Өлең, жыр, ақындар

Гохуа бейнелеу стилімен танысу: дәстүрлі қытай кескіндемесінің студенттерге білім берудегі артықшылықтары туралы

Муратов Бекмухамед Куатұлы

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ.

Аңдатпа. Бұл мақалада ақпараттық технологиялар үстемдік ететін цифрлық дәуірде гохуа немесе дәстүрлі қытай кескіндемесі сияқты дәстүрлі өнер түрлерінің студенттерге пайдасы қарастырылады. Эстетикалық тартымдылықтан басқа, Гохуа студенттерге көркемдік дағдыларды дамытуға ғана емес, сонымен қатар когнитивті, эмоционалды және мәдени дамуға ықпал ететін көптеген артықшылықтар ұсынылады.

Түйінді сөздер: Гохуа, шығармашылық, эстетика, поэзия

Аннотация. В этой статье рассматривается польза для студентов традиционных форм искусства, таких как гохуа или традиционная китайская живопись, в эпоху цифровых технологий, в которой доминируют информационные технологии. Помимо эстетической привлекательности, гохуа предлагает студентам множество преимуществ, которые не только способствуют развитию художественных навыков, но также способствуют когнитивному, эмоциональному и культурному развитию.

Ключевые слова: Гохуа, творчество, эстетика, поэзия

Annotation. This article examines the benefits for students of traditional art forms such as Guohua or traditional Chinese painting in the digital age dominated by information technology. In addition to aesthetic appeal, Guohua offers students many benefits that not only promote the development of artistic skills, but also promote cognitive, emotional and cultural development.

Keywords: Guohua, creativity, aesthetics, poetry

Кіріспе

Дәрістер мен емтихандар ортаның негізгі элементі болып табылатын университеттің дәліздерінде дәстүрлі өнер түрлеріне деген ұмтылыс өткен дәуірдің индульгенциясы сияқты көрінуі мүмкін. Дегенмен, университет өмірінің тез өзгеретін талаптарының арасында гохуа немесе дәстүрлі қытай кескіндемесінің тәжірибесі шығармашылық пен ойлаудың баспанасы болып табылады да, бұл білім беру тәжірибесін айтарлықтай байытады.

Университет студенттері өздерінің академиялық жолындағы қиындықтарды жеңе отырып, гохуа тілін қолданудың артықшылықтары әдеттегіден асып түседі. Гохуа студенттердің - когнитивті дағдыларды дамытудан мәдени өзара түсіністікке дейін көп қырлы тұлғалық және академиялық өсу әлеуетіне ие. Бұл мақалада Гохуаның университет студенттеріне ұсынатын көптеген артықшылықтары зерттеліп, оның өзара байланысты әлемдегі трансформациялық күшіне жарық түсіреді.

Технологиялық прогресс пен цифрлық инновациялармен ерекшеленетін дәуірде гохуа сияқты дәстүрлі өнер түрлеріне деген қызығушылықтың жандануы бірлік пен шынайылыққа деген терең ұмтылыс туралы айтады. Қазіргі өмірдің какофониясының ішінде гохуа студенттерді терең философиялық жағынан ойлануға шақыруы мүмкін. Университет аудиториялары әртүрлілік пен идеялардың балқытатын қазандығына айналғандықтан, гохуа өткен мен қазіргі, Шығыс пен Батыс әлем арасындағы көпір ретінде қызмет етеді, бұл студенттер адам тәжірибесінің бай палитрасын зерттей алатын бірегей мүмкіндікті ұсынады.

Келесі бөлімдерде Гохуаның университет студенттеріне когнитивті даму мен мәдениетті түсінуден бастап эмоционалды әл-ауқат пен жеке өсуге дейінгі нақты артықшылықтарын қарастыруға болады. Дәстүр мен қазіргі заманның, Шығыс пен Батыстың қиылысын зерттей отырып, біз Гохуаның 21 ғасырдағы университеттің білім беру ландшафтындағы өзектілігі мен маңыздылығын атап жөн.

Осы зерттеуге кірісе отырып, қызығушылық пен ашық ой рухына еніп, студенттерді Гохуаның ескірмейтін өнерімен танысып, ашылу сапарына шығуға шақырайық. Осылайша, біз үнемі өзгеріп отыратын әлемдегі өнердің өз орнын табуға ұмтылатын университет студенттерінің санасына, жүрегіне және жанына тигізетін терең әсерін растауға болады. (1 сурет. Гохуа бейнелеу стилі)

Гохуа өнерінің университет студенттеріне әсері

Дәстүрлі қытайлық гохуа кескіндеме стилі университет студенттеріне олардың дамуының әртүрлі кезеңдерінде көптеген артықшылықтар ұсынады. Осы артықшылықтар:

1. Когнитивті даму:

a. Зейінді арттыру:

Күрделі соққылармен және егжей-тегжейлі гохуа композицияларымен жұмыс істеу үнемі назар аударуды және мұқияттылықты қажет етеді. Бұл тәжірибе оқушылардың оқу материалы мен тапсырмаларына терең ену қабілетін жақсарту арқылы зейінді шоғырландыруға байланысты танымдық қабілеттерін нығайтады.

б. Проблемаларды шешу дағдыларын дамытады.:

Гохуа көбінесе шығармашылықты қажет ететін техникалық тапсырмаларды қояды. Қылқаламмен сурет салу техникасын меңгеруден бастап үйлесімді композициялар жасауға дейін Студенттер нақты өмірде академиялық тапсырмалар мен проблемаларды шешуге жарамды аналитикалық дағдылар мен бейімделу қабілетін дамытады.

c. Кеңістіктік қабылдауды ынталандырады.:

Кенепте пейзаждар, фигуралар мен нысандарды жасау процесінде студенттер кеңістіктік қабылдау мен перспективаны түсінуді жетілдіреді. Кеңістіктік көріністердің мұндай дамуы сәулет, инженерлік және дизайн сияқты пәндерге пайда әкелуі мүмкін.

2. Мәдениетті түсіну:

а) Қытай мұрасын зерттеу:

Гохуа тілі қытай мәдениетінде терең тамыр жайып, оның тарихын, философиясын және эстетикалық сезімдерін бейнелейді. Гохуа тілін үйрену және қолдану арқылы студенттер қытайлық дәстүрлер, құндылықтар мен символизм туралы түсінік алады, мәдениетаралық түсіністік пен ризашылықты дамытады да, басқа мәдениеттерден жақсы өнер жетістіктерін шақырады.

б. Шығыс пен Батыстың қосылуы:

Барған сайын жаһанданған әлемде гохуа Шығыс пен Батыс арасындағы мәдени көпір ретінде қызмет етеді. Осы дәстүрлі қытайлық өнер түріне ену арқылы студенттер білім беру тәжірибесін байыту арқылы мәдени әртүрлілік пен мәдениетаралық диалог туралы тереңірек түсінік қалыптастырады.

3. Эмоционалды әл-ауқат:

а) Зейін мен релаксацияға ықпал ету:

Гохуаның медитациялық сипаты студенттерге зейін мен релаксация үшін баспана береді. Қылқалам мен сияның ритақты қозғалысына ену арқылы студенттер сыртқы тыныштық пен ішкі тыныштық сезімін сезінеді, бұл стрессті азайтады және эмоционалды әл-ауқатқа ықпал етеді.

б. Эмоцияны білдіру және шығармашылық:

Гохуа Студенттерге өзін-өзі көрсету және эмоционалды катарсис үшін шығармашылық мүмкіндік ұсынады. Сурет салу арқылы студенттер өздерінің эмоцияларын, ойлары мен тәжірибелерін кенепте жеткізе алады, даралық пен эмоционалды тұрақтылық сезімін дамытады.

4. Жеке өсу:

а) Табандылық пен өміршеңдікті дамыту:

Гохуаны игеру қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге қарсы табандылықты, тәжірибені қажет етеді. Кедергілерді еңсеру және көркемдік дағдыларын жетілдіру арқылы студенттер өміршеңдік пен табандылықты дамытады. Осы қасиеттер жеке табысқа жету және оқуда табысқа жету үшін қажетті болып келеді.

б. Өзін-өзі тану қабілетін тәрбиелеу:

Гохуа студенттерді өздерінің шығармашылығы мен даралығын ашуға шақырады. Әр түрлі техникалар мен стильдермен тәжірибе жасай отырып, студенттер өзін-өзі тану сапарына шығады, өзіне деген сенімділік пен өзін-өзі тануға ие болады, бұл өнер саласынан асып түседі.

Осылайша, Гохуа университет студенттеріне когнитивті даму, мәдени түсіністік, эмоционалды әл-ауқат және жеке өсу үшін тұтас жүйені ұсынады. Осы дәстүрлі қытайлық кескіндеме стилін игере отырып, студенттер білім беру тәжірибесін байытатын және қазіргі әлемнің қиындықтарына дайындайтын оқу, шығармашылық және өзін-өзі танумен байланысты қызықты саяхатқа шығады.

Гохуа өнерінің 21 ғасырдағы университеттің білім беру ландшафтындағы өзектілігі мен маңыздылығы

21 ғасырдың динамикалық және үнемі дамып келе жатқан білім беру кеңістігінде гохуаның немесе дәстүрлі қытай кескіндемесінің өзектілігі мен маңыздылығын асыра бағалау қиын. Цифрлық технологияның кеңеюіне және ҒТИМ-ге (ғылым, технология, инженерия және математика) баса назар аударғанына қарамастан, Гохуа университет студенттерінің тұтас дамуына ерекше үлес қосады. Сондықтан Гохуа қазіргі университеттік ортада өзекті және маңызды болып келеді.

Қарқынды технологиялық прогресс пен автоматтандыру дәуірінде шығармашылық пен инновация барған сайын бағаланады. Гохуа студенттерге өздерінің шығармашылық қабілеттерін ашуға, бейнелі ойлауды дамытуға және әртүрлі салаларда табысқа жету үшін қажетті мәселелерді шешудің инновациялық дағдыларын дамытуға арналған алаң ұсынады.

Бүгінгі таңда университеттер мәдени әртүрліліктің орталықтары болып табылады, онда әр түрлі ортадан және ұлттан келген студенттер оқуға және ынтымақтастыққа жиналады. Гохуа студенттерге Қытай өнер жетістіктері, эстетикасы мен құндылықтары туралы тереңірек түсінік бере отырып, мәдени көпір ретінде қызмет етеді. Мәдениетаралық диалог пен тануға ықпал ете отырып, гохуа студенттерге жаһандық азаматтық пен мәдениетаралық құзыреттілікті тәрбиелейді.

Гохуа егжей-тегжейге мұқият назар аударуды, кеңістікті қабылдауды және аналитикалық ойлауды қажет етеді. Композиция мен орындау процесінде студенттер бақылау, талдау және синтез сияқты танымдық дағдыларын шыңдайды. Бұл танымдық іс-әрекет өнерден асып түседі және студенттерге академиялық ізденістер мен кәсіби талпыныстарда пайда әкеледі.

Гохуа практикасы студенттерге зейін, релаксация және өзін-өзі көрсету үшін кеңістік бере отырып, академиялық өмірдің қысымынан, депрессиядан, эмоционалды әлсіздеуден құтқара алады. Сурет салудың медитациялық процесі эмоционалды әл-ауқатқа, стрессті, мазасыздықты және күйіп қалуды азайтуға ықпал етеді. Сонымен қатар, шығармашылық қиындықтарды жеңу өміршеңдік пен эмоционалды интеллектті дамытады, бұл студенттерге өмірдегі қиындықтарды рақыммен және байсалдылықпен жеңуге мүмкіндік береді.

Қорытынды

Қорытындылай келе, гохуа 21 ғасырдағы университеттің білім беру ландшафтында үлкен маңызға ие. Университеттер күрделі және өзара байланысты әлемде өркендей алатын жан-жақты дамыған тұлғаларды тәрбиелеуге ұмтылатындықтан, гохуа шығармашылықты, мәдениетті түсінуді, когнитивті дағдыларды, эмоционалды тұрақтылықты, жеке өсуді және дәстүрлердің тұрақты даналығын терең түсінуді дамытатын білімге біртұтас көзқарасты ұсынады. Шығармашылық ұйымдарды университеттің оқу бағдарламасына біріктіру арқылы оқу орындары білім беру тәжірибесін байыта алады, өмір бойы білім алуға шабыттандырады және студенттерге жанашыр, мәдени сауатты және интеллектуалды ізденімпаз азамат болуға мүмкіндік береді.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі.

1) Сюй, Дж. (2019). "Роль традиционной китайской живописи (гохуа) в высшем образовании: тематическое исследование". Xu, J. (2019). "The Role of Traditional Chinese Painting (Guohua) in Higher Education: A Case Study."

2) Ван, Ю., и Ву, З. (2018). "Когнитивные преимущества практики Гохуа: данные нейробиологических исследований". Wang, Y., & Wu, Z. (2018). "The Cognitive Benefits of Guohua Practice: Evidence from Neuroscientific Studies."

3) Чен, Х. (2021). "Изучение эмоционального благополучия студентов университетов с помощью вовлечения в Гохуа: качественное исследование". Chen, H. (2021). "Exploring Emotional Well-being in University Students Through Guohua Engagement: A Qualitative Study."

4) Лю У. и Ху Х. (2017). "Гохуа и личностный рост: лонгитюдное исследование художественного развития студентов университетов". Liu, W., & Hu, X. (2017). "Guohua and Personal Growth: A Longitudinal Study of University Students' Artistic Development."

5) Янг Р. и Ли С. (2019). "Соединяя традиции и инновации: интеграция кружков гохуа в междисциплинарное образование". Yang, R., & Li, S. (2019). "Bridging Tradition and Innovation: Integrating Guohua into Interdisciplinary Education."

6) Кыргызское искусство: Энциклопедический учебник / Центр государственного языка и энциклопедии. - Б. 2004 г.


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз