Эссе және өлең-жыр байқауы

Microsoft Excel электрондық кестесі.

Microsoft Excel электрондық кестесі.

 

 1

Берілген бағдарламалардың қайсысы жалпы қолданбалы бағдарламаға жатады:

A) кестелік процессор;

B) операциялық жүйе;

C) операциялық қабықша;

D) архиватор;

E) антивирустік бағдарлама.

 2

Электрондық кесте неден тұрады:

A) Сандардан;

B) Файлдардан;

C) Текстен;

D) Ұяшықтардан;

E) Кестеден.

 3        

Электрондық кестеде ұяшық адресі қалай жазылады:

A) 5А;

B) А5;

C) 5-А;

D) А-5;

E) А(5).

 4        

Электрондық кестеде жолдарды немен белгілейді:

A) Сандармен;

B) Әріптермен;

C) Сандармен және әріптермен;

D) Сөзбен;

E) Рим сандарымен .

 5        

Электрондық кестеде А1:В3 ұяшықтар тобы ерекшеленген, бұл топта неше ұяшық бар:

A) 6;

B) 5;

C) 4;

D) 3;

E) 12.

 6        

Электрондық кестеде формула қандай таңбамен басталады:

A) +;

B) =;

C) ";

D) @;

E) -.

 7

Электрондық кесте - бағдарламасы, не үшін арналған:

A) Бағдарлама жазуға;

B) Үлкен көлемді текст дайындауға;

C) Керекті ақпаратты тез іздеуге;

D) Бір ұяшықтың басқа ұяшықтардан тәуелдігінің мазмұнын жазу үшін қолданылады;

E) Дискілерді форматтау.

 8        

Екі ұяшықтың көбейтіндісін табу үшін, формула қандай болу керек:

A) А*В;

B) А1*В1;

C) =А*В;

D) =А1*В1;

E) А*B=.

 9

Excel  бағдарламасын іске қосу үшін қандай әрекет орындау керек:

A) Пуск-Программы-Стандартные-Excel;

B) Пуск-Программы-Excel;

C) Пуск-Excel;

D) Пуск-Стандартные-Excel;

E) Баптау- Excel.

 10

Кестелік процессордың ақпаратты сақтайтын қарапайым бірлігі қалай аталады:

A) Ұяшық;

B) Ұяшықтар тобы;

C) Математикалық формула;

D) Диаграмма;

E) Парақ.

 11

MS Excel бағдарламасында құрылған файлдың кеңейтілуі:

A) .doc ;

B) .xls;

C) .exe ;

D) .txt;

E) .sys.

 12

123,00р түрінде берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген:

A) Бөлшекті форматта;

B) Ақшалық форматта;

C) Проценттік форматта;

D) Күн және уақыт;

E) Экспоненциалды форматта.

 13

5/3 түрінде берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген:

A) Бөлшекті форматта;

B) Ақшалық форматта;

C) Проценттік форматта;

D) Күн және уақыт;

E) Экспоненциалды форматта.

 14

99% түрінде берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген:

A) Бөлшекті форматта;

B) Ақшалық форматта;

C) Проценттік форматта;

D) Күн және уақыт;

E) Экспоненциалды форматта.

 15

01.02.2000 түрінде берілген Excel кестесіндегі ұяшықтың ақпараты қай түрде көрсетілген:

A) Бөлшекті форматта;

B) Ақшалық форматта;

C) Проценттік форматта;

D) Күн және уақыт;

E) Экспоненциалды форматта.

 16

Ехсе1-де есептеулерді не арқылы жүргізуге болады:

А) Тек формулалар арқылы жүргізіледі;

В) Функция және диаграммалар арқылы жүргізіледі;

С) Формула және функциялар арқылы жүргізіледі;

D) Диаграммалар және формулалар арқылы жүргізіледі;

Е) Тек стандартты функциялар  арқылы жүргізіледі.

 17

Легенда – бұл:

А) Диаграммада бейнеленген мәлімет қаттарларын көрсететін диаграмманың элементі;

В) Ішінде диаграмма бар файл;

С) Диаграмманы түзету орны;

D) Диаграмма шаблоны;

Е) Мәліметтердің жазбалары.

 18

Excel-де құжат қалай аталады:

A) жұмыс кітабы;

B) жұмыс үстелі;

C) кесте;

D) жұмыс беті;

E) жұмыс томы.

 19

Диапазон – бұл:

А) Кестеде тікбұрышты облыс құрастыратын торлардың жиыны;

В) Бір жолдың барлық ұяшықтары;

С) Бір бағанның барлық ұяшықтары;

D) Мүмкін мәндерінің жиыны;

Е) 1-ден 20 ұяшыққа дейін.

 20

Мicrosoft Ехсеl функциялары не үшін қолданылады:

А) Графиктерді құру үшін;

В) Жұмыс кітабында стандартты есептеулерді орындау үшін;

С) Диаграммаларды құру үшін;

D) МS Ехсеl  беттердің арасындағы байланыс үшін;

Е) Беттерді сұрыптау үшін.

 21

Электрондық кестеде беттің атын қалай өзгертуге болады:

A) Пуск + Формат + атын өзгерту;

B) А бағанының бірінші ұяшығында беттің жаңа атын теру.  

C) Негізгі мәзірдің Правка командасының көмегімен.

D) Формат мәзірінің көмегімен + Лист + Переименовать;

E) оны істеуге болмайды.

 22

Ехсеl-де мәліметтер қорымен жұмыс жасауға арналған барлық саймандар мәзірдің қай пунктінде жинақталған:

А) Данные мәзірінде;  

В) Вид мәзірінде;

С) Правка мәзірінде;

D) Файл мәзірінде;

Е) Сервис мәзірінде.

 23

Excel-де ұяшықтардың мазмұнын қалай тазартуға болады:

A) ұяшықты белгілеп Shift+Del пернесін басу керек;

B) ұяшықты белгілеп Del пернесін басу керек;

C) ұяшықты белгілеп және тышқанның сол жақ батырмасын басып, шыққан сұхбат терезесінде “очистить содержимое” деген командасын таңдау керек;

D) ұяшықты белгілеп Вид - Обычный командасын орындау керек;

E) ұяшықты белгілеп Правка – Вырезать командасын орындау керек.

 24

Excel-де бетті қандай командалардың көмегімен жояды:

А) Delete перенесі;

В) Правка + Удалить лист;

С) Правка + Вырезать лист;

D) Формат + Вырезать лист;

Е) Файл + Вырезать лист.

 25

Сандық мәндерді интерпретациялауды және қабылдауды жеңілдетуге мүмкіндік беретін сандық мәндердің графикалық формасы қалай аталады:

A) Сызба;

B) Блок-схема;

C) Карта;

D) Диаграмма;

E) Кесте.

 26

$В$8 ±яшыќ адресініњ т‰рі ќандай:

А) Комбинацияланѓан;

В) Салыстырмалы;

С) Аралас;

D) Ќарапайым адрес;

Е) Абсолютті адрес.

 27

Біріктірілмеген ұяшықтарды белгілеу үшін тышқанмен бірге не қолданылады:

А) Shift пернесі;

В) Ctrl пернесі;

С) Uр пернесі;

D) Down пернесі;

Е) Аlt пернесі.

 28

Салыстырмалы ±яшыќ адресін кµрсет:

А) $D27;

В) $D$27;

С) D$27;

D) D27;

Е) $D$2$7.

 29

Excel кестесінде ұяшық диапазонын  қалай белгілейді:

А) А1,В2;

В) С6-В4;

С) ВЗА1;

D) Е13:Р19;

Е) D_Р.

 30

Электрондық кестедегі диапазон — бұл:

А) Бір жолдың барлық ұяшықтары;

B) Бір бағандағы барлық ұяшықтар;

C) Мүмкін болатын мәндер жиыны;

D) Кестеде тіктөртбұрышты форма облысын құратын ұяшықтар жиыны;

E) Кез келген формадағы кесте облысы.

 31

Электронды кестенің H5 ұяшығында =$B$5*V5  формуласы жазылған. Егер осы формуланы H7 ұяшығына көшірсек, формула қалай өзгереді: 

A) =$B$5*V7;

B) =$B$5*V5;

C) =$B$7*V7;

D) =B$7*V7;

E) =$B$5*5.

 32

Жаңа құжатты немесе кітапты құру үшін қандай пернелерді басу қажет:

А) Ctrl+С;

В) Ctrl+O;

C) Ctrl+N;

D) Ctrl+V;

Е) Ctrl+F.

 33

MS Excel жұмыс кітабына бетті қалай қосуға болады:

A) Сервис мәзір көмегімен;

B) Формат мәзір көмегімен;

C) Вставка / Лист;

D) Формат / Лист;

E) Правка / Лист.

 34

MS Excel-де формуласы бар ұяшыққа аблоютті адресті көрсету үшін қандай пернені басу керек:

A) F2;

B) F3;

C) F4;

D) Ctrl+Home;

E) Tab.

 35

MS Excel электрондық кесте тұрады: 

A) 65536 жолдан және 256 бағанадан;

B) 256 жолдан   және 256 бағанадан;

C) 256 жолдан және 65536 бағанадан;

D) Шектеусіз жолдар мен бағаналардан;

E) Берілген жолдар мен бағаналарға байланысты.

 36

Электрондық кестеде ұяшықтар қалай көрсетіледі:

A) Тек қана жолдың нөмірімен;

B) Тек қана бағана нөмірімен;

C) Жол мен бағана нөмірімен;

D) Санмен;

E) Рим сандарымен.

 

 37

Excel кестесіндегі 1,23Е-2 т‰рінде берілген ұяшықтың аќпараты ќай т‰рде кµрсетілген:

A) Бµлшекті форматта;

B) Аќшалыќ форматта;

C) Проценттік форматта;

D) К‰н жєне уаќыт;

E) Экспоненциалды форматта.

 38

Белгілінген ұяшықтардың блогын тазарту үшін қандай мәзірді қоданады:

A) «Правка»;

B) «Формат»;

C) «Вставка»;

D) «Сервис»;

E) «Данные».

 39

Ctrl + С командасы не істейді?

A) Құжатты сақтайды

B) Құжатты ашады

C) Мәтінді буферден алады

D) Мәтінді буферге көшіреді

E) Ештеңе істемейді

 40

Алдын ала қарап шығу командасын іске қосу үшін қандай мәзірді қолданамыз:

A) «Файл»;

B) «Правка»;

C) «Сервис»;

D) «Таблица»;

E) «Вид».

41

Мына функциялардың ішінен, уақыт пен мезгіл категориясына жататын функцияны көрсет:

A) ЕСЛИ;

B) COS;

C) DATA;

D) МИН;

E) ПЛПРОЦ.

 42

Берілген функциялардың ішінен, логикалық категориясына жататын функцияны көрсет:

A) ЕСЛИ;

B) COS;

C) DATA;

D) МИН;

E) ПЛПРОЦ.

 43

Берілген функциялардың ішінен, математикалық категориясына жататын функцияны көрсет:

A) ЕСЛИ;

B) COS;

C) DATA;

D) МИН;

E) ПЛПРОЦ.

 44

Берілген функциялардың ішінен, финанстық  категориясына жататын функцияны көрсет:

A) ЕСЛИ;

B) COS;

C) DATA;

D) МИН;

E) ПЛПРОЦ.

 45

Электрондық кестеде «=»  белгісінен бастап нені енгіземіз:

A) Санды;

B) Мәтінді;

C) Жолды;

D) Формуланы;

E) Суретті.

 46

Қандай ұяшықтардың адресін көшірген кезде не бағананың нөмірі, не жолдың нөмірі өзгермейді:

A) Абсолютті;

B) Аралас;

C) Салыстырмалы;

D) Кәдімгі;

E) Қарапайым.

 47

Excel-дегі сілтеме – бұл:

A) Ұяшықтардын толық емес адресі;

B) Есептеу ретіндегі ұяшықтардың адресі;

C) Буферге көшіру командасы;

D) Буферге жою командасы;

E) Бағанның нөмірі.

 48

Excel-де формула жолын қалай көрсетуге болады:

A) Вставка + Строка формул;

B) Правка + заполнить + Строка формул;

C) Вид + Строка формул;

D) Сервис + Настройка + Строка формул;

E) Формат + Строка + Строка формул.

 49

Excel-де беттің атын өзгерту үшін:

A) Беттің кез келген ұяшығына шертіп оған жаңа атын енгізу;

B) Беттің жарлығына екі рет шертіп жаңа атын енгізу;

C) Мәзірден Файл + Сохранить как командасын таңдау.

D) Мәзірден Правка + Копировать имя командасын таңдау.

E) Мәзірден Сервис + Переименовать командасын таңдау.

 50

Ехсеl-де ұяшықтарға мәліметтерді енгізуді аяқтаудың дұрыс әрекетін көрсетіңіз:

A) Формула тақтасында «Отмена» батырмасын шерту;

B) Еnter пернесін басу;

C) Еnd  пернесін басу;

D) «стрелка вверх» пернесін басу;

E) Sрасе пернесін басу.

 51

Excel программасында «мастер диаграмм» көмегімен диаграмма құрғанда неше қадам орындау керек:

A) 1 қадам;

B) 5 қадам;

C) 6 қадам;

D) 9 қадам;

E) 4 қадам.

52

Excel-де  өрнегінің дұрыс жазылуын көрсетіңіз:

A) 1+x/Корень(1+sin(x)^2);

B) (1+x)/Корень(1+sin(x));

C) (1+x)/Корень(1+sin(x)^2);

D) 1+x^2/Корень(1+sin(x)^3);

E) (1+x^2)/Корень(1+sin(x)^3);

 53

MS Excel-де ағымды кітаптағы 4-ші бетпен жұмыс істегенде, 2-ші беттегі В18 ұяшығына сілтеменің дұрыс жазылуын көрсетіңіз:

A) Лист2,В18;

B) Лист2-В18;

C) Лист2В18;

D) Лист2!В18;

E) Лист2?В18.

 54

Excel-де формула жолы нені бейнелейді:

А) Сол мезетте аѓымдаѓы ±яшыќқа не жазылып жатќанын немесе ондағы бұрыннан бар мәліметті;

В) Тек математикалыќ формулалар;

С) Аѓымдаѓы ±яшыќтыњ атын;

D) Аѓымдаѓы жолдыњ барлыќ мєліметтерін;

Е) Аѓымдаѓы баѓанныњ барлыќ мєліметтерін.

 55

Гистограмма — бұл қандай диаграмма:

A) Ондағы мәндер биіктігі әр-түрлі болатын баған түрінде көрсетілген;

B) Х осі бойымен орналасқан параллелепипедтермен көрсетіледі;

C) Үш координаттық осьтары бар координаттар жүйесі қолданылады. Бұл жүйе мәліметтер қатарын кеңістікте көрсету мүмкіндік береді;

D) Ондағы бөлек мәндер Х осі бойымен көлденеңнен орналасқан ұзындықтары әр - түрлі жолақтармен көрсетілген;

E) Секторға бөлінген шеңбер түрінде көрсетіледі.

 56

Ехсеl келесі  функцияларды орындайды:

А) Статистикалық, математикалық, финанстық, күн-уақыт түрлендірулер;

В) Гистограммалар, цилиндрлық, конустық, облыстарымен;

С) Сандық, туралаулар, жиектеу;

D) Сегменттік және сегменттік емес;

Е) Фрагменттер мен бүтіндіктер.

 57

Excel ұяшығында ең ұзын жазуымен бағанның енін қалай қоюға болады:

А) Формат + Столбец + Установить;

В) Формат + Столбец + Ширина 12 см;

С) Данные + Ячейки + Автоподбор ширины;

D) Формат + Столбец + Автоподбор ширины;

Е) Правка + Столбец + Автоподбор ширины.

 58

Mirosoft  Excel электрондық кестесіндегі функция аргументі бір бірінен не ақылы бөлiнiп  тұруы керек:  

А) Үтірмен;

В) Нүктелі үтірмен;

С) Нүктемен;

D) Бос орынмен;

Е) А  әріпімен;

 59

Microsoft Ехсе1редакторында абсолютті адресі – бұл:

A) Ұяшықтағы мәліметтердің типіне байланысты емес адресі;

B) Формуладағы сүйенетін адресі;

C) Формуланың бір ұяшықтан екіншіге ұяшыққа көшкенде өзгермейтін адресі;

D) Тұрақтылары бар ұяшықтың адресі;

E) Ұяшықтағы мәліметтердің типіне байланысты адресі.

 60

Ms Excel интерфейсінің Ms Word интерфейсінен айырмашылығы неде:

A) «Сурет» тақтасының бар болуымен;

B) «Форматтау» тақтасының бар болуымен;

C) Қалып-күй қатарының бар болуымен;

D) формула қатарының бар болуымен;

E) Таблица қатарының бар болуымен.

 61

А1 ±яшыѓњда жазылѓан сµзді ќалай А1 - ден Ѓ1 ±яшыќтарыныњ ортасына енгізуге болады:

A) А1:Ѓ1 диапозонын тањдап "Выравнивание по столбцу" құралын белгілеу керек.

B) А1:Ѓ1 диапозонын белгілеп "Объеденить и поместіпъ в центре" к±ралын тањдау керек

C) А1 ±яшыѓына шертіп "Выравнивание по столбцу" ќұралын тандау керек.

D) АІ уяшыѓына шертіп "Объединить и пометйтъ в центре" ќ±ралын тањцау.

E) А5 ±яшыѓына шертіп "Выравнивание по столбцу" құралын тањдау керек.

 62

ЕХСЕL -   багдарламасында ќосындыны есептейтін функцияны кµрсет

A) SQRT (X):

B) СУММ(тізім).

C) SIN(Х).

D) МАХ(тізім).

E) МIN(тізім).

 63

Кай жазу Ехсеl-де д±рыс формула болып саналадьг:

A) ($А$4+$6$28)*Ѓ16.

B) =СРЗНАЧ(А1:А2).

C) МАКС(А1:А2).

D) В4+С4+О4.

E) МИН(А1).

 64

МS Ехсеі-де келесі жазу    ###### нені білдіреді:

A) Деректердіњ мєтіндік т‰рі.

B) Ұяшыќка санныњ ±зындыѓы кірмейді.

C) Есептелген нєтиже формулаѓа сєйкес келмейді.

D) Нєтиже д±рыс енгізілмеген.

E) Маска енгізу

 65

Электрондыќ таблицаныњ ењ карапайым объектісі не?

A) Параќ.

B) Жол.

C) Кітап.

D) Баѓана.

E) ¦яшыќ.

 66

Беттегі барлыќ ±яшыктарды белгілеу ‰шін:

A) Правка менюінен "Выделить все" командасын алу керек.

B) Барлыќ жолдар мен баѓандардыњ атаулары ќиылыстырѓан сол жаќ жоѓарѓы б±рыштаѓы пернені басу керек.

C) Бет жарлыѓына шерту керек.

D) Бет жарлыѓына 2 рет шерту керек.

E) Сервис мәзірінен Параметры командасын тањдау керек.

 67

Ќай белгі сан нµлге бµлінбейді дегенді білдіреді?

A) # ДЕЛ/О!

B) ####....##

C) #ИМЯ?

D) #ЧИСЛО!

E) #ЗНАЧ!

 68

ЕХСЕL- баѓдарламасында диаграмма т±рѓызу ±шін кай менюді пайдаланамыз:

A) Ќою (Вставка).

B) Файл.

C) Т‰р (Вид).

D) Формат.

E) Сервис.

 69

Декарт координаттар жүйесінде мәндері нүкте түрінде көрсетілген диаграмма қалай аталады?:

A) Гистограмма.

B) Сызықтық.

C) Домалақ.

D) Көлемді.

E) Нүктелік.

 70

¦яшыќќа формуланы енгізіп, Enter – ді басќан соњ не болады?:

А) Формуланы, содан кейін тењдік белгісі жєне нєтиже.

В) Формулалар арќылы есептелген нєтиже.

С) Ұяшыќта формула жазылѓанын аныќтайтын арнайы символдар.

D) Формуланыњ µзі.

Е) "Формула" мєтіні.

 71

Электрондық кестедегі  A1 ұяшығында 5 саны жазылған, B1 ұшығында — =А1*2 формуласы, C1 ұяшығында — =А1+В1 формуласы. С1 ұяшығындағы мән нешеге тең?:

А) 10.

B) 15.

C) 20.

D) 25.

E) 5.

 

72

Электрондық кестедегі  A1 ұяшығында 5 саны жазылған, B1 ұшығында — =А1*2 формуласы, C1 ұяшығында — =$А$1+В1. Егер  C1 –дегі формула C2-ге көшірілетін болса, C2 ұяшығындағы мән нешеге тең болады:

А) 10.

B) 15.

C) 20.

D) 25.

E) 5.

 73

$В$8 ±яшыќ адресініњ т‰рі ќандай?:

А) Комбинацияланѓан.

В) Салыстырмалы.

С) Аралас.

D) Ќарапайым адресация.

Е) Абсолютті адресация.

 74

Тµменде жазылѓан адрестердіњ ќайсысы абсолютті? :

А)А$25,$D12.

В)С4:Р15, А1:Н12.

С) $D$16, $Р$45.

D)С5,Р6:D$7.

Е)D5$, D$7.

 75

Ехсеl-де диаграммалар шеберініњ тµртінші ќадамында ќай параметрлер µзгертіледі?:

А) Диаграмма типі.

В) Диаграмманы жасау ‰шін ќолданылатын мєліметтер облысы.

С) Диаграммаѓа ќосымша мєліметтер мен элементтерді енгізу.

D) Диаграммаларды ќ±ру  орны.

Е) Мєліметтерді енгізу.

 76

Мєліметтерді кемуі бойынша с±рыптау ‰шін келесі єрекетті орындау керек:

А) Данные - Сортировка – сұрыпталатын бағанды көрсету - по убыва­нию.

В) Сервис - Сортировка - сұрыпталатын бағанды көрсету - по убыванию.

С) Файл - Сортировка - сұрыпталатын бағанды көрсету - по убыванию.

D) Формат - Сортировка - сұрыпталатын бағанды көрсету - по убыва­нию.

Е) Правка - Сортировка - сұрыпталатын бағанды көрсету - по убыванию.

 77

С‰згі (Фильтр) ќызметі  - бұл:

А) Керекті ќ±жатты тез табу.

В) Іздеу облысын кішірейту.

С)Іздеу облысы туралы қолданушының білімін тексеру .

D) Аныќталѓан шарт бойынша ќ±жаттарды тањдау.

Е) Мањызды сµз бойынша ќ±жатты тањдау .

 78

Суретте кµрсетілген єрекеттер неге єкеледі?:

A) Город µрісінде мєліметтер ќорын с‰зу.

B) Барлыќ µрістерде мєліметтер ќорын с‰зу.

C) Город µрісінде мєліметтер ќорын алфавиттік ретте с±рыптау.

D) Барлыќ µрістерде мєліметтер ќорын алфавиттік ретте с±рыптау.

E) Ќ±рама (сводная) кестесін ќ±ру.

 

 79

Мысалда кµрсетілген ±яшыќ форматын ќалай жасауѓа болады?:

A) Формат —Ячейки командасын тањдап, Число ќосымшасында тізімнен Все форматы категориясын тањдау, формат ###0,00” тыс.тенге” .

B) Формат —Ячейки командасын тањдап, Число ќосымшасында тізімнен Все форматы категориясын тањдау, формат ###,##” тыс.тенге”.

C) Формат —Ячейки командасын тањдап, Число ќосымшасында тізімнен Денежный категориясын тањдау.

D) Формула жолында  тыс.тенге жазуын жазу.

E) Формат —Ячейки командасын тањдап, Число ќосымшасында тізімнен Все форматы категориясын тањдау, формат ###0” тыс.тенге”.

 

 80

Excel- де орташа мєнді табатын формуланы кµрсет:

A) =СРЗНАЧ(B3:B8).

B) =СРЗНАЧ(B3;B8).

C) =СРЗНАЧА(B3:B8).

D) =(B3:B8)/6.

E) =СРЗНАЧ(B2:B8).

 81

Ехсеl-де сандарды  пайыздық жүйеде көрсету үшін келесі команданы  орындау керек-

А) Формат + Ячейки + Число + Процентный;

В) Вставка + Ячейка + Число + Процентный;

С) Вид + Панель инструментов + Число + Процентный;

D) Данные + Ячейка + Число + Процентный;

Е) Сервис + Параметры + Число + Процентный.

 82

Ms Excel-дегі «Данные + Итоги» командасы нені орындайды?

А) берілген критерия бойынша деректер базасының жазбаларын қарастырады, оларға қосады, не жояды;

В) жазбаларды қосады немесы жояды;

С) берілгендердің астында нәтижелерді шығару;

D) жазбаны белгілейді;

Е) таңдау критериясын қарастырады.

 83

=Сумм(А1:Е1) формулаы берілген. Ол бойынша не анықталады?

А) А1 және Е1 ұяшықтарында орналасқан мәндердің қосындысы

В) А1 және Е1 диапазонында орналасқан сандардың мәндердің қосындысы

С) А1-ді  Е1 ұяшықтарына бөлгендегі жекелік

D) А1 және Е1 ұяшықтарында сандық мәндердің ортақ мәні

Е) А1 және Е1 диапазонында орналасқан барлық сандардың ортақ мәні

 84

Қай белгі ұяшыққа жасалған сілтеме дұрыс емес екенін көрсетеді?

A) # ДЕЛ/О!

B) ####....##

C) #ИМЯ?

D) #ЧИСЛО!

E) #ССЫЛКА!

 85

Қай белгі функцияда аргументке қабылданбайтын ат берілгенін  көрсетеді?

A) # ДЕЛ/О!

B) ####....##

C) #ИМЯ?

D) #ЧИСЛО!

E) #ССЫЛКА!

 

 

 

 86

Электронды кестеде формулаға кірмейді?

A) Сандар

B) Мәтін

C) Ұяшық аттары

D) Арифметикалық амалдар белгілері

E) Тырнақшадағы мәтін

 87

Мәтінді ұяшықта жоғары орналастыру үшін Формат – Ячейки командасын орындап, шыққан терезеде ... қосымшасын таңдау керек.

A) Шрифт

B) Выравнивание

C) Число

D) Граница

E) Вид

 88

MS Excel – де шартты форматтау үшін (условное форматирование) қандай команда арқылы қолданылады?

A) Правка – Условное форматирование

B) Формат - Условное форматирование

C) Сервис - Форматирование

D) Сервис - Настройка

E) Файл – Условное форматирование

 89

Ұяшықтағы #ИМЯ? символы нені анықтайды?

A) есептеулер ұяшыққа симайды

B) есептеулер дұрыс емес

C) мәліметтердің дұрыс типі қолданылмаған

D) ұяшыққа сілтеме дұрыс жасалынбаған

E) формулада қолданылған есімді бағдарлама түсінбейді

 90

Электронды кестеде қатар тұрмаған ұяшықтарды перне көмегімен ерекшелеу үшін қандай пернелерді қолданады?

A) Shift

B) Alt

C) Ctrl

D) TAB

E) Esc

 91

MS Excel – де берілген функциялар қай категорияға кіреді СРЗНАЧ, МИН, МАКС, СЧЕТ?

A) математикалық

B) статистикалық

C) логикалық

D) мәтіндік

E) қаржылық

 92

MS Excel-де ағымды кітаптағы 4-ші бетпен жұмыс істегенде, 2-ші беттегі В18 ұяшығына ссылкасының дұрыс жазылуын көрсетіңіз:

A) Лист2,В18.

B) Лист2-В18.

C) Лист2В18.

D) Лист2!В18.

E) Лист2?В18.

 93

Баѓана мєні т±раќты, ќатар мєні µзгеретін аралас ссылканы кµрсет:

A) $A$1.

B) $A1.

C) A$1.

D) A1.

E) $$A1.

 94

Ќатар мєні т±раќты, баѓана мєні µзгеретін аралас ссылканы кµрсет:

A) $A$1.

B) $A1.

C) A$1.

D) A1.

E) $$A1.

 95

MS Excel-де формулаларды көшіргенде, B2 және B$2 ұяшықтарына ссылкаларының қандай айырмашылықтары бар:

A) Жол нөмірінің алдындағы $ белгісі, тек қана бағаналарды өзгертеді.

B) Жол нөмірінің алдындағы $ белгісі, тек қана жолдарды өзгертді.

C) Егер ссылкада $ белгісі болса, онда ұяшық аты өзгермейді.

D) $ белгісі салыстырмалы ссылканы көрсетеді.

E) Ешқандай айырмашық жоқ.

 96

Қандай мәліметтер MS Execl-де функция аргументі бола алмайды:

A) Сан, аттары, текст.

B) Ұяшыққа және ұяшықтар диапазонына ссылка.

C) Басқа функциялар.

D) Логикалық мәндер.

E) Диаграммалар.

 97

 

 

А

В

С

1

123

98

45

2

231

65

21

3

32

12

32

 

Надпись: 	А	В	С
1	123	98	45
2	231	65	21
3	32	12	32

MS Excel-де көрсетілген диапазонның максимал элементтін табатын формуланы көрсетіңіз:

A) =МАКС(А1:А3).

B) =МАКС(В1:В3).

C) =МАКС(А1:С1).

D) =МАКС(А1:С3).

E) =МАКС(С1:С3).

 

 98

 

 

А

В

С

1

123

98

45

2

231

65

21

3

32

12

32

 

Надпись: 	А	В	С
1	123	98	45
2	231	65	21
3	32	12	32

MS Excel-де көрсетілген диапазонның элементтер санын табатын формуланы көрсетіңіз:

A) =КОЛ(А1:С3).

B) =КОЛ(А1:А3).

C) =СЧЕТ(А1:С3).

D) =СУММ(А1:С3).

E) =МАКС(С1:С3).

 99

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы кері матрицаны анықтайды:

A) МОПРЕД.

B) МОБР.

C) МУМНОЖ.

D) ТРАНСП.

E) АВС.

 100

MS Excel-дің берілген функциялардың қайсысы матрицаның көрсеткішін (определитель) анықтайды:

A) МОПРЕД.

B) МОБР.

C) МУМНОЖ.

D) ТРАНСП.

E) АВС.

 

Microsoft Excel электрондық кестесі.

 

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

D

 1.  

E

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

E

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

D

 1.  

C

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

D

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

D

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

D

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

B

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

C

 1.  

E

 

 

 1.  

A

 1.  

B

 

 


Қарап көріңізПікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз

×