Фильтр для воды
Корейская косметика премиум класса

Математика пәнінен ҰБТ-ға дайындық жоспары

Бекітемін:
Мектеп директоры: А. Капенова 

11 –сынып оқушыларын математика пәнінен
ҰБТ-ға дайындау жоспары
2014-2015 оқу жылы
№ ТАҚЫРЫБЫ МЕРЗІМІ
1-тарау Рационал функциялар
1. Санды өрнектерді салыстыру
2. Рационал алгебралық өрнектерді түрлендіру
3. Рационал алгебралық теңдеулерді шешу тәсілдері
4. Алгебралық теңдеулер жүйелерін шешу тәсілдері
5. Рационал теңсіздіктерді шешу тәсілдері
6. Модульдегі айнымалысы бар теңдеулерді шешу тәсілдері
7. Модульдегі айнымалысы бар теңсіздіктерді шешу тәсілдер

2-тарау Иррационал функциялар
1. Иррационал алгебралық өрнектерді түрлендіру
2. Иррационал теңдеулерді шешу тәсілдері
3. Иррационал теңдеулер жүйелерін шешу тәсілдері
4. Иррационал теңсіздіктерді шешу әдістері
3-тарау Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар
1. Көрсеткішті теңдеулерді шешу тәсілдері
2. Көрсеткішті теңдеулер жүйелерін шешу тәсілдері
3. Көрсеткішті теңсіздіктерді шешу тәсілдері
4. Логарифмдік өрнектерді түрлендіру
5. Логарифмдік теңдеулерді шешу тәсілдері
4-тарау Тригонометриялық функциялар
1. Тригонометриялық өрнектерді түрлендіру
2. Тригонометриялық теңдеулерді шешу тәсілдері
3. Тригонометриялық теңсіздіктерді шешу тәсілдері
5-тарау Прогрессияға байланысты есептер шығару
1. Арифметикалық прогрессия
2. Геометриялық прогрессия
6-тарау Сөз есептер шығару
1. Қозғалысқа байланысты есептер
2. Жұмыс және еңбек өнімділігіне байланысты есептер
3. Проценттік мазмұны бар және концентрацияға байланысты есептер
4. Процентке баланысты есептер
7-тарау Анализ бастамалары
1. Функция және оның қасиеттері
2. Функцияның туындысы және оны есептеу
3. Туындыны пайдаланып функцияны зерттеу
4. Туынды және жанаманың теңдеуі
5. Алғашқы функция және оны есептеу тәсілдері
6. Анықталған интеграл
8-тарау Планиметрия бойынша есептер шығару
1. Үшбұрыштар
2. Төрбұрыштар
3. Шеңбер және дөңгелек
9-тарау Стереометрия
1. Кеңістіктегі бұрыштар және арқашықтарды есептеу
2. Призма
3. Пирамида
4. Қиық пирамида
10-тарау Айналу денелері
1. Цилиндр
2. Конус
3. Қиық конус
4. Сфера. Шар
11-тарау Аналитикалық геометрия және векторлық алгебраның элементтері
1. Декарттық координаталар
2. Жазықтықтағы және кеңістіктегі векторлар
12-тарау Комбинаторика және ықтималдық теориясының элементтері
1. Комбинаторика
2. Ықтималдық теориясының элементтері

 

Пән мұғалімі: Бимурзина М.Ф. 


Қарап көріңіз

×