Өлең, жыр, ақындар

Электрондық аппаратураның радиоэлементтері мен монтаждау сымдарын монтаждау және демонтаждау

"Манап Өтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжі" МКҚК
Анварбекұлы Ақсұлтан - СТ-01-21 тобының студенті
Жетекшісі: Сартаева Ұлжан Тимурқызы

Аңдатпа
Мақалада электрондық монтаждау жұмыстарын ұйымдастыру мен технологиясы қарастырылады. Екінші бөлімде электр жабдықтарының жұмысы қарастырылады. Қазіргі заманғы кәсіпорындарда электр жабдықтарының әртүрлі түрлері мен түрлері қолданылады: электр сымдары, электр құрылғылары, электр машиналары, бақылау-өлшеу аспаптары, электр автоматика және коммуникациялар. Электр жабдығының әрбір түрін монтаждаудың өзіндік ерекшеліктері бар, сонымен бірге монтаждау жұмыстарын дайындауға, технологиясына және техникасына байланысты ұқсас процестер мен операциялар бар.

Abstract
The article deals with the organization and technology of electronic assembly works. The second part deals with the operation of electrical equipment. Various types and types of electrical equipment are used in modern enterprises: electrical wires, electrical devices, electrical machines, control and measuring instruments, electrical automation and communications. Installation of each type of electrical equipment has its own characteristics, and at the same time, there are similar processes and operations related to the preparation, technology and technique of installation work.

РЭА (радиоэлектрондық аппаратура) монтаждау технологиясына ерекше талаптар қойылады. Біріншіден, сіз құжаттамада көрсетілген құрылғының сипаттамаларына сәйкес келуін жеткілікті дәлдікпен қамтамасыз етуіңіз керек. Екіншіден, дәнекерлеу стандарттарын сақтау, элементтердің өзара орналасуы және т. б. үшіншіден, оны қолдануға үйретілген мамандандырылған құрал мен білікті қызметкерлер қажет болады. Соңында, қауіпсіздік тұрғысынан да, барлық техникалық процестер үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету үшін де жұмыс орнының жабдықтарына қойылатын талаптарды орындау қажет.

Радиоэлектрондық аппаратураны монтаждау РЭА монтаждау технологиясының негізгі сәттері мемлекеттік стандарт деңгейінде тіркелген. Атап айтқанда, құрылымның барлық элементтері құрылғыны тексеруге және тексеруге еркін болатындай етіп орналастырылуы керек екендігі бөлек атап өтіледі. Сол сияқты, монтаждау кезінде бақылау үшін жабдықты қосу мүмкіндігін ескеру қажет.

Монтаждаудың барлық кезеңдері жүргізілетін конструкторлық құжаттамада сымдар мен жылжымалы бөліктер арасындағы саңылаулардың өлшемдері де көрсетілуі керек. Егер сіз бұл талапты елемейтін болсаңыз, жұмыс кезінде тұйықталу пайда болуы мүмкін, бұл құрылғыны істен шығарады.

РЭА монтаждау технологиясындағы тізбектердің өзара әсерін есепке алу

Аппаратураның жекелеген компоненттері жұмыс режимінде пайда болатын электромагниттік өрістерге байланысты бір-біріне өзара әсер етуі мүмкін. Мұндай әсерді азайту үшін келесі шаралар қолданылады:

— жоғары жиілікті тізбектер мен импульстік тізбектер мүмкіндігінше қысқа етіп жасалады-REA монтаждау технологиясы олардың элементтері мен аралық байланыстарын бір-біріне жақын орналастыруды бұйырады;

— егер сым бөлек орналасса және басқа элементтердің жұмысына кедергі келтіруі немесе өзі кедергі келтіруі мүмкін болса, ол бұралған немесе қорғалған;

— жоғары жиілікті желілерге жататын экрансыз қалған сымдар параллель орналасқан жағдайда бұралып немесе экранның әртүрлі жағында орналасады, ал қиылысқан кезде бұрыш мүмкіндігінше 90 градусқа жақын орнатылады.

Өткізгіштер мен ток өткізгіш/өткізгіш беттер арасындағы қашықтыққа қосымша талаптар қойылады. Егер қосылыспен жабылған элементтер үшін 0,4 мм – ден алшақтыққа жол берілсе, онда оқшауланбағандар үшін-өткізгіштер үшін кемінде 1 мм және Ток жүргізушілер үшін 2 мм-ден.

Бұл осы салада қолданылатын шектеулердің бір бөлігі ғана екенін түсіну маңызды. Құрылымдық талаптарда РЭА орнату технологиясының сипаттамасы тақтаны және тұтастай алғанда құрылғыны дәл және сапалы жинау үшін қажет. Сонда ғана жиналған түйіндер мен құрылғылар ұзақ және сенімді жұмыс істейді.

Радиотехникалық мамандықтардың жұмысшылары радиоэлектрондық аппаратураның күрделі тораптары мен аспаптарын, есептеу техникасы құрылғыларын монтаждауды жүргізеді; жекелеген элементтер мен тораптардың ақауларын табады және жояды; РЭА күрделі тораптары мен блоктарын реттейді және реттейді. Сондықтан жұмысшыларға жартылай өткізгіш техника негіздері, теледидар және радиохабар тарату негіздері, импульстік және есептеу техникасы құрылғылары туралы негізгі білім қажет.

РЭА және аспаптарды монтаждаушы физикалық шамаларды өлшеудің негізгі әдістерін меңгеруі, бақылау өлшеу аспаптарының мақсаты мен қолдану шарттарын білуі, әртүрлі күрделілік дәрежесіндегі радиоэлектрондық құрылғыларға арналған Техникалық құжаттамамен жұмыс істей білуі қажет.

Электрондық жабдықты өндіруде және жөндеуде электр қондырғысы ең көп еңбекті қажет ететін процесс болып табылады.

Радиоэлементтердің байланыс терминалдары және құрамдас бөліктер схемаларды немесе қосылу схемаларын, сондай-ақ басқа техникалық құжаттаманы басшылыққа ала отырып, орнату сымдары немесе басып шығарылған өткізгіштер арқылы қосылады. Көрсетілген шығыс параметрлерін және радиоқұрылғылардың сенімді жұмысын қамтамасыз ету монтаждау жұмыстарының негізгі талаптары мен технологиялық тәртіптің сақталуына байланысты, өйткені тіпті бір нашар байланыс радиоқұрылғының істен шығуына әкелуі мүмкін.

Орнату сымдарын дайындау олардың сәйкес брендтерін таңдаудан басталады. Ток өткізгіштердің көлденең қимасы олар арқылы өтетін токтың күші мен жиілігіне сәйкес болуы керек. Қолмен кесу әдісімен сымдардың ұзындығы үлгіге сәйкес немесе сызғышты пайдаланып орнатылады.

Диаметрі 2 мм-ге дейінгі сымдарды бүйірлік кескіштермен, ал диаметрі үлкен сымдарды соңғы кескіштермен кесу ұсынылады. Оқшаулауды жою әдісі оның түріне және құрамына байланысты. Оқшаулауында шыны талшықтары жоқ сымдарды аршу кезінде қыздырғыш немесе электр дәнекерлеуіш арқылы оқшаулауды жағу әдісін қолдану керек. Фторопластикалық оқшаулағышы бар сымдар тек сорғыш желдету кезінде күйдіріледі. Құрамында шыны талшықтары бар сымдарды аршу кезінде сыртқы поливинилхлоридті оқшаулау электрлік күйдіру арқылы жойылады, ішкі оқшаулау (шыны талшық) сыртқы оқшаулаудың ұшынан 1 мм қашықтықта ашылады, бұралып, тістеледі.
Оқшаулаудың ұштары қолданылатын сым брендіне байланысты бірнеше жолмен тығыздалады. Сырғып кетпеу үшін талшықты оқшаулаумен және

Тозған кезде ұштары ПВХ түтіктерімен немесе нитрожеліммен бекітіледі.

Ұзындығы 8-10 мм оқшаулау бөлігіне нитро желім жағылады, ал ұзындығы бірдей түтіктер тоқудың ұшына қойылады. Кейбір жағдайларда талшықты оқшаулау ұзындығы 5-7 мм сым қимасында No 20 мақта жіпінен жасалған таңғышпен бекітіледі. Орнату сымдарының экрандаушы өрімі сымның шетінен 20 мм ұзындыққа дейін қайшымен кесіледі, содан кейін оның ұштары корпустың жанасу қойындысына қосылуы үшін бекітіледі.

Ұзындығы 40 мм-ге дейін орнату қосылымдары контактілер арасындағы ең қысқа қашықтықта диаметрі 0,5 мм және одан жоғары жалаңаш мыс сыммен жасалуы мүмкін.

Жапырақшалар. Егер жұмыс кезінде оқшауланбаған жеке сымдар немесе радио элементтердің терминалдары арасында қысқа тұйықталу мүмкін болса, онда олар поливинилхлоридпен немесе линоксиндік түтіктермен оқшаулануы керек. Түтіктер зақымданбауы керек.
Бір-бірінен 40 мм-ден астам қашықтықта орналасқан екі электрлік контактіні қосу оқшауланған сымдармен жүзеге асырылады. Орнату сымдары қыздыру радио элементтеріне тиіп кетпеуі керек. Саңылау кемінде 5 мм болуы керек. Орнату сымдарын шассидің өткір жиектеріне қоймаңыз, себебі олар радио жұмыс істеп тұрған кезде зақымдалуы мүмкін. Сымдар монтаждалған радиоэлементтердің терминалдарына адаптер жолақтарын немесе жапырақшаларды пайдаланып қосылады, қайталап аршу және қосу үшін әр ұшында 7-10 мм сым ұзындығы қалдырады. Бір түйіспелі жапырақшаға, оның ішінде ілулі элементтердің сымдарын қоса алғанда, үш сымнан артық емес қосуға рұқсат етіледі.

Орнату алдында радиоэлементтердің сымдары үлгіге сәйкес корпустан кемінде 2 мм қашықтықта шаблон немесе дөңгелек тістеуік көмегімен қалыпталады. Иілу радиусы қорғасынның диаметрінен немесе қалыңдығынан кем дегенде екі еселенген етіп орнатылады. Сымдарға техникалық зақым келтірмеу үшін оларды қатты майыстырмаңыз немесе радиоэлементтің корпусымен шаймаңыз. Радиоэлементтер бір-бірінен кемінде 2 мм қашықтықта номиналдардың және таңбалардың жазулары анық көрінетіндей және мүмкіндігінше бір бағытқа қарайтын етіп орнатылады. Дәнекерлеу алдында монтаждалған радиоэлементтердің сымдары мен сымдардың ұштары майыстыру, бұрау немесе қысу арқылы жанасу жапырақшаларына механикалық түрде бекітіледі. Бұл әрекетті орындау үшін, олар жанасу жапырақшасының тесігіне бұрандалы және пинцетпен гүл жапырақшасының айналасында жарты айналым немесе толық айналдыру арқылы бүгіледі немесе майыстырылады. Дәнекерлеу алдында алдын ала бекіту орнату қосылымдарының сенімділігін арттырады.

Әдебиеттер
1. Журавлева, Л.В. Электрлік материалтану: оқу құралы / Л.В. Журавлева. - 10-шы ред., өшірілген – М.: Академия, 2014. – 352 б.
2. Ярочкина, Г.В. Радиоэлектрондық жабдықтар мен құрылғылар: орнату және реттеу:оқу құралы / Ярочкина Г.В. - 2-ші басылым, стереотип. – М.: Академия, 2004. – 240 б.
3. Шишмарев, В.Ю. Электрлік радиоөлшемдер: практикум: оқу құралы / В.Ю. Шишмарев. - 2-ші басылым, стереотип. – М.: Академия, 2009. – 240 б.
4. Бақанов, Г.Ф. Радиоэлектрондық жабдықтың конструкциясы мен технологиясының негіздері: оқулық нұсқаулық / Г.Ф.Бақанов, С.С.Соколов; өңдеген И.Г. Мироненко. - 2-ші басылым, корр. және қосымша – М.: Академия, 2014. – 368 б.


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз