Өлең, жыр, ақындар

Дінтану ғылым саласы ретінде

Әл Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті  
Дінтану мамандығының 4 курс студенті
Ділтай Ж.С.
Жетекші аға оқытушы Тунгатова У.А.

http://www.kaznu.kz

Дінтану діннің пайда болуы, тарихы, дамуы, әлеуметтік және мәдени рөлі туралы ғылым ретінде XIX ғасырдың екінші жартысында қалыптасты.

Дінтану ғылымының дербес білім саласы ретінде қалыптасуының алғышарттары

1) Еуропалық теориялық ойдың дамуы барысында Дін философиясы деп аталатын философиялық білімнің мамандандырылған бөлімі қалыптасты. Діннің пайда болу себептері Гераклит, Платон, Аристотель, софистер, Евгемер, Цицерон, Лукреций, Сенека, Маркус Аврелий және басқалар сияқты ойшылдардың ежелгі ілімдерінде дамыды. Ортағасырлық теологиялық ойда құдайды тану, Аянның герменевтикасы, сенім мен білімнің арақатынасы мәселелеріне үлкен мән берілді. Қазіргі заманның философиялық жүйелерінде Дін философиясы теориялық білімнің тәуелсіз саласы ретінде қалыптасады. Қазіргі заманның көптеген ірі философтары (Б.Спиноза, и. Кант, Д. Юм, Ф. Шлейермахер, г. Гегель, Джи. Фейербах, к. Маркс, с.Кьеркегард) білім мен сенім көздерінің, діни тәжірибенің, дін мен шіркеудің әлеуметтік рөлінің, діндердің типологиясы мен тарихи дамуының мәселелеріне жүгінді. Дін философиясы Дінтану мен философия арасындағы шекарада дамиды, білім мен діни сенім, философиялық сын немесе діни идеяларды негіздеу, діни тілді логикалық талдау, Құдайдың бар екендігі мен оның атрибуттарын дәлелдеу, Діни антропология, ерік-жігер, зұлымдық табиғаты, діннің моральға және мәдениеттің басқа салаларына әсері мәселелерін қарастырады.

2) дінтану ғылымының қалыптасуының маңызды алғышарттарының бірі XIX ғасырдың екінші жартысындағы еуропалық ғылымда әлеуметтік-гуманитарлық таным әдістерін дамыту болды.дінтану ғылымының қалыптасуына психология, салыстырмалы лингвистика, Әлеуметтану және білімнің басқа салаларындағы жетістіктер әсер етті.

3) дінді Салыстырмалы тарихи зерттеудің көптеген мектептерінің қалыптасуы теологияның әсерінен болды. Көптеген Діндерді зерттеу орталықтары Голландия, Германия, Швеция және басқа елдердің діни оқу орындарында ашылды. 

Дінтанудың қалыптасуы мен әдістемесі  

Дінтану тарихында әртүрлі кезеңдер мен бағыттарды бөліп көрсетуге болады. Дінтану ғылымының дербес білім саласы ретінде дамуының бүкіл кезеңінде ғалымдар әртүрлі зерттеу тәсілдерін қолданды, әртүрлі ғылыми тұжырымдамалар мен бағдарламалар қолданылды. ХХ ғасырдағы дінтанудың негізгі тұжырымдамаларының қалыптасуына философиялық-гуманитарлық ойдың әртүрлі бағыттары әсер етті (Мәдени антропология, аналитикалық философия, феноменология, герменевтика, структурализм, психоанализ және постструктурализм).

Дінтанудың алғашқы бағыттарының бірі архаикалық діндерді антропологиялық зерттеу мектебі болды (Э. Тайлор, Дж. Фрезер, Э. Маретт, Э. Ланг, л. к. Тиле, Н. Зедерблом, Р. Отто, г. Ван дер Леу, ф. шығармаларында діннің типологиялық және феноменологиялық зерттеулерінің дамуы маңызды болды. діннің классикалық әлеуметтануы Э. Дюркгейм, М. Вебер, Б. Малиновский, А. дін психологиясының қалыптасуы шығармалармен байланысты В. Джеймс, З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм.

Әлеуметтік-гуманитарлық білімнің әртүрлі бағыттарының әдіснамасын қолдану негізінен кешенді ғылыми пән ретінде дамып келе жатқан қазіргі дінтанудың теориялық құрылымдары мен ғылыми бағдарламаларын анықтады.

Дінтану білімінің негізгі бағыттары

1) дін тарихы діни дәстүрлердің тарихи және салыстырмалы аспектілерін қарастырады.

2) Дін психологиясы діни дәстүрлердің жеке тұлғаның қалыптасуы мен өмірлік көріністеріне, діни топтардағы тұлғааралық қатынастардың сипатына әсерін зерттейді.

3) Дін әлеуметтануы діни қауымдастықтар мен құндылық жүйелерінің әлеуметтік процестерге әсерін талдайды.

4) дін феноменологиясы дұға, рәсім, құрбандық және т. б. сияқты әмбебап діни құбылыстардың құрылымы мен нақты тарихи көріністерін анықтайды.

Дін антропологиясы діндердің бейнелі-символдық жүйелерін зерттейді, діни дәстүрлердің мәдениеттің әртүрлі құбылыстары мен тенденцияларына әсерін көрсетеді.


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз