

39-40

41-42

43

44-46

47

48

49-50

51

52-53

54

55-57

 

58-59

60-61

Электродинамика. Электр заряды. Зарядталған денелер.

Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы. Заряд бірлігі.

Жақыннан және алыстан әсер ету.

Электр өрісі. Электр өрісі кернеулік сызықтары.

Электростатикалық өрістегі өткізгіш.

Милликен-Иоффе тәжірибесі.

Диэлектриктер.Диэлектрик өтімділік.

Дененың э.с өрістегі потенциалдық энергиясы.

Э.С. өріс потенциалы, кернеулігі.

Қайталау. Есеп шығару.

Электр сыйымдылығы.. конденсаторлар. Конденсатор энергиясы.

Есеп шығару. Қайталау. 7- тарау маңыздысы.

Бақылау жұмысы. Қатемен жұмыс.

2 с

2 с

1 с

3 с

1 с

1 с

2 с

1 с

2 с

1 с

3 с

 

2 с

2 с

 

         

 

 


Пікірлер (1)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз