Эссе және өлең-жыр байқауы

Microsoft Word текстік редактор.

Microsoft Word текстік редактор.

1

Мәтіндерді өңдеуге арналған бағдарлама:

A) MS Word;

B) MS Excel;

C) MS Access;

D) MS PowerPoint;

E) Paint.       

2                     

Қарапайым мәтіндік құжат – бұл:

A) өңделген мәтін;

B) кесте;

C) диаграмма;

D) сурет;

E) графика.

3

Кеңейтілуі .doc болатын файл, қандай бағдарламада жасалған:

A) MS Word;

B) MS Excel;

C) MS Access;

D) MS PowerPoint;

E) Paint.

4                     

Қаріптің түсін өзгерту үшін қай команданы қолданамыз:

A) Формат / Список;

B) Формат / Абзац;

C) Формат / Шрифт;

D) Правка / Выделить все;

E) Сервис / Автореферат.

5                   

Кесте құру үшін қандай команда қолданылады:

A) Таблица / Добавить таблицу;

B) Таблица / Выделить таблицу;

C) Таблица / Удалить таблицу;

D) Формат / Границы и заливка;

E) Сервис / Автореферат.

6                   

Фрагменті көшіру үшін қандай команда қолданылады:

A) Правка / Вырезать;

B) Правка / Копировать;

C) Правка / Вставить;

D) Правка / Выделить все;

E) Сервис / Автореферат.

7                   

Аты бар файлды сақтау үшін қандай команда қолданылады:

A) Файл / Сохранить;

B) Файл / Сохранить как;

C) Файл / Открыть;

D) Файл / Создать;

E) Сервис / Автореферат.

8                     

Құжатты баспаға шығару үшін қандай команда қолданылады:

A) Файл / Открыть;

B) Файл / Предварительный просмотр;

C) Файл / Создать;

D) Файл / Печать;

E) Сервис / Автореферат.

9

Құжатты жабу үшін қандай команда қолданылады:

A) Файл / Создать;

B) Файл / Открыть;

C) Файл / Закрыть;

D) Файл / Сохранить как;

E) Сервис / Автореферат.

10                   

  батырмасы не үшін қолданылады:

A) Ағымдағы файлдың атынан басқа атпен графикті және диаграмманы  сақтау;

B) Басқа файлдардын форматтарды көшіру;

C) Ағымдағы файлды сақтау;

D) Кестені жасау;

E) Кестені жою.

11                   

 батырмасы қандай функцяны атқарады:

A) Мәтінді сол жақ шеті бойынша туралау;

B) Мәтінді ені бойынша туралау;

C) Мәтінді орталандыру;

D) Мәтінді оң жақ шеті бойынша туралау;

E) Кестелерді жою.

12

  батырмасы қандай функция атқарады:

A) Мәтінді сол жақ шеті бойынша туралау;

B) Мәтінді ені бойынша туралау;

C) Мәтінді орталандыру;

D) Мәтінді оң жақ шеті бойынша туралау;

E) Кестелерді жою.

13

  батырмасы қаріптің жазылуын өзгертеді:

A) көлбеу;

B) жартылай қалың;

C) жартылай қалың көлбеу;

D) қарапайым;

E) өзгертпейді.

14                 

  батырмасы қаріптің жазылуын өзгертеді :

A) көлбеу;

B) жартылай қалың;

C) жартылай қалың көлбеу;

D) қарапайым;

E) өзгертпейді.

15                   

  батырмасы қаріптің жазылуын өзгертеді:

A) көлбеу;

B) жартылай қалың;

C) жартылай қалың көлбеу;

D) асты сызылған;

E) өзгертпейді.

16                 

Shift пернесі қандай қызмет  атқарады:

А) Бас  әріппен  жазу  және  арнайы  символдарды  енгізу  үшін;

В) Бас  әріпті  бекіту  режимі;

С) Курсорды  жолдың  басына  қою  үшін;

D) ақырғы амалды орындатпау;

Е) орыс алфавитынан латынға ауысу.

17                 

НОМЕ пернесі қандай қызмет  атқарады:

A) курсорды ағымдағы жолдың басына апарады;

B) курсорды ағымдағы беттің басына апарады.;

C) курсор мәтінін  басына жылжытылады;

D) жаңа құжат жүктеледі;

E) курсор ағымдағы жолдын аяғына жылжытылады.

18

MS Word мәзірінің Вид пунктінің негізгі командалары:

A) Обычный, электронный документ, разметка страницы.

B) Создать, открыть, закрыть, сохранить.

C) Вырезать, копировать, вставить.

D) Разрыв, номер страницы, дата и время.

E) Шрифт, абзац, список, границы и заливки.

19

“Пішімдеу” саймандар тақтасын экранға қалай шығаруға болады:

A) Вид + Панели инструментов + Форматирование.

B) Сервис + параметры + Форматирование.

C) Правка + Панели инструментов

D) Файл + Панели инструментов

E) Формат + Настройка + Панели инструментов + Форматирование.

20

Белгіленген объектіні қиып алу батырмалары:

А) Ctrl + Х;

В) Alt + Х;

С) Ctrl + РgUр;

D) Delete + Х;

Е) Ctrl + Z.

21

Беттің өрістерін және парақ форматын беру үшін қандай команда қолданылады:

A) Файл / Предварительный просмотр;

B) Файл / Параметры страницы;

C) Файл / Открыть;

D) Вставка / Номера страниц;

E) Сервис / Автореферат;

22

Саймандар тақтасын қосу және алып тастау мәзір қатарының қандай пункті арқылы іске асады:

A) «Формат»;

B) «Правка»;

C) «Вид»;

D) «Вставка»;

E) «Сервис»;

23

Екпінді терезені аудандарға бөлу үшін немесе осы аудандарды біріктіру үшін қай мәзірдің құралдарын қолданамыз:

A) «Правка»;

B) «Формат»;

C) «Вставка»;

D) «Сервис»;

E) «Данные».

24

Бүкіл файлды белгілеу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:

A) «Файл»;

B) «Правка»;

C) «Сервис»;

D) «Таблица»;

E) «Вид».

25

Файлды баспаға жіберу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:

A) «Файл»;

B) «Правка»;

C) «Сервис»;

D) «Таблица»;

E) «Вид».

26

Экранда ақпаратты басқа масштабта көрсету үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:

A) «Файл»;

B) «Правка»;

C) «Сервис»;

D) «Таблица»;

E) «Вид».

27

Кестеге жол қосу үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:

A) «Файл»;

B) «Правка»;

C) «Сервис»;

D) «Таблица»;

E) «Вид».

28

Қаріпті (шрифт) өзгерту үшін қай мәзірдің құралдары қолданылады:

A) «Файл»;

B) «Формат»;

C) «Сервис»;

D) «Таблица»;

E) «Вставка»;

29

MS Word – та қаріп размері немен өлшенеді:

А) Сантиметрмен;

В) Пунктпен;

C) Миллиметрмен;

D) Символмен;

Е) Пиксельмен.

30

Мәтінді іздеп басқаға ауыстыру  үшін қандай пернелер комбинациясын орындау керек?

A) Ctrl + H

B) Ctrl + F

C) Ctrl + D

D) Ctrl + E

E) Ctrl + G

31

Мәзір жолындағы «Окно» пунктінің қызметі қандай:

А) Құжаттың түрін сақтау;

В) Құжаттың стилін сақтау;

С) Бірнеше құжаттармен жұмыс;

D) Мәтінді жақтауға алу;

Е) Жиекті құру.

32

MS Word-та кестенің бәрін белгілеу үшін онда апарып тышқан көрсеткішін қояды және келесі коммандаларды орындайды:

А) Таблица —> Свойства таблицы —> Выделить;

В) Таблица —> Выделить —> Добавить;

С) Таблица —> Выделить таблицу;

D) Таблица -» Таблицы и границы -> Выделить;

Е) Таблица —» Добавить -» Строки ниже.

33

Жоларалық интервал қай командалар арқылы қойылады:

А) Формат-Шрифт;

В) Формат-Абзац;

С) Файл -Параметры таблицы;

D) Вставка – Символ;

Е) Вставка – Интервал.

34

Форматтау панеліндегі қай батырма маркерленген тізімді құрады:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

35

Word-тағы кесте ұяшығының ішінде келесі жолға түсу үшін:

A) Enter батырмасын басу керек;

B)          батырмасын басу керек;

C)          батырмасын басу керек;

D)          батырмасын басу керек;

E)          батырмасын басу керек.

36

Қандай команда буферге мәтіннің бөлінген үзіндісін өшірусіз орналастырады:

A) көшіру;

B) қию;

C) кірістіру;

D) INSERT;

E) SHIFT+INSERT.

37

Кесте жолының мазмұнын өшіру:

A) Кестені белгілеу + Правка + Удалить;

B) Жолды белгілеу + Delete басу;

C) Жолды белгілеу  + Правка + Удалить;

D) Талап қойылатын жолдың белсенді ұяшығында + Delete басу;

E) Жолды белгілеу + Таблица + Удалить таблицу.

38

Құжатты немесе жұмыс кітабын ашу үшін мына клавиштер комбинациясын басу керек:

А) Ctrl + O;

В) Ctrl + M;

С) Ctrl + V;

D) Ctrl + C;

Е) Ctrl + F.

39

Word мәтіндегі фрагмент дегеніміз не:

А) тек қана сөйлем;

В) тек қана жеке сөз;

С) тек қана жеке жол;

D) тек қана жеке абзац;

Е) Кез келген үздіксіз символдардың тізбегі.

40

Word- тың қандай мәзірі арқылы мәтінді бағандарға бөлуге болады:

А) Вид;

В) Сервис;

С) Правка;

D) Таблица;

Е) Формат.

41

MS Word-тағы туралаудың  қате типін көрсетіңіз:

A) Сол жақ шетке туралау;

B) Оң жақ шетке туралау;

C) Ортасы  бойынша туралау;

D) Ені бойынша туралау;

E) Абзац бойынша туралау.

42

Мәтіндегі сөздерді белгілеу үшін не істеу қажет:

A) Сөзді  тышқанның сол жақ батырмасымен1 рет шерту;

B) Сөздің алдынан тышқанның сол жақ батырмасын 1 рет шерту;

C) Сөзді тышқанның сол жақ батырмасымен 2 рет шерту;

D) Сөзден кейін тышқанның оң жақ батырмасын 1 рет шерту;

E) Сөзді тышқанның оң жақ батырмасымен үш рет шерту.

43

MS Word-та Создать командасы не үшін арналған:

A) жаңа құжат құру үшін;

B) құжатта жаңа кестені құру үшін;

C) құжатта жаңа бағандарды құру үшін;

D) жаңа суретті құру үшін;

E) құжатқа суретті кірістіру үшін.

44

MS Word-та мәтіннің жаңа жолына көшу қай пернелер арқылы іске асады:

A) Пробел.

B) Ctrl +пробел.

C) Shift+Enter.

D) Enter.

E) END.

45

MS Word-та баспаға жіберу командасын мына пернелердің көмегімен орындауға болады:

A) Ctrl + N.

B) Ctrl + O.

C) Ctrl + S.

D) Ctrl + P.

E) Ctrl + Z.

46

MS Word-та беттің параметрлерін беру үшін нені қою керек:

A) Гарнитурларды, өлшемін, начертание;

B) Отступ, интервал;

C) Өріс, ориентация;

D) Стиль, шаблон;

E) мәтінді туралау.

47

MS Word-та белгіленген фрагментті өшіру үшін мына пернелер қолданылады:

A) Enter.

B) Delete.

C) Пробел.

D) CapsLock.

E) Backpase.

48

MS Word-та белгіленген фрагментті баспаға шығару үшін мына командаларды орындаймыз:

A) Файл + Печать + Выделенный фрагмент;

B) Файл + Печать + Текущая страница;

C) Файл + Печать +Весь диапазон;

D) Саймандар тақтасындағы баспаға жіберу батырмасы;

E) Вставка + Печать + Выделенный фрагмент.

 

49

MS Word-та меңзерді (курсор) жолдың басына апару пернесі:

A) End;

B) Home;

C) Page Up;

D) Page Down;

E) Enter.

50

Ms Word құжаттың ориентациясы қандай мәзірде таңдалады:

A) Формат;

B) Файл;

C) Правка;

D) Вид;

E) Сервис;

51

Ms Word-ғы байланысқан құжат – бұл:

A) Басқа құжатпен байланысқан.

B) Дискте анықталған орнымен байланысқан құжат;

C) Бағдарламаны өндеумен байланысқан;

D) Анықталған каталогпен байланысқан;

E) Желілік дискпен байланысқан.

52

Алдын ала қарап шығу командасын іске қосу үшін қандай мәзірді қолданамыз:

A) «Файл»;

B) «Правка»;

C) «Сервис»;

D) «Таблица»;

E) «Вид».

53

Беттің нөмірін көрсететін,  үстіңгі және астыңғы өрістерде орналасқан объектілер қалай аталады:

A) Парақ;

B) Файл;

C) Мәтінің блогы;

D) Абзац;

E) Колонтитул.

54

MS Word-та құжатты оқуға пароль қою үшін, қандай командалар тізбегін орындау керек:

A) Файл/Сохранить как/Параметры (Сервис)/Пароль для открытия файла;

B) Файл/Сохранить/ Параметры (Сервис)/Пароль для открытия файла;

C) Файл/Сохранить как/ Параметры (Сервис)/Рекомендовать только для чтения;

D) Файл/Сохранить/ Параметры (Сервис)/Рекомендовать только для чтения;

E) Сервис/Настройка/Рекомендовать только для чтения.

55

MS Word-та жол аралық интервалды қандай команда арқылы орнатады:

A) Формат / Абзац / Отступы и интервалы астарлы беті;

B) Формат / Абзац / Положение на странице астарлы беті;

C) Формат / Шрифт / Интервал астарлы беті;

D) Файл / Параметры страницы;

E) Файл / Свойства.

56

Мәтіннің белгіленген фрагментін қалай көшіруге болады:

A) Ctrl батырмасын басып тұрып, маустыњ сол батырмасымен жылжыту керек;

B) Shift батырмасын басып тұрып, маустыњ сол батырмасымен жылжыту керек;

C) Ctrl батырмасын басып тұрып, маустыњ оњ батырмасымен жылжыту керек;

D) Маустыњ сол батырмасымен белгіленген жерге жылжыту керек;

E) Кµрсетілген тєсілдіњ біреуі де мєтінді кµшірмейді;

57

Гипермәтіндік технология  қолданылады:

А) Белгіленген орынға бет белгілер қоюға;

В) Классификатормен қажетті құжатты іздеуге;

С) Сілтемелермен басқа нормативтік актыларға қолма қол көшуге;

D) Бір тақырыппен біріккен құжаттарды іздеуге;

Е) Құжаттың типі мен номірімен, оның тақырыбымен іздеу.

58

MS Word-та қандай перне немесе символ азат жол соңын бекітеді:

A) Enter;

B) Tab;

C) Esc;

D) нүкте символы;

E) нүктелі үтір символы.

59

MS WORD-та бүкіл құжатқа жақтау қосу үшін мына командаларды орындау керек:

A) Формат\ Границы и заливка \ Страница - Рамка;

B) Формат \ Границы и заливка \ Граница-Рамка;

C) мәтіндіні белгілеу және стандартты панелінде Таблицы и границы батырманы басу;

D) Файл \ Параметры страницы...;

E) Сервис \ Исправления...

60

Кестенің бір ұяшығынан екіншісіне көшетін дұрыс емес тәсілін таңда:

A) enter  пернесінің көмегімен;

B) пернетақтадағы стрелкасы бар â, á пернелер көмегімен;

C) тышқан көмегімен;

D) Tab пернесінің көмегімен;

E) à, ß пернелер көмегімен.

61

Правка мәзіріндегі Вставить командасына қашан қатынауға болмайды:

A) курсор мәтінннің аяғында орналасқанда;

B) жұмыс өрісінде белгіленген объектілер болғанда;

C) ауыстыру буфері бос болғанда;

D) жұмыс өрісі бос болғанда;

E) жұмыс өрісінде белгіленген объектілер болмағанда.

62

MS WORD- та жоғары және төменгі символдарды жазатын режим бар ма, көрсетіңіз:

A) иә;

B) жоқ;

C) тек қана төменгі;

D) тек қана жоғарғы;

E) иә, егер саймандар панелінде сол режимді жіберетін батырмалар болса.

63

Колонтитул деген не?

А) құжат бағанының басы

В) құжаттың әрбір бетінде жоғарғы не төменгі жағында орналасқан стандарттық мәтін

С) құжаттың титулдық беті

D) құжаттың тақырыбы

Е) нұсқама

64

Бас әріптер режимін қосатын батырма:

А) Shift.

В) Caps Lock.

С) Enter.

D) Ctrl.

Е) Alt.

65

Символдарды ќоятын режимнен оларды ауыстыратын режимге ќай батырмамен  ауысады?:

А) Tab.

В) Insert.

С) Esc.

D) Васкsрасе.

Е) Home.

66

Мәтіндік  редактор — бұл:

A) Іс қағаз жүргізу, редакциялық – баспалық қызмет және т.б.  процестер барысында  мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеуге арналған программа.

B) Мультимедиялық ойын программаларын жасау барысында бейнені өңдейтін программа.

C) Құжаттарды жасау барысында ДК-ның қорларымен (ресурс) басқаратын программа.

D) Символдық тілдегі мәтінді автоматы түрде машиналық кодты қолданып жазылған мәтінге аударатын программа.

E) Жазбаларды баспаға дайындау барысында мәтінді тексеретін және қателерді түзететін жұмысшы.

67

Келесі тізімдегі қай операция басқаларына қарағанда дұрыс емес?: 

A) Мәтінді сақтау.

B) Мәтінді форматтау.

C) Мәтін фрагментінің орнын ауыстыру.

D) Мәтін фрагментін жою.

E) Мәтін фрагментін көшіру.

68

MS Word редакторында құжатты алдын ала қарау үшін:

А) Файл – Открыть командасын орындау керек.

В) Вид - Разметка страницы командасын орындау керек.

С) Файл - "Предварительный просмотр" командасын орындау керек.

D) Формат - "Предварительный просмотр" командасын орындау керек.

Е) Правка - "Предварительный просмотр" командасын орындау керек.

69

Word менюінің қай пунктінде құжатты альбом не кітап режимінде қоюға болады?:

А) Формат.

В) Файл.

С) Правка.

D) Вид.

70

Клипарттарды қою үшін қай комманданы қолданады?:

А) Вид —> Панель инструментов - Вставка из файла.

В) Вид-» Панель инструментов —> Вставка рисунка.

С) Вставка —> Рисунок —> Клипарт.

D) Вставка —> Рисунок -» Из файла.

Е) Вставка —> Рисунок -» Картинки.

71

Кењейтілуі Rtf болатын файлында ....... саќталѓан:

A) Мєтін.

B) Мєтін + сурет.

C) Орындалушы  файл.

D) Программа.

E) Форматталѓан  мєтін.

 

 

72

Microsoft Word-та қаріпті  форматтаудыњ бірнеше параметрлерін бірден орнату ‰шін ќай  команданы орындау керек?:

А) Файл | Параметры страницы.

В) Формат | Абзац.

С) Сервис | Параметры .

D) Сервис | Настройка.

Е) Формат | Шрифт.

73

Формулалар  редакторын шыѓаратын команда :

A) Вставка – Объект – Microsoft Equation 3.0.

B) Вставка - Microsoft Equation 3.0.

C) Вставка – Редактор формул.

D) Формат – Мастер формул.

E) Формат – Вставка формул.

74

End тетігі курсорды ќайда апарады?

A) Жолдыњ аяѓына

B) Жолдыњ басына

C) Беттіњ басына

D) Беттіњ аяѓына

E) Баѓан аяѓына

75

МS Word мєтіндік редакторында таза параќ белгішесі нені білдіреді:

A) Ќ‰жатты ашу.

B)  Жања параќа кµшу.

C) Жања ќ±жат ќ‰ру.

D) Параќты тазарту.

E) Бетті ќосу.

76

WORD-текстік редакторыњда файлды дискетке жазатын команданы кµрсет:

A) Ашу.

B)  Ќалай сактау.

C) Саќтау.

D) Басу.

E) Кµру

77

Word ќ±жатында кестені жою ‰шін не істеу керек?:

A) Кестені белгілеп, Таблица мәзірінен Удалить Строки командасын тандау.

B)  Кестені белгілеп, ВаckSpace пернесін басу.

C) Кестені белгілеп, Таb пернесін басу. 

D) Кестені белгілеп, Delete пернесін басу.

E) Кестені белгілеп , Еsс пернесін басу.

 

 

78

Word - таѓы Копировать командасын ќандай єрекетті орындауда ќолданылады?:

A) Белгіленген фрагментті ќ±жаттыњ басќа жеріне ыѓыстыруѓа.

B)  Белгіленген фрагменггі мєлімет алмасу буферіне ыѓыстыруѓа,

C) Белгіленген фрагментті мєлімет алмасу буферіне кµшіруге.

D) Белгіленген фрагментті мєлімет алмасу буферінен жоюѓа.

E) Белгіленген фрагментті форматтауѓа арналѓан.

79

Word аныктамасын ќай перненіњ немесе пернелер комбинациясыныњ кµмегі аркылы шаќырамыз;

A) СТRL+О.

B)  F1.

C) SНІFТ+Ѓ12.

D) F7.

E) СТRL+Р.

80

Меңзерді бір  параќ тµмен ќою ‰шін:

A) Еnd пернесін басу.

B)  Ноmе пернесін басу.

C) Раgе Uр пернесін басу.

D) Раgе Down пернесін басу.

E) Еntег пернесін басу.

81

¦яшыќты (вертикальды т‰рде) ќалай екіге бµлуге болады? 

A) Ұяшыќты ерекшелеп, ТАБЛИЦА/РАЗБИТЬ ЯЧЕЙКИ комањдасын орындау.

B)  Курсорды керекті ±яшыќка ќойып, Enter-ді басу.

C) ¦яшыќты ерекшелеп, ПРАВКА/РАЗБИТЬ ЯЧЕЙКИ командасын орыњдау.

D) ¦яшыќты ерекшелеп, маустыњ сол жаќ батырмасын екі рет шырт еткізу.

E) ¦яшыкты ерекшелеу ФОРМАТ/РАЗБИТЬ ЯЧЕЙКИ командасын орындау.

82

Грек әріптерін қою үшін:

А) Вставка- Символ- Символы  коммандасын орындау керек.

В) Вставка- Объект- Символы коммандасын орындау керек.

С) Вставка- Сноска- Символы коммандасын орындау керек.

D) Вставка- Символ- Ссылка коммандасын орындау керек.

Е) Вставка- Поле- Буква коммандасын орындау керек.

 

83

Меңзер (курсор) ұғымна қайсысы жатады?

A) тышқан көрсеткіші;

B) енгізу нүктесі;

C) бағдарша (стрелка) көрсеткіші;

D) шығару нүктесі;

E) экрандағы нүкте.

84

Microsoft Word-та мәтіндік құжаттардың кеңейтулерін атаңыздар:

A) DOC, RTF;

B) DOC, PCX;

C) DOC, BMP;

D) DOC, RTF, DIC;

E) TXT, EXE, BMP.

85

MS Word. Қандай перне немесе символ азат жолдың соңын бекітеді?

A) Enter;

B) Tab;

C) Esc;

D) нүкте символы;

E) нүктелі үтір символы.

86

Алфавитті ауыстыру үшін қандай перне комбинациясын басу қажет?

А) Сарs Lосk;

В) Таb;

С) Shift + Сарs Lосk;

D) Shift +Сtrl не Shift + Аlt (сол жақ);

Е) Shift +F1.

87

NumLock клавишасы:

A) бас әріптерді енгізу режимін ауыстырып қосады;

B) меңзердің алдындағы символды жояды;

C) меңзермен басқару режимін және цифрлерді енгізу  режиміне ауыстырады және керісінше;

D) кідіріс шақырады;

E) цифрлар жинағы.

88

ОLE технологиясы – бұл:

A) объектілерді салу және кірістіру технологиясы;

B) объектілерді жіберу технологиясы;

C) объектілерді жою технологиясы;

D) оьъектілерді өзгерту технологиясы;

E) объектілерді байланыстыру және ендіру технологиясы.

89

MS WORD- та жоғары және төменгі символдарды жазатын  режимі бар ма?

A) иә;

B) жоқ;

C) тек қана төменгі;

D) тек қана жоғарғы;

E) иә, егер саймандар панелінде сол режимді жіберетін батырмалар болса.

 

90

MS WORD- та саймандар тақтасында жоғары және төменгі символдарды жазатын  батырмалар болмаса, мәзір арқылы оны қалай жазуға болады?

A) Мәзірде маустың оң батырмасын шертіп  Настройка таңдап, Команды салымшасында батырмаларды іздеп, тақтаға орналастыру

B) Формат – Шрифт командасын орындап,  Надстрочный не Подстрочный таңдау

C) Вид – Панели инструментов – Настройка командасын орындап,  Команды салымшасында батырмаларды іздеп, тақтаға орналастыру

D) Сервис – Настройка командасын орындап,  Команды салымшасында батырмаларды іздеп, тақтаға орналастыру

E) Барлығы дұрыс

91

MS WORD- та кіші әріптерді бас әріпке ауыстыру үшін қандай команданы орындау керек?

A) Формат – Шрифт - Надстрочные

B) Формат – Регистр – Все прописные

C) саймандар тақтасында қаріп размерін үлкейту

D) Сервис - Настройка

E) саймандар тақтасында төменгі және жоғарғы символдар режимді жіберетін батырмалар арқылы.

92

MS WORD- та берілген сөзді іздеу үшін қандай команданы орындау керек?

A) Мәзірде Формат – Найти

B) Мәзірде Сервис - Найти

C) Мәзірде Правка – Найти

D) Мәзірде Окно - Найти

E) Бас мәзірде Найти

93

Экранға сурет салу панелін шығару үшін мына командаларды орындау керек?

A) Вид – Параметры страницы

B) Вид – Панели инструментов - Рисование

C) Вид - Рисование

D) Файл – Панели инструментов -  Рисование

E) Вид – Панели инструментов – Границы и заливка

94

CTRL пернесінің қызметі:

A) Құптау

B) Таңдау

C) «Басқару» пернесі, басқа пернелрдің комбинациясында пайдаланылады

D) Машина ресурстарын тарату

E) Компьютер жұмысын басқару

95

Delete және Backspace (BS) пернелерінің айырмашылығы:

A) BS – қалпына келтіру, ал Del  - өшіру

B) BS - өшіру, ал Del – көшу пернесі

C) Del – меңзерден кейінгі символды өшіру, ал BS – меңзердің алдындағы символды өшіру

D) BS – меңзерден кейінгі символды өшіру, ал Del – меңзердің алдындағы символды өшіру

E) Ешқандай айырмашылығы жоқ. Екеуі де символдарды өшіреді

96

Құжатындағы формула дегеніміз не?

A) Объект

B) Мәтін

C) Құрамдас графика

D) Символ

E) Арнайы кірістірме

97

Диаграммаларды  орналастыратын команда :

A) Вставка – Объект – Microsoft Equation 3.0.

B) Вставка – Объект – Диаграмма Microsoft Graph

C) Вставка – Диаграмма.

D) Формат – Диаграмма.

E) Формат – Объект – Диаграмма.

98

Меңзерді бір  параќ жоғары ќою ‰шін:

A) Еnd пернесін басу.

B)  Ноmе пернесін басу.

C) Раgе Uр пернесін басу.

D) Раgе Down пернесін басу.

E) Еntег пернесін басу.

99

Esc пернесінің қызметі:

A) таңдау

B) құптау

C) операцияның орындалуын болдырмау

D) құжатты сақтау

E) бағдарламадан шығу

100

Қай перне не пернелер комбинациясы арқылы жол басына баруға болады?:

A) ←

B) Ctrl + ←

C) Alt + ←

D) Home

E) End

 

 

 

 

 

Microsoft Word мәтіндік редактор.

 

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

Сұрақ номері

Дұрыс жауабы

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

D

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

E

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

A

 1.  

C

 1.  

E

 1.  

C

 1.  

A

 1.  

D

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

C

 1.  

B

 1.  

B

 1.  

E

 1.  

A

 1.  

B

 1.  

D

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

C

 1.  

A

 

 

 1.  

B

 1.  

C

 

 

 1.  

B

 1.  

B

 

 

 1.  

A

 1.  

E

 

 

 

 

 

 


Қарап көріңізПікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз

×