Корейская косметика премиум класса

Балалар көзімен әлемдік тілдік бейнесі

"Әлем суреті" ұғымы ХІХ-ХХ ғасырдың басында пайда болды, ХХІ ғасырдың басында гуманитарлық зерттеулерде кең таралған терминдердің біріне айналды. Лингвистиканың қазіргі даму кезеңінде әлемнің тілдік бейнесі адам туралы ғылымдар кешені аясында сипаттау мен түсіндірудің объектісіне айналады. Әлем суреті термині адам мен адамзат өз орнын анықтауға тырысатын жалпы әлемді сипаттайтын бейнелер мен ұғымдарды білдіреді. Ғаламдағы адамға белгілі бір орын беретін әлемнің суреттері адамдардың рухани-практикалық іс-әрекетінің нәтижесі болып табылады. Әлемнің ғылыми, діни және философиялық суреттері әлемге және ондағы адамның орны туралы өз көзқарасын береді.

Бүгінгі таңда әлемнің тілдік бейнесін тірі ауызекі тілдер арқылы бекітілген сыртқы және ішкі әлем туралы білімнің жиынтығы ретінде түсіну қалыптасты. Әлемнің кез-келген бейнесі сыртқы әлемді адам санасының белгілі бір түрімен тұтас қабылдаудың проекциясы болып табылады: жеке, ұжымдық күнделікті, ұжымдық ғылыми. Адам санасының тағы бір түрі — әлемге ерекше көзқарас білдіретін ұжымдық балалар санасы туралы айтуға болады. Бала, біздің ойымызша, өзінің, әлемге және осы әлемдегі өзіне деген ерекше көзқарасын қалыптастыратын тілдік тұлғаның ерекше түрі. Балалардың тілінде түсірілген әлемнің бейнесі балалардың ойлау қасиеттерімен, олардың дүниетанымы мен дүниетанымының ерекшелігімен түсіндірілетін тілдік сананың ересек сөйлеушілерінің әлемінен көп жағынан ерекшеленеді. Балаға қатысты әлемнің лингвистикалық бейнесі-бұл баланың қоршаған шындықты білуіне қарай дамып, күрделене түсетін әлемнің бейнелі-лингвистикалық бейнесі. Әлемнің бейнелі-лингвистикалық бейнесі кішкентай адамның бейнеден (бастапқыда оны сенсорлық деңгейде қабылдайды) тұжырымдамаға, содан кейін сөзге дейінгі жолын көрсетеді. Адамды қоршаған шындықтың құбылыстары мен объектілері баланың санасында негізінен бейнелер түрінде ұсынылған. [Сальникова, 2006]Жақында балалардың тіліне, оның ерекшеліктеріне көбірек назар аудару үрдісі пайда болды. Осыған байланысты балалардың тілін зерттейтін жаңа ғылым-онтолингвистика пайда болды. Тіл білімінің бұл саласында В. Б. Касевич, М. в. Стэнлинг жұмыс істейді. Бала әлемінің тілдік бейнесін зерттеу антропологиялық және когнитивті лингвистика тұрғысынан өте маңызды. Бала әлемінің бейнесін зерттей отырып, біз тілдің ғана емес, сананың да даму бағытын байқаймыз. Бала әлемінің тілдік бейнесінің пайда болуы мен даму заңдылықтарын, оның семантикалық ерекшеліктерін түсіну үшін оны ең басынан, яғни бала кезінен бастап зерттеу керек. Әлемнің бейнесі адамның санасында туылған сәттен бастап және оның бүкіл өмірінде қалыптасады, әр жас кезеңінде өзіндік ерекшеліктері болады. Ересектер әлемінде және өзінің Балалар әлемінде бола отырып, бала өзінің әлем бейнесін қалыптастырады және осы екі көзден әлемде өзінің бейнесін жасайды. Бұл ретте, Е. Е. атап өткендей. Сапогова, бала жасаған әлем бірте — бірте үлкен, ересек әлемге енеді, өйткені екі семантикалық аймақ жақындайды-ересектер аймағы және балалардың әлемді қабылдау аймағы [Сапогова, 2002]. Әлемнің тілдік бейнесі-бұл тілде жазылған әлем туралы білімнің қосындысынан басқа ештеңе жоқ [Ю. Д. сәуір, 1995]. Бала әлемінің жеке бейнесі өте қарапайым, бірақ баланың қарабайыр сөйлеуі біз ойлағаннан әлдеқайда күрделі және мағыналы. Ең алдымен, бұл дамудың серпінділігімен сипатталады, әсіресе ерте балалық шақта. Сонымен қатар, әлемнің тілдік бейнесі баланың тілдік кеңістігіне, яғни бала орналасқан тілдік ортаға баланың санасында тікелей көрініс табады. Американдық лингвист және этнолог Эдвард Сепир былай деп жазды: "...адам белгілі бір қоғамда білдіру құралы болып табылатын белгілі бір тілдің мейіріміне бөленеді.... Фактілер нақты әлемнің белгілі бір қоғамның тілдік нормаларына негізделгенін көрсетеді. Бірдей әлеуметтік шындықтың экспоненттері ретінде қарастырылатын екі бірдей Тіл жоқ. Әр түрлі қоғамдар өмір сүретін әлемдер әр түрлі тілдерді қолданатын бір әлем емес, бөлек әлемдер".

Химия және химиялық технология факультеті 1 курс студенті: Руслан Әйгерім Русланқызы

Аға оқытушы Қайрақбаева Г.С. жетекшілігімен


Қарап көріңіз