Өлең, жыр, ақындар

Еңбек, кәсіп туралы мақал-мәтелдер

Еңбегі аздың өнбегі аз.

*** *** *** ***

Ұстаның бізі сүйкімді,
Жақсының сөзі сүйкімді.
 
*** *** *** ***

Ұстаның өрісі көрігінен төсіне дейін.
 
*** *** *** ***

Алтын менен күмісті
Зергер үшін жаратқан.
Арқар менен құлжаны
Мерген үшін жаратқан.
 
*** *** *** ***

 

Шебердің инесі де алтын,
Соққан күймесі де алтын.
 
*** *** *** ***

Шеберді саусағы асырайды.
 
*** *** *** ***

Еріншектің ертеңі бітпес.
 
*** *** *** ***

Жатқанға жан жуымас,
Жалқауға мал құралмас.
Еңбек, еңбекқорлық
Құс қонбаған көл жетім,
Ел қонбаған жер жетім.
 
*** *** *** ***

Еңбексіз өмір жоқ,
Ауырсыз жеңіл жоқ.
 
*** *** *** ***

Қойшыны таяғы асырайды,
Қасқырды аяғы асырайды.
 
*** *** *** ***

Атан түйе жүк астында қартаяр.
Түйір нан — тамшы тер.
 
*** *** *** ***

Сен істі сүйсең, іс саған бас иеді.
 
*** *** *** ***

Еңбек қылмай ер оңбас,
Бірлік қылмай ел оңбас.
 
*** *** *** ***

Күн шыққан соң суарған суды
Күн жұтады,
Күн батқан соң суарған суды
Жер жұтады.
 
*** *** *** ***

Бір тал кессең, он тал ек.
 
*** *** *** ***

Мал семіз болса, төл егіз.
Жер семіз болса, дән егіз.
 
*** *** *** ***

Еңбексіз өмір — сөнген көмір.
 
*** *** *** ***

Жер құтты болса,
Мал сүтті болады.
 
*** *** *** ***

Азығымен жер мүсінді,
Еңбегімен ер мүсінді.
 
*** *** *** ***

Қыста малыңды бақ,
Жазда шөбіңді шап.
 
*** *** *** ***

Қолы қимылдаған адамға
Кедейлік жоқ.
Аяғы қимылдаған адамға
Алыстық жоқ.
 
*** *** *** ***

Диқан жерді анасындай сүйеді,
Жер диқанын баласындай сүйеді.
 
*** *** *** ***

Жылай-жылай арық қазсаң,
Күле-күле су ішерсің.
 
*** *** *** ***

Әлің барда еңбек ет, еңкейгенде емерсің.
 
*** *** *** ***

Жер тоймай, ел тоймайды.
 
*** *** *** ***

Қой шелді болмай,
Төлді болмайды.
 
*** *** *** ***

Ерте шықсаң алдыңнан күн шығады,
Кеш шықсаң алдыңнан түн шығады.
 
*** *** *** ***

Еге білсең, егін тасқа да шығады.
 
*** *** *** ***

Егіншіні кетпеннің жүзі асырайды.
 
*** *** *** ***

Бәйгеден ат келмейді, бап келеді.
 
*** *** *** ***

Тұлпар шаба жетіледі,
Сұңқар ұша жетіледі.
 
*** *** *** ***

Еңбектің көзін тапқан,
Байлықтың өзін табады.
 
*** *** *** ***

Жерге еткен жақсылық жерде қалмайды.
 
*** *** *** ***

Ердің атын еңбек шығарады.
 
*** *** *** ***

Еңбек ерлікке жеткізер,
Ерлік елдікке жеткізер.
 
*** *** *** ***

Бақыт кілті еңбекте.
 
*** *** *** ***

Жер көңді жақсы көреді,
Ат жемді жақсы көреді.
 
*** *** *** ***

Көп еңбегі көңілді.
 
*** *** *** ***

Бір кісі қазған құдықтан мың кісі су ішеді.
 
*** *** *** ***

Отырған жерден отын кескен.
 
*** *** *** ***

Сүйіп істеген іс шаршатпайды.
 
*** *** *** ***

Жұмысы жемістінің — өмірі келісті.
 
*** *** *** ***

Егін піспей, қам сайла.
 
*** *** *** ***

Жігіттің жұмсаған күшін сұрама,
Бітірген ісін сұра.
 
*** *** *** ***

Жақсы жұмыс — жанға тыныс.
 
*** *** *** ***

Еңбек — ширатады,
Өмір сүйретеді.
 
*** *** *** ***

Еңкейгеннің еңсесін еңбек көтереді.
 
*** *** *** ***

Еңсесі қайтадан еңбек — игі.
 
*** *** *** ***

Еңбек патшалықты асырайды.
 
*** *** *** ***

Еңбек шаһар түзетеді,
Еңбексіздік оны жүдетеді.
 
*** *** *** ***

Еңбек өмірді ажарлайды.
 
*** *** *** ***

Терең құдықтың суы тәтті.
 
*** *** *** ***

Қой семізі қойшыдан.
 
*** *** *** ***

Жақсы бастама — істің жартысы.
 
*** *** *** ***

Мал баққандікі,
Жер жыртқандікі.
 
*** *** *** ***

Мақтаның атасы — жер, анасы — су.
Еңбегі жанғанның тоқтысы егіз туады.
 
*** *** *** ***

Көктемде жерге түскен бір дән,
Күзді күні мың дән болады.
 
*** *** *** ***

Жер байлықтың көзі,
Еңбеккер иесінің өзі.
 
*** *** *** ***

Су — ырыстың көзі,
Еңбек кірістің көзі.
 
*** *** *** ***

Малды баға білмеген пайданы таба білмейді.
 
*** *** *** ***

Қолыма жұмыс бергенің — жаныма тыныс бергенің.
 
*** *** *** ***

Күндіз қойын күтерсің, кешке жүнін түтерсің.
 
*** *** *** ***

Тігіншіні инесі асырайды.
 
*** *** *** ***

Ерінбей еңбек етсең — ерінің асқа тиеді,
Ерініп ілбіп кетсең — иегің тасқа тиеді.
 
*** *** *** ***

Қораң оңды болса, қойың қонды болар.
 
*** *** *** ***

Ащы еңбектен тәтті нан.
 
*** *** *** ***

Тары болса, тауық табылады.
 
*** *** *** ***

Жаман іс жоқ, жаман ісші бар.
 
*** *** *** ***

Екпіндінің үйі көрікті келеді.
 
*** *** *** ***

Малдың тамағына қара, малшының табағына қара.
 
*** *** *** ***

Диқан бабаның кетпенінен,
Шопан атаның таяғынан.

*** *** *** ***

Жан қиналмай жұмыс бітпес,
Талап қылмай мұратқа жетпес.
 
*** *** *** ***

Ырыс алды — ынтымақ.
 
*** *** *** ***

Біткен істің міні жоқ,
Бітірген ердің кемі жоқ.
 
*** *** *** ***

Ерте тұрған еркектің ырысы артық,
Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық.
 
*** *** *** ***

Әлің барда еңбек ет,
Еңкейгенде емерсің.
 
*** *** *** ***

Алтын шыққан жерді белден қаз.
 
*** *** *** ***

Арамнан алған түйеден,
Адалдан алған ешкі артық.
 
*** *** *** ***

Қимылдаған қыр асады.
 
*** *** *** ***

Керек тастың ауырлығы жоқ
 
*** *** *** ***

Ерте тұрған өкінбес.
 
*** *** *** ***

Істегенің еліңе жақсы,
Үйренгенің өзіңе жақсы.
 
*** *** *** ***

Жігіттің түсін айтпа, ісін айт.
 
*** *** *** ***

Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар,
Олақ жігіт оңай жұмысты күш қылар.
 
*** *** *** ***

Отынды шапқанға жақтыр,
Малды тапқанға бақтыр.
 
*** *** *** ***

Сөз қуған пәлеге жолығар,
Шаруа қуған қазынаға жолығар.
 
*** *** *** ***

Қазаныңа не салсаң,
Шөмішіңе сол ілігер.
 
*** *** *** ***

Шегірткеден қорыққан егін екпес.
 
*** *** *** ***

Дихан болсаң, қос өгізің тең болсын,
Шаруа болсаң, қос етегің кең болсын.
 
*** *** *** ***

Шөбі жоқ деп жерден түңілме,
Мал бітпес деп ерден түңілме.
 
*** *** *** ***

Айыр пішен басында,
Кісені кереге басында.
 
*** *** *** ***

Орақшының жаманы орақ таңдайды.
 
*** *** *** ***

Ауру өле-өлгенше жаннан дәмелі,
Жалқау жан қинамай малдан дәмелі.
 
*** *** *** ***

Жалқауға сөз, шабанға таяқ өтпейді.
 
*** *** *** ***

Айтқызған жаманның ісі,
Қамшылатқан шабанның ісі.
 
*** *** *** ***

Жаман болатын жігіт, шегіншек келер,
Кедей болатын жігіт еріншек келер.
 
*** *** *** ***

Сен салар да мен салар
Атқа жемді кім салар.
 
*** *** *** ***

Ауырдың үстімен, жеңілдің астымен.

*** *** *** ***

Арзанның жілігі татымас.  

*** *** *** ***

Отырам деп еріншек өлер,
Кісіге жақсылық қылам деп көңілшек өлер.
 
*** *** *** ***

Әңгіме бұзау емізер,
Бұзау таяқ жегізер.
 
*** *** *** ***

Ерінбеген шелектен су ішеді.
 
*** *** *** ***

Қолы қимылдағанның
Аузы қимылдар.
 
*** *** *** ***

Ерінген екі істейді.
 
*** *** *** ***

Ынта болса адамда,
Қиын іс жоқ ғаламда.
 
*** *** *** ***

Кедейлік жаны тәтті жалқауға үйір,
Еңбек ете білмейтін,, аңқауға үйір.
 
*** *** *** ***

Маңдайы терлемегеннің
Қазаны қайнамайды.
 
*** *** *** ***

Ақымақ күлкіге тоймайды,
Жалқау ұйқыға тоймайды.
 
*** *** *** ***

Еріншектің егіні піспес.
 
*** *** *** ***

Еріншектің ертеңі бітпес,
Жеңілшектің селтеңі бітпес.
 
*** *** *** ***

Кімнің тарысы піссе,
Соның тауығы.
 
*** *** *** ***

Арпа, бидай ас екен,
Алтын, күміс тас екен.
 
*** *** *** ***

Екпей егін шықпас,
Үйренбей білім жұқпас.
 
*** *** *** ***

Егін ексең тыңға,
Шықтым дей бер шыңға.
 
*** *** *** ***

Бас болмақ оңай,
Бастамақ қиын.
 
*** *** *** ***

Көз қорқақ, қол батыр.

Қажетті сілтемелер:

Тіл туралы мақал - мәтелдер

Сайттағы барлық мақал - мәтелдер

Өнер-білім, тіл туралы қанатты сөздер

Отбасы туралы мақал - мәтелдер

Достық туралы мақалдар

Достық туралы ұлағатты сөздер

Достық, татулық туралы мақал-мәтелдер

Сайттағы барлық мақал - мәтелдер

Ұлағатты сөздер


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Пікірлер (1)

Алмас

Пайдама жарады, рахмет!

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз