Корейская косметика премиум класса

Сыйласып санасалық

1. Өткен съезде алған міндеттемелеріміздің бәрі бірдей сүрінбей, жығылмай, ақсамай, тасымай мәреге түгелімен жетті деп айта алмаймыз.

2. Екі съездің арасында жазушылардың еңбектерінде табыстар да бар. Кемістіктерімізде аз емес.

Кемістікпен кетіктік себепсіз болмайды. Олардың себебі өз арамызда, өз басымызда. Олар да — біздің өзіміздің жемісті еңбектеріміздің арасындағы солғын, шала-жансар мәуелері. Оларға біз өкіне де, ашына да қарауға еріктіміз.

Жараның барлығын отап, я күйдіріп жазуға болмайды. Сыйпап, майлап, дәрі-дәрмектеп жазылатындары көп.

Шеңберден шығара мақтамалық,

Жерге жаншып таптамалық.

Ашуды сын садағымен атқылаудан аулақ болалық.

Табысымызды тау басына дараламалық, кемістігімізді керегеге кере кептірмелік. Әрқайсысын өзіне жарасты орнына қоя білелік.

Партиялық, творчестволық принциптен шықпастан, әділ де, жанашырлық, ағайындық ретінде сыйласып сынасалық.

Әділ сын ауызбірлік дәнекері деген сөз әрқашанда есімізде болсын.

Күнге оңып, жауынға езілетін сырландыны майлы бояу санап, өзімізді алдамалық.

Жамаумен жыртығымызды жасырмалық; көсеумен кетігімізді қаламалық.

Сын атқамінердің азбандылығымен айтылмасын, жамап-жасқап жала жабудан аулақ болайық.

Әдебиет әдептілік ұстамдылығымен айтылсын. Айыптау үшін дәлелді айғақ керек. Айдай айқын айғақ та әдепті ұстамдылықпен айтылсын.

Сәтсіздікке ұшырағандарды сабалай бермелік. «И у бьющего рука устает» деген сөз сын шабармандарының есінде болсын.

Съезіміз жоғары дәрежелі прннципте... әділ биде туған жоқтай, табыстарымызды, кемшіліктерімізді де терең оймен сыннан өткізіп, әдебиетіміздің болашағына түкпірлі жоба боларлық нұсқалы мәжіліс (құрылтай) дәрежесінде өтер деген үміттемін.

* * *

Именно живые донесли до нас подвиги погибших именно живые в их «Я ощущал», «Я думал» и так далее несі айып. Невольно рассказчик делается сам не только автором, но героем своего произведения, это не самогероизация, а рассказ очевидца. Участник, он делается центральным героем, (как не прятался) так с читателем делятся всеми своими видениями, переживаниями и думами тем самым ведет его за собой по тропам событии навязывает ему свои взгляды на событие.

Надо глубоко изучить и использовать эти материалы творчески осмысленно без излишней поспешности.

Защита отечества — священный долг. Все мы должны постоянно заботиться и о дальнейшем укрепление оборо-носпособности нашей родины. Мы должны постоянно помнить, что мы воспитываем бойца-воина из наших сыновей и дочерей все должны быть всегда готовыми к бою за честь нашей родины и на фронте вооруженной борьбы, если союзник нет война.

1) В июне этого исполняется 25-летие начало ВОВ.

Разумеется, 25-летия самого начального периода ВОВ для нас не является торжественной датой. Тем не менее это дата является всемирно исторической датой придавший совсем другой характер во всей второй мировой войне, изменивший всю ее военно-политическое содержание.

2) В декабре этого года исполняется 25 лет итогам трагического и героического 1941 года.

Итоги того года был трагичным потому, что наши войска отступая от западных границ были потеснены до самих ближних подступов Ленинграда и Москвы. Итоги того же 1941 г. героичный потому, что мы разжали стальные клещи врага вокруг столицы и отбросили его назад, тем самым положив победное начало не в ВОВ, но и во второй мировой войне.

3) В своей истории никогда в таком массовом количестве не участвовали в большой войне. ВОВ — это первая война...

В Казахстане формировались 16 дивизий, 6 бригад, 22 соединения.

Молотов ҰОС Совет Одағы 7 млн. адамнан айрылды деді, қазір біз 20 млн. астам қырылды деп отырмыз.

Біз қазірге дейін нақты білмейміз. (өлгендердің) 1710 қала қирады, 70 000-нан артық селолар өртелді, 52% о/к қиратылды, 98 мың н/з талады, 1876 совхоз таланды. 20 мыңнан астам адам қырылды. Батыс Европа жері біздің елдің қанымен суарылды. Сондықтан біз бұл жерді қасиетті дейміз...Бізден бір де семья соғыста отыны шарпылмай қалмады.

Негізгі ауырлық біздің халқымыздың мойнына түсті.

Бұл қасіретті біздің жауымыз да мойындады. Мыс. У. Черчиль: Россия распотрошила...

Геи. Маршал заявил: Если не Советская Россия, то воины перешли бы на американской земле. Рейхе маршал Герн: Біздің барлаушыларымыз жақсы істеп, техникадан артындағымызға. Біз осыған сенің құлағың — бұл біздің басты қатеміз.

Зеж.ген. Инквард: Ленинизм 50 жылда Отанының патриотын жасай білді... деп хабарлады.

Сондықтан мен соғыс ветерандарының қарызын ұмытпауды тілеймін.

Мен көп кітап жазғамын. Мақсат: ұрпаққа BOB қаһарлы күндерін шыншылдықпен баяндау...

Мен жазушы емеспін (болса да). Мен мемуаристпін, документалистпін.

Голиков:

Менің шығармамдағы мақсат — қарапайым адамнан совет жауынгері болып қалыптасуын көрсету.

1) Менің шығармамдағы негізгі желі — халық достығының үйлесін көрсету.

2) Совет адамдарынан шешуші қазақ деп шабандылығын көрсету.

3) Жаппай батырлық көрсеткенді үкімет наградасына ұсыну керек.

5 рет қоршауда қалдым, бұйрық бойынша ұсақталып (бөлшектеніп) кетуді талап етті.

Мен оған келіспей, топтанып бұзып шығуды қолдандым. Қоршаудан 1-2 рет шыққан соң солдаттардың сеніміне ендім.

* * *

Благосостояние села (аула) зависит в первую очередь от председателя колхоза — он должен быть человеком большой честности, благородства и весьма хозяйственной личностью.

Мы подбираем директоров совхозов, а председателей колхозов меняем, как перчатки. Ставим председателем чужесельца — он только и занимается выкачиванием плана и личной наживой. Многие из них превратились в современное кулачество в полном смысле этого слова.

Надо в первую очередь заниматься подбором честных и деловых председателей колхозов и сельских советов и закрепить их. Ни в коем случае не допускать бесчестья. Ведь колхозом управлять гораздо сложнее, чем совхозом.

Как частые смены кадров задерживают полки, так и частые смены затрагивают хозяйство колхоза и колхозников, нестабильное руководство делает нестабильным хозяйство колхоза.

Много в колхозах нештатных «руководителей» — интриганов; «они занимаются только сваливанием друг-друга путем доноса». Правильной расстановкой надо заниматься.

Случайные люди в своих интересах выполняют и перевыполняют иногда план (чем замазывают нам глаза), а дальше бесцеремонно разбазаривают общее добро направо и налево, раздают своим приближенным (часто бездельникам и интриганам), а труженикам часто ничего не достается.

га = 10 п N = предполагаемый урожай 120 п,

— 0,5 п кладовщику

— 0,5 п бригадиру

— 0,5 п сеяльщику

— 0,5 п возчику

— 2п

– 8 п

8п фактический урожай 8 п

Земля не получает норму, поэтому не дает планируемый урожай. Почему фактически не балансируется урожай.

Так надо распределять, а не 9000/60=150 п на каждого. Именно это сколотит бригаду и заготовит соревнования, а не знаки.

Надо покончить с обделичкой.

Өткен жылы жазда Букинистен библия сатып алдық. Сарғылт сиямен иесі ескіше былай деп жазыпты (Мұқабаның астырында):

Блажен, кто смысл божественных сказаний,

С любовью к сердцу принимал,

И с верою, в минуты испытаний,

Страницы эти пробегал...

Кто, падая во прах перед законом,

Творил Спасител завет...

И говорил с премудрым Соломоном:

«Все в мире — суета сует!..»


Қарап көріңіз

×