Фильтр для воды
Корейская косметика премиум класса

Гинекология бөлімшесінде жүкті әйелдерге емдік дене шынықтыруды жүргізудегі мейіргердің рөлі

Студент: Пірман Н.Қ

Ғылыми жетекші: Саим Л.Н.

Сырдария аудандық ауруханасы

Қызылорда медициналық жоғары колледжі

Кілт сөздер: жүктілік; емдік дене шынықтыру; жаттығу, жүктілік кезіндегі дене белсенділігі.

Тақырыптың өзектілігі: Әйелдердің жүктілік кезіндегі жаттығулар туралы білімінің жағдайы қанағаттанарлықсыз. Интернет-жүкті әйелдер үшін жүктілік кезіндегі емдік дене шынықтыру туралы негізгі ақпарат көзі. Жүктілік кезіндегі Емдік дене шынықтыру мағынасын түсіну мен жас, білім беру, босану сабақтарына қатысу немесе жүкті әйелдердің білімі арасында айтарлықтай байланыс бар. Жүктілік кезіндегі Емдік дене шынықтыру маңыздылығы, жаттығулардың басталу уақыты, олардың жиілігі мен түрі, қарсы көрсетілімдері туралы білім деңгейі 30 жастан асқан, үйленген, жоғары білімі бар, көп партиялы және босандыру сабақтарына қатысқан әйелдер тобында жоғары. Жүктілік кезіндегі Емдік дене шынықтыру көбінесе гестациялық жас, жүктіліктің барысы және жүктілікке дейінгі жаттығулар арқылы анықталады. Өкінішке орай, көптеген әйелдер жүктілік кезінде жаттығуды тоқтатады,әсіресе бірінші триместрде. Жаттығуды тоқтатудың негізгі себептері: жалпы әлсіздік, медициналық ұсыныстар және жүктілікке байланысты белгілер. Жүкті әйелдер үшін ең қолайлы спорт түрлері: жүзу, йога, пилатес және гимнастика, олар көбінесе босану сабақтарында ұйымдастырылады, сонымен қатар көптеген жүкті әйелдер жүктілік кезінде гинекологпен немесе акушермен жаттығулар жасамайды.

Қозғалыстың болмауы көбінесе жүктілік кезінде әйелдің денсаулығын нашарлатады, босануды қиындатады және босанғаннан кейінгі кезеңді қиындатады. Сондықтан емдік дене шынықтыру (емдік дене шынықтыру ) босанғанға дейінгі кезеңде белсенді қолданылады. Ол жалпы күшейтетін әсерге ие, жүйке жүйесін нығайтуға, тыныс алу мен жүректің жұмысын жақсартуға, жүкті әйелдерге өте қажет құрсақ бұлшық еттерін дамытуға, босану кезіндегі асқынулардың жиілігін төмендетуге және одан әрі балалардың ақыл-ойы мен физикалық жетілуіне ықпал етеді.

Зерттеу мақсаты: Гинекология бөлімшесінде жүкті әйелдерге емдік дене шынықтыруды жүргізудегі мейіргердің рөлін анықтау

Тәсілдер мен материалдар: Гинекология бөлімшесінде жүкті әйелдерге емдік дене шынықтыруды жүргізудегі мейірбикенің рөлін бойынша білім мен рөлінің деңгейі бағалау мақсатында сауалнама алынды Осы зерттеуді  жүргізуде сауалнама алынды.

Респонденттердің арасындағы жиі кездесетін жас мөлшері 41 - 50 жас аралығындағылар- 60% құраса, ең аз кездесетін жас мөлшері 51  жас аралығындағылар-  15% , ал  25% -ы 31 - 40 жасқа дейінгі адамдар тобын қамтиды.

Зерттеу түрі: Сапалық

Зерттеу дизайны: Жағдайды зерттеу. Сауалнама әдісі қолданылды.Сырдария аудандық ауруханасы гинекология бөлімшесінің мейіргерлері арасында жүргізілген сауалнама.

Зерттеу объектісі: 2020 жылы желтоқсан айында Қызылорда облысы Сырдария аудандық ауруханасы гинекология бөлімшесінде жүргізілді.Осы зерттеуді  жүргізуде сауалнама алынды. Зерттеуге жалпы 15 мейіргер қатысты Зерттеуге жалпы 15 мейіргер қатысты.

Зерттеу құралы: Сауалнама 2014 жылы американдық акушер-гинекологтар колледжі (АКАГ) жүктілік кезінде жаттығуға арналған ұсыныстар жариялады.Оны 2017 жылы Дж. "Жүктілік кезіндегі ЕМД жүргізудегі мейігердің білім анықтауда" Клэпа-бұл дайындалған спортшыларға арналған оқу бағдарламаларын жасауда тамаша негіз болып табылады және мақаласына сүйене отырып  мейігерлерге білім мен тәжірибесін анықтауға бағытталған.Осы зерттеудегі сауалнама сұрақтарының үлгісі менің зерттеуімде қолданылды

ҚОРЫТЫНДЫ: 2020 жылы желтоқсан  айынды жүргізілген негізгі көрсеткіштердің рандомизирленген популяцияға негізделген талдауы гинекология бөлімшесінде жүкті әйелдерге емдік дене шынықтыруды жүргізудегі мейрбикенің рөлі мен білім деңгейің анықтау жақсы дәрежеде екендігін көрсетті.

Зерттеу бойынша сауалнама жауаптарын қорытындылай келе гинекология бөлімшесінде жүкті әйелдерге емдік дене шынықтыруды жүргізудегі мейрбикенің рөлін анықтау скринингке  тексерілуге келген респонденттерден алдымен зерттеу барысында демографиялық, жасын, жынысы, тұрғылықты мекен-жайы, білімі, әлеуметтік мәртебесі, табысының деңгейін қамтиды аумақтық және әлеуметтік-экономикалық сипаттамаларға негізделген сұрақтар қойылды.

Мейігерлердің көпшілігі 20-30 жас -0%, 31-40 жас 25% (5 адам) және 41-50 жас 60% (12 адам),ал 51 жоғары 15% (3 адам).

Мейігерлердің көпшілігі 100 %- әйелдер 20 адам, ал ер адамдар 0% - ы құрады

Респонденттердің топтары отбасылық жағдайдың салыстырмалы  құрамымен сипатталады.Зерттеу кезінде респонденттердің жалпы санының 100%-ы тұрмыс құрған/үйленген.

Респонденттердің тобы білім деңгейі бойынша салыстырмалы біртекті құраммен сипатталады. Бакалавр 5% респондентте болса,орта білім  95% респондентте кездесті. Сауалнамаға жауап берген қалада тұратын адамдардың көбінесе орта білімі бар екені анықталды.

Респонденттердің жұмыс өтілініңізді«20 жылдан астам» деп –55%, «11 жылдан 20 жылға дейін» -  жұмыс өтілуі 40%, ал «5 жылдан 10 жылға дейін» - 5% құрады.

Мейігерлердің көпшілігі  жоғары санатты- 90%(18 адам) құрады.Бірінші санаты 10% (2 адам) құрады.

Пациенттердің табиғи босану  нәтежесі 50% болды, кесерово – 30 %, мерзімінен ерте уақытынан босану – 20 % құрады.

Жүктілік кезінде пациенттердің көбісі ЕДШ-50% болды,бассейнмен – 5 %,Серуендеу-25%,Массаж -10%,Басқа - 5% құрады..

Респонденттердің қандай тәсілмен өзін-өзі жетілдіресіз деген сұраққа көбісі конференциялар мен семинарға қатысу болды - 65% құрады.

Респонденттердің пациенттермен қарым-қатынаста қиындықтарға тап болмағандар пайызы  - 55% құрады..

Респонденттердің пациенттерге көмек толық көлемде көрсетіледі деп - 85% құрады.Пациенттермен жұмыс істегеннен кейін әсер бар деп - 100% құрады.Мейігерлердің бліктілікті арттырудан кейін алған біліміңізді пайдаланатындар- 100% құрады.

Респонденттердің ойыңызша, бөлімшедегі логистика стандарттарға сәйкес келеді және тиімді оң жауап бергендер-90% құрады.

Мейігерлердің жиі стресстік жағдайларға тап болатындар -85% құрады.

Қортындылай келе, гинекология бөлімшесінде жүкті әйелдерге емдік дене шынықтыруды жүргізудегі мейрбикенің рөлін бойынша білім мен рөлінің деңгейі бағаланды жалпы санының нәтежесі 78,6% -ын құрады

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРДІҢ ТІЗІМІ:

1. Абрамченко В.В., Болотских в. м. Акушерлік және гинекологиядағы Физиотерапия. - М.: ЭЛБИ-Санкт-Петербург., 2014. - 216с.

2. Дуда В. И., Дражина О. Г. Акушерство. - М.: Оникс, 2016. - 464 б.

3. Емдік гимнастика: оқу құралы. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 568 Б.

4. Котешева и. А. әйелдерге арналған Гимнастика: үйдегі аурулардың алдын алу және емдеу. - М.: Владос-Пресс, 2015. - 175 б.

5. Крам к., дренаж Т. с. жүктілік кезіндегі дене тәрбиесі. - М.: Вильяме.- Диалектика, 2016. - 304 б.

6. Емдік дене шынықтыру: физикаға арналған оқулық.жалпы ред.с. Н. Попова. Дене шынықтыру және спорт, 2013. - 270.

7. Емдік дене шынықтыру: оқулық. ЖОО студенттері үшін В. И. Дубровский. - 3-ші басылым. ВЛАДОС, 2014. - 623.

8. Соколова Н. г. физиотерапия бойынша практикалық нұсқаулық: Медицина сіз үшін. - М.: Финикс, 2013. - 448 б.

9. Дене шынықтыру: жоғары оқу орындарына арналған оқулық. - Бірлік, 2013. - 254.

10. Дене шынықтыру: орта кәсіптік білім беру оқулығы Н. В. Решетников, Ю. Л. Кислицын. Шеберлік, 2013

11. Эйзенберг А., Муркофф X. баланы күту. - М.: ACT, Астрель, Харвест, 2017. - 656 Б.

12. Персианинова л.с." Акушерлік және гинекология анықтамалығы " / л. с. Персианинова, и. в. Ильина // М.," Медицина", 2013.

13. Айламазяна э. к. акушерлік: ұлттық басшылық. / Э. К. Айламазяна, В. И. Алексеев, В. Е. Радзинского, Г. М. Савельева // М. - "ГЕОТАР-Медиа". - 2014.

14. В.А. Епифанова "Емдік дене шынықтыру. Анықтамалық", М.," Медицина", 1998.

15. Массаждың үлкен энциклопедиясы. - М.: ООО "Издательство Астрель", 2013.

16. В. п. Пичуев" дені сау болу үшін", М.," Білім", 2015.

17. Дубровский, В.И. Емдік дене шынықтыру / В. И. Дубровский. - М.: ВЛАДОС, 2013.

18. Емдік дене шынықтыру және дәрігерлік бақылау / В.А. Епифанова, г. л. Апанасенко / / оқулық. - М.: "Медицина", 2015.

19. Боголюбов В. М. медициналық оңалту немесе қалпына келтіру медицинасы. - Физиотерапия, бальнеология және оңалту, 2016, 1, Б. 3-12

20. Епифанов В.А., Кузбашева Т. Г. емдік дене шынықтырудың медициналық оңалтудағы рөлі мен орны. - Физиотерапия, бальнеология және оңалту, 2014, 6, 3-5 б.

21. Карандашев В. И., Петухов Е. Б., Зродников В. С. Физиотерапия. Дәрігерлерге арналған нұсқаулық "В. Р. Палеевтің редакциясымен". - М, 2014 ж.

22. Сосин и. Н., Буявых а. г. гинекология мен жыныстық жолмен берілетін аурулардағы Физиотерапия. - Симферополь, 2013ж.

23. Боголюбов В. М., Пономаренко г. н. жалпы физиотерапия: оқулық 2013

24. Жалпы ред. проф. С. Н. Попова. 2-ші басылым: "Феникс" баспасы, 2014ж.

25. Пичуев, Виталий Гинекология және акушерлік / Виталий Пичуев. - М.: Едиториал УРСС, 2016. - 208 c.

26. Сичинава, Л.г. Акушерлік және гинекология / ред. г. м. Савельева, Л. г. Сичинава. - М.: ГЭОТАР медицинасы, 2015.- 735 c.


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Қарап көріңіз

Басқа да жазбалар

×