Корейская косметика премиум класса

Кемелдік кілті

Адамзат баласы жаратылғаннан бері мінсіз адам, нағыз адам, кемел адам, толық адам секілді түсініктер пайда бола бастады. Жер бетінде қанша адам болып,сонша пікір болса, бұл жайында да әркім өз түсінгенінше тоқталып, әркім өзінше анықтама берді.

Әлемнің ұлы ойшылы Әбу Насыр Әл-Фараби да адамзаттың кемелдік пен бақытқа деген батыл ұмтылысын философиялық тұрғыдан тұжырымдаған. Фараби Жаңа туған нәрестенің ақыл-ойы таза мүмкіндікті білдіреді, яғни ықтимал күйде, сондықтан жақсы және жаман іс-әрекеттің арасында таңдау жасай алмайды деген ережеге сүйене отырып, адамның өмір сүру процесінде ізгіліктер пайда болады деп сенді. Ол адамның мұндай бастапқы күйін табиғи деп атайды және оған сәйкес, бұл қасиет те емес, дегенмен адам оларға жазба, оқу сияқты бейім болуы мүмкін.Ойшылдың пікірінше, адам күнә мен жамандыққа ұшырамайды, бірақ егер ол ізгілікке ұмтылмаса, солай болады: "кез-келген ізгілікті игергісі келетін адам ізгілікке қарсы келетін жамандықтарды шығаруға күш салуы керек, өйткені ізгіліктер сирек кездеседі және тек жамандықтардан босатылғаннан кейін ғана" [1, 151 б.]. Сондықтан адам ізгіліктерді шоғырландыру арқылы әдетке айналдыру керек. Адамгершілікке жету жолы туралы айта отырып, философ "егер адам қалаған мақсатқа жетіп, мүлдем жақсы және лайықты болса, бірақ бұл мақсатқа қол жеткізбесе, онда ол айыпталады. Ең жақсысы — мақсатқа әдемі және лайықты жету" [1, 150 бет]. Бұдан басқа, Әл-Фараби былай дейді: "әділдік, пәктік, батылдық және басқа әдеттерге ие болу жолында, сондай-ақ жаман іс-әрекеттерден бас тарту кезінде адам жаман іс-әрекеттерден бас тартатын уақыт өтуі керек. ... сүйіспеншілікті еріксіз қалаулардан арылту үшін күшті менмендік болуы керек.[1, с. 178]. Философ сонымен қатар тәрбие мен оқыту адамды қалыптастырудың қуатты құралы деп санайды, соның арқасында жас адамға қажетті моральдық және зияткерлік қасиеттер дамиды. Фараб қаласынан келген ойшыл былай деп жазады:" тәрбие — бұл ұлттарға білімге негізделген этикалық ізгілік пен өнерді беру тәсілі " [2, 320 б.]. Сонымен қатар, философ білім беру процесі ақылдылықты тудыратынына және осы процесте заңның ерекше рөлін атап өтетініне сенімді: "білімі жоқ адам жағымды жамандықтарды табады, ал білімі бар адам тек жақсылықты жағымды деп санайды. Заң-бұл жақсылыққа апаратын жол, сондықтан заң шығарушы тәрбиені нығайтуға күш салуы керек. Егер адамның әдеттері мен мінез-құлқы заңды, әдемі және қанағаттанарлық болмаса, онда ол әрқашан төменгі, жаман күйде болады, ол заң айыптаған сайын жолдан таюшы болады" [1, 165 б.]. Әл-Фарабидің негізгі және ең терең туындысы - "қайырымды қаланың" мәнін, құрылымын, дамуы мен өркендеуін ашқан "Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы Трактат". Фарабидің "қайырымды қала" проблемасының құрамдас бөлігі әртүрлі адамгершілік категориялары мен кемелді адамды тәрбиелеу туралы мәселе болып табылады. Кемелді адам туралы айтқанда, Фараби Мемлекет басшысын білдіреді. Оның пікірінше, мұндай билеуші ізгі мемлекеттің болуына, оның мүшелерінің қажетті қасиеттердің қалыптасуына себеп болуы керек [3, 309 Б.]. Философ адамгершілік кемелді билеушінің билігін өнерге теңейді. Фарабидің пікірінше, билеуші өз білімін сөзбен бейнелі түрде жеткізе білуі және адамдарды бақытқа қарай ең жақсы жолмен бағыттауы керек. Ұлы ойшыл сонымен бірге кемелді адамның туа біткен қасиеттеріне, мысалы, шындықты сүюге, әділеттілікке, өтірік пен өсекке деген жеккөрушілікке, жанның мақтанышы, ар-намыс, ақшаға және дүниелік өмірдің басқа да белгілеріне деген жеккөрушілікке бет бұрды. "Жамандықтар қалалардан жоғалып кетеді, не адамдар жан дүниесінде ізгілік күшейген кезде, не соңғысы қалыс қалғанда" [2, 185 б.]. Жақсы мемлекетте білім беру мен оқыту екі әдіспен жүзеге асырылады: бірінші кезекте сендіру әдісі және мәжбүрлеу әдісі, ол "өз еркімен, ақылдылыққа шақырылмайтын бүлікшіл азаматтар мен халықтарға" қолданылуы керек [2, 323 Б.]. «Платон заңдарының мәні» трактатында Фараб қаласының философы Платонның жеке тұлғаны жақсарту үшін қажет модерация сезімі туралы пікірімен келіседі: "білімді адамдар, өз жандарын үнемі қуаныш, шамадан тыс күлкі, қатты қайғы, шамадан тыс азап сияқты модерациядан тыс нәрсені елемеу керек, дейді Платон. Егер адам Құдайдың ізгіліктерін алуға үміт артса, онда оның өмірі ең қолайлы, ал өмір салты ең әдемі болады. Ал әдемі өмір салты халық арасында да, құдайларда да әдемі" [1, 178-179 Б.]. Философ атап өткендей, Мемлекет басшысы немесе "идеалды" адам тәрбие мен адамгершілік жетілу процесінде шамадан тыс немесе жеткіліксіз болмауы керек идеалды әсер ету мөлшерін білуі және анықтауы керек. Әл-Фараби адамгершілік категорияларына анықтама береді, сол арқылы "орта"ұғымын сипаттайды. Батылдық, ол ұқыпсыздық пен қорқақтық арасындағы ортаны, жомарттықты сараңдық пен ысырапшылдық арасында анықтайды. Фарабидің пікірінше, іс-әрекеттегі модерация адам денсаулығы үшін пайдалы. Жаман мінез-бұл дененің ауруы сияқты жоюға болатын жан ауруынан басқа ештеңе емес. Философ "ақыл-парасатқа"үлкен мән беріледі. Атап айтқанда, философ ең керемет ақыл — ой қасиеті-бұл халыққа, адамдарға және ұзақ уақытқа арналған қалаға қамқорлық жасау деп тұжырымдайды. Одан кейін күнделікті өмірде әр өнерге, әр үйге, жеке адамға қолданылатын психикалық қасиеттер пайда болады [2, 222 б.]. Бақыт туралы, Адамның адамгершілік жетілуі туралы, оған жетудің жолдары мен тәсілдері туралы мәселе ұлы ғалым әл-Фараби дәуірінде проблемалық мәселелердің бірі болды. Бүгінде бұл мәселе өзектілігін жоғалтқан жоқ. "Муаллимус Соняның" айтуынша, бақыт дегеніміз-адам инстинктивті түрде ұмтылатын кемелдік. Атап айтқанда, ол игіліктер арасында "бұл ең үлкен игілік және адам ең алдымен ұмтылатын ең керемет мақсат" деп жазады [5, 2-бет]. Фарабидің пікірінше, адамның жетілуі, оның ізгіліктерінің қалыптасуы — бұл бүкіл өмірі жалғасатын және өліммен аяқталатын процесс. Философ темперамент, батылдық, жомарттық және әділеттілік моральдық қасиеттерге жатады. Бірақ Фараби толық кемелділікке ұтымды қасиеттердің қатысуымен қол жеткізуге болатындығын айтады. Осылайша, ойшыл этикалық және рационалды, адамгершілік пен ақылдың байланысын баса көрсетіп, оны танымайтындарды сынайды. Осы ұғымдардың үздіксіздігіне және олардың өзара тәуелділігіне сүйене отырып, ол кемел адам мен ізгілік қоғамының гуманистік мұраттарын түсіндіреді. Бақытқа жетелейтін шынайы адамгершілік кемелділік пен білімнің көрінісі-Фараби философиясының негізгі идеясы. 
Әдебиеттер:

 Әбділдин Ж.М., Бурабаев М. С. Әл-Фараби. Тарихи-философиялық трактаттар. Араб тілінен аударма. Алматы: Ғылым, 1985.
 Әл-Фараби Атындағы Қазұу. Әлеуметтік-этикалық трактаттар.
Әл-Фараби. Философиялық трактаттар. Алматы.1970
Хайруллаев М. Әбу Насыр әл-Фараби ,1982.
Әл-Фараби. Бақытқа жол сілтеу,Хайдарабад,1972.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Филология және әлем тілдері факультетінің 1-курс магистранты Көпжасар Нұрлы; жетекшісі - ф.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ доценті Д.Жанатаев


Қарап көріңіз