Өлең, жыр, ақындар

Балабақшаға арналған жылдық жоспар (хореография)

Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы
Ырғыз балалар өнер мектебінің
Хореография мұғалімі: Орынбай Ботакөз Орынбайқызы

Қ ы р к ү й е к

 

I-Апта

09.09-.09

Уақыты

II- Апта

14.09-18.09

Уақыты

III - Апта

21.09-25.09

Уақыты

IV - Апта

28.09-02.10

Уақыты

Дүйсенбі

Би элементтерімен

 таныстыру

 

 

«Домбыра биі»

 

 

«Домбыра биі»

 

 

«Вальс»

 

 

№5.Балапан

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№5 Балапан

15:20

№9 Красная шапочка

15:40

№7 Солнышко 

15:40

№7 Солнышко

15:40

№9 Красная шапочка

15:40

№14 Ақ көгершін

16: 00

№11 Айгөлек

16: 00

№11 Айгөлек

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

Сейсенбі

Би элементтерімен

таныстыру       

 

 

«Домбыра биі»

 

 

«Домбыра биі»

 

 

«Вальс»

 

 

№12 Балдырған

15:40

№ 12 Балдырған

15:40

№5 Балапан

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№13 Балақай

16:00

№13 Балақай

16:00

№9 Красная шапочка

15:40

№7 Солнышко

15:40

 

 

 

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

№11 Айгөлек

16: 00

Сәрсенбі

Би элементтерімен

таныстыру

 

 

«Домбыра биі»

 

 

«Домбыра биі»

 

 

«Вальс»

 

 

№6. Гүлдер

15:20 

№5 Балапан

15:20 

№12 Балдырған

15:40

№8У лыбка

15:40

№7 Солнышко

15:40

№9 Красная шапочка

15:40

№13 Балақай

16:00

№10 Мұрагер

16:00

№11 Айгөлек

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

 

 

Бейсенбі

Би элементтерімен

таныстыру

 

 

«Домбыра биі»

 

 

«Домбыра биі»

 

 

«Вальс»

 

 

№ 8 Улыбка

15:40

№ 8 Улыбка

15:40

№8 Улыбка

15:40

№ 12 Балдырған

15:40

№10 Мұрагер

16:00

№10 Мұрагер

16:00

№10 Мұрагер

16:00

№13 Балақай

16:00

Жұма            

Өткенді қайталау

15:40

Өткенді қайталау

15:40

Өткенді қайталау

 

15:40

 

Өткенді қайталау

15:40

 

Қ а з а н

 

I-Апта

05.10-09.10

Уақыты

II- Апта

12.10-16.10

Уақыты

III - Апта

19.10-23.10

Уақыты

IV - Апта

26.10-30.10

Уақыты

Дүйсенбі

«Вальс»

 

«Көкөністер биі»

 

«Көкөністер биі»

 

«Жаңбыр биі»

 

№5.Балапан

15:20 

№6 Гүлдер

15:20 

№ 5.Балапан

15:20 

№ 12 Балдырған

15:20 

№9 Красная шапочка

15:40

№7 Солнышко

15:40

16: 00

№9 Красная шапочка

15:40

16: 00

№13 Балақай

15:40

№14 Ақ көгершін

16: 00

№11 Айгөлек

 

№14 Ақ көгершін

 

 

 

 

 

Сейсенбі

«Вальс»

 

«Көкөністер биі»

 

«Көкөністер биі»

 

«Жаңбыр биі»

 

№ 12 Балдырған

 

№5.Балапан

15:20 

№ 12 Балдырған

15:40

№ 5.Балапан

15:20 

№13 Балақай

 

№9 Красная шапочка

15:40

№13  Балақай

16: 00

№9 Красная шапочка

15:40

 

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

Сәрсенбі

«Вальс»

 

«Көкөністер биі»

 

«Көкөністер биі»

 

«Жаңбыр биі»

 

№6 Гүлдер

15:20 

№ 8 Улыбка

 

№ 6 Гүлдер

15:20 

№8 Улыбка

15:40

№7Солнышко

15:40

№10 Мұрагер

15:40

№7 Солнышко

15:40

№10 Мұрагер

16: 00

№11 Айгөлек

16: 00

 

16: 00

№11 Айгөлек

16: 00

 

 

       Бейсенбі

«Вальс»

 

 

«Көкөністер биі»

 

 

«Көкөністер биі»

 

 

 

«Жаңбыр биі»

 

 

 

№ 8Улыбка

15:40

№ 12 Балдырған

15:40

№8 Улыбка

15:40

№ 6 Гүлдер

15:20 

№10Мұрагер

16: 00

№13  Балақай

16: 00

№10 Мұрагер

16: 00

№7 Солнышко

15:40

 

 

 

 

 

 

№11 Айгөлек

16: 00

Жұма

Өткенді қайталау

 

15:40

 

Өткенді қайталау

 

15:40

 

Өткенді қайталау

 

15:40

 

Өткенді қайталау

 

15:40

 

 

Қ а р а ш а

 

I-Апта

2.11-6.11

Уақыты

II- Апта

9.11-13.11

Уақыты

III - Апта

16.11-20.11

Уақыты

IV - Апта

23.11-27.11

Уақыты

   Дүйсенбі

«Жаңбыр биі»

 

«Тарантела»

 

«Тарантела»

 

«Өрнектер биі»

 

№5 Балапан

15:20

№8 Улыбка

15:20 

№6 Гүлдер

15:40

№6 Гүлдер

15:20

 №9 Красная шапочка

15:40

№12 Балдырған

15:40

№7 Солнышко

16: 00

№7 Солнышко

15:40

№14 Ақ көгершін

 16: 00

№13 Балақай

16: 00

 

 

 

 

Сейсенбі

«Жаңбыр биі»

 

«Тарантела»

 

«Тарантела»

 

«Өрнектер биі»

 

№6 Гүлдер

15:40

№6 Гүлдер

15:20 

№9 Красная шапочка

15:20

№8 Улыбка

15:20 

№7 Солнышко

16: 00

№7 Солнышко

15:40

№5 Балапан

 15:40

№12 Балдырған

15:40

 

 

 

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

№13 Балақай

16: 00

         Сәрсенбі

«Жаңбыр биі»

 

«Тарантела»

 

«Тарантела»

 

«Өрнектер биі»

 

№8 Улыбка

15:20 

№5 Балапан

15:20

№10Мұрагер

15:40

№5 Балапан

15:20 

№12 Балдырған

 

15:40

 

№9 Красная шапочка

 15:40

 

№11Айгөлек

16: 00

№9 Красная шапочка

15:40

 

№13 Балақай

 

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

     Бейсенбі

«Жаңбыр биі»

 

«Тарантела»

 

«Тарантела»

 

«Өрнектер биі»

 

№10Мұрагер

15:40

№8 Улыбка

 15:20

№8 Улыбка

15:20

№8 Улыбка

15:20 

№11Айгөлек

16: 00

№12 Балдырған

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

№12 Балдырған

15:40

 

 

№13 Балақай

16: 00

№13 Балақай

16: 00

№13 Балақай

16: 00

 

Жұма

Өткенді қайталау

 

15:40

 

Өткенді қайталау

 

15:40

 

Өткенді қайталау

 

15:40

 

Өткенді қайталау

 

15:40

 

 

Ж е л т о қ с а н

 

I-Апта

30.11-4.12

Уақыты

II- Апта

7.12-11.12

Уақыты

III - Апта

14.12-18.12

Уақыты

IV - Апта

21.12-25.12

Уақыты

Дүйсенбі

«Өрнектер биі»

 

«Ақша қарлар биі»

 

«Ақша қарлар биі»

 

«Жұптасу биі»

 

№9 Красная шопочка 

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№ 12 Баллдырған

15:20

№5 Балапан

15:20

№5 Балапан

 15:40

№11Айгөлек

 15:40

№13 Балақай

 15:40

№14 Ақ көгершін

 15:40

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

 

 

 

 

Сейсенбі

«Өрнектер биі»

 

«Ақша қарлар биі»

 

«Ақша қарлар биі»

 

«Жұптасу биі»

 

№8 Улыбка

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№9 Красная шапочка

15:20

№9 Красная шапочка

15:20

№12 Балдырған

 15:40

№7 Солнышко

 15:40

№8 Улыбка

15:40

№8 Улыбка

 15:40

№13 Балақай

16: 00

№11 Айгөлек

16: 00

№7 Солнышко

16: 00

№7 Солнышко

16: 00

Сәрсенбі

«Өрнектер биі»

 

«Ақша қарлар биі»

 

«Ақша қарлар биі»

 

«Жұптасу биі»

 

№6Гүлдер

15:20

№5 Балапан

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№5 Балапан

15:20

№7Солнышко

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№14 Ақ көгершін

 15:40

 

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

 

 

Бейсенбі

«Өрнектер биі»

 

«Ақша қарлар биі»

 

«Ақша қарлар биі»

 

«Жұптасу биі»

 

№10 Мұрагер

15:20

№8 Улыбка

15:20

№5 Балапан

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№11Айгөлек

15:40

№12 Балдырған

15:40

№14 Ақ көгершін

15:40

№11 Айгөлек

15:40

 

 

№13 Балақай

 16: 00

 

 

 

 

        Жұма

Өткенді қайталау

 

 15:20

 

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

15:20

 

Қ а ң т а р

 

I-Апта

4.01-8.01

Уақыты

II- Апта

11.01-15.01

Уақыты

III - Апта

18.01-22.01

Уақыты

IV Апта

25.01-29.01

Уақыты

Дүйсенбі

«Жұптасу биі»

 

«Гүлдер вальсі»

 

«Гүлдер вальсі»

 

«Кадриль»

 

№9 Красная шапочка

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№5 Балапан

15:20

№9Красная шапочка

15:20

№8 Улыбка

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№14 Ақ көгершін

 15:40

№8 Улыбка

 15:40

№7 Солнышко

16: 00

 

 

 

 

№7 Солнышко

16: 00

Сейсенбі

«Жұптасу биі»

 

«Гүлдер вальсі»

 

«Гүлдер вальсі»

 

«Кадриль»

 

№5 Балапан

15:20

№9 Красная шапочка

15:20

№9 Красная шапочка

15:20

№5 Балапан

15:20

№14 Ақ көгершін

 15:40

№8 Улыбка

 15:40

№8 Улыбка

 15:40

№14Ақ көгершін

 15:40

   

№7 Солнышко

16: 00

№7 Солнышко

16: 00

 

 

Сәрсенбі

«Жұптасу биі»

 

«Гүлдер вальсі»

 

«Гүлдер вальсі»

 

«Кадриль»

 

№10 Мұрагер

15:20

№12 Балдырған

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№ 12 Балдырған

15:20

№11 Айгөлек

 15:40

№13 Балақай

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№13 Балақай

 15:40

Бейсенбі

«Жұптасу биі»

 

«Гүлдер вальсі»

 

«Гүлдер вальсі»

 

«Кадриль»

 

№12 Балдырған

15:20

№5 Балапан

15:20

№12 Балдырған

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№13 Балақай

 15:40

№14 Ақ көгершін

 15:40

№13 Балақай

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

Жұма

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

 

А қ п а н

 

I-Апта

1.02-05.02

Уақыты

II- Апта

08.02-12.02

Уақыты

 

III – Апта

15.02-19.02

Уақыты

 

IV – Апта

22.01-26.02

Уақыты

  Дүйсенбі

«Кадриль»

 

«Асатайяқ»

 

«Асатайяқ»

 

«Өзбек биі»

 

№12 Балдырған

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№ 8 Улыбка

15:20

№5 Балапан

15:20

№13 Балақай

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

 

 

 

 

№13 Балақай

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

Сейсенбі

«Кадриль»

 

«Асатайяқ»

 

«Асатайяқ»

 

«Өзбек биі»

 

№5 Балапан

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№5 Балапан

15:20

№ 8 Улыбка

15:20

№9 Красная шапочка

 15:40

№7 Солнышко

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

№14Ақ көгершін

16: 00

 

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

№13 Балақай

16: 00

Сәрсенбі

«Кадриль»

 

«Асатайяқ»

 

«Асатайяқ»

 

 «Өзбек биі»

 

№6 Гүлдер

15:20

№5 Балапан

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№6 Гүлдер

 

№7 Солнышко

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№7 Солнышко

 

№8 Улыбка

16: 00

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

 

 

 

Бейсенбі

«Кадриль»

 

«Асатайяқ»

 

«Асатайяқ»

 

«Өзбек биі»

 

№10 Мұрагер

 

№8 Улыбка

15:20

№6 Гүлдер

 

№10 Мұрагер

15:20

№11 Айгөлек

15:20

№12 Балдырған

 15:40

№7 Солнышко

15:20

№11 Айгөлек

 15:40

 

 15:40

№13 Балақай

16: 00

 

 15:40

 

 

Жұма

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

 

Н а у р ы з

 

I-Апта

29.02-04.03

Уақыты

II- Апта

07.03-11.03

Уақыты

 

III - Апта

14.03-18.03

Уақыты

 

IV - Апта

21.03-25.03

Уақыты

 

V -апта

28.03-01.04

Уақыты

 

Дүйсенбі

«Өзбек биі»

 

«Қамажай»

 

«Қамажай»

 

«Қара жорға»

 

«Қара жорға»

 

№8 Улыбка

15:20

№5 Балапан

15:20

№5 Балапан

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№8 Улыбка

15:20

№12Балдырған

 15:40

№9 Красная шапочка

15:40

№ 9Красная шапочка

15:40

№11 Айгөлек

 15:40 

№12 Балдырған

 15:40

№13 Балақай

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

  №13 Балақай

16: 00

Сейсенбі

«Өзбек биі»

 

«Қамажай»

 

«Қамажай»

 

«Қара жорға»

 

«Қара жорға»

 

№5 Балапан

15:20

№8 Улыбка

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№5 Балапан

15:20

№9 Красная шапочка

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

№7 Солнышко

 15:40

№7 Солнышко

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

№14 Ақ көгершін

16: 00

№13Балақай

16: 00

   

 

 

№14 Ақ көгершін

16: 00

Сәрсенбі

«Өзбек биі»

 

«Қамажай»

 

«Қамажай»

 

«Қара жорға»

 

«Қара жорға»

 

№6 Гүлдер

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№8 Улыбка

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№7 Солнышко

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

 

 

 

 

 

 

№13 Балақай

16: 00

 

 

Бейсенбі

«Өзбек биі»

 

«Қамажай»

 

«Қамажай»

 

«Қара жорға»

 

«Қара жорға»

 

№10 Мұрагер

15:20

№6Гүлдер

15:20

№8 Улыбка

15:20

№5 Балапан

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№11 Айгөлек

 15:40

№7 Солнышко

15:40

№12 Балдырған

 15:40

 

№9 Красная шапочка

 15:40

№7Солнышко

 15:40

 

 

 

 

№13 Балақай

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

Жұма

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

 

 

15:20

 

 

С ә у і р

 

I-Апта

04.04-08.04

Уақыты

II- Апта

11.04-15.04

Уақыты

 

III - Апта

18.04-22.04

Уақыты

 

IV - Апта

25.04-29.04

Уақыты

Дүйсенбі

«Қара жорға»

 

«Вальс»

 

«Вальс»

 

«Флешмоб»

 

№5 Балапан

15:20

№5 Балапан

15:20

№8 Улыбка

15:20

№5Балапан

15:20

№9 Красная шапочка

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

№14 Ақ көгершін

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

№13 Балақай

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

Сейсенбі

«Қара жорға»

 

« Вальс»

 

« Вальс»

 

«Флешмоб»

 

№8 Улыбка

15:20

№8 Улыбка

15:20

№5 Балапан

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№12 Балдырған

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

№7 Солнышко

 15:40

№13 Балақай

 16: 00

№13 Балақай

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

Сәрсенбі

«Қара жорға»

 

« Вальс»

 

« Вальс»

 

«Флешмоб»

 

№6 Гүлдер

15:20

№6 Гүлдер

 

№10 Мұрагер

 

№8 Улыбка

15:20

№7 Солнышко

 15:40

№7 Солнышко

15:20

№11 Айгөлек

15:20

№12 Балдырған

 15:40

 

 

 

 15:40

 

 15:40

№13 Балақай

16: 00

Бейсенбі

«Қара жорға»

 

«Вальс»

 

«Вальс»

 

«Флешмоб»

 

№10 Мұрагер

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№11 Айгөлек

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№7 Солнышко

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

Жұма

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

15:20

Өткенді қайталау

 

15:20

 

Өткенді қайталау

 

15:20

 

 

М а м ы р

 

I-Апта

02.05-06.05

Уақыты

II- Апта

09.05-13.05

Уақыты

III - Апта

16.05-20.05

Уақыты

IV - Апта

23.05-27.05

Уақыты

 

Дүйсенбі

«Флешмоб»

 

«Көбелектер биі»

 

 «Көбелектер биі»

 

«Украйн биі»

 

№5Балапан

15:20

№6Гүлдер

15:20

№8Улыбка

15:20

№5Балапан

15:20

№9Красная шапочка

 15:40

№7Солнышко

 15:40

№12Балдырған

 15:40

№9Красная шапочка

 15:40

№14Ақ көгершін

16: 00

 

 

 

 

№13Балақай

 

16: 00

 

№14Ақ көгершін

16: 00

 

    Сейсенбі

«Флешмоб»

 

«Көбелектер биі»

 

«Көбелектер биі»

 

«Украйн биі»

 

№8 Улыбка

15:20

№5 Балапан

15:20

№5 Балапан

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№12 Балдырған

 15:40

№9Красная шапочка

 15:40

№9 Красная шапочка

 15:40

№7 Солнышко

 15:40

№13 Балақай

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

№14 Ақ көгершін

16: 00

 

 

 

Сәрсенбі

«Флешмоб»

 

«Көбелектер биі»

 

«Көбелектер биі»

 

«Украйн биі»

 

№6 Гүлдер

15:20

№8 Улыбка

15:20

№6 Гүлдер

15:20

№8 Улыбка

15:20

№7 Солнышко

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

№7 Солнышко

 15:40

№12 Балдырған

 15:40

 

 

№13 Балақай

16: 00

 

 

№13 Балақай

16: 00

Бейсенбі

«Флешмоб»

 

«Көбелектер биі»

 

«Көбелектер биі»

 

«Украйн биі»

 

№10 Мұрагер

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№10 Мұрагер

15:20

№11 Айгөлек

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

№11 Айгөлек

 15:40

Жұма

Өткенді қайталау

15:20

Өткенді қайталау

15:20

Өткенді қайталау

15:20

Өткенді қайталау

15:20


Пікірлер (1)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз

Басқа да жазбалар