Корейская косметика премиум класса

«Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 6 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 6 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Бөлімдер

Тақырыптыр

Сағат саны

Оқу мақсаттары

I тоқсан (8 с.)

1-бөлім - Рим империясының құлауы

Кіріспе. Неліктен Батыс Рим империясы құлады?

 

1

6.3.1.1 – «ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хронологиялық шегін білу және уақыт сызығында белгілеу;

6.3.2.1 – Рим империясының ыдырау себептерін анықтау және жіктеу

Рим империясы Шығыста неліктен сақталды?

 

1

6.3.2.3 – Византияның ішкі саясатын сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтау және жіктеу

Түрік қағаны Истемиге 568 жылы Византия неліктен елші жіберді?

Княгиня Ольганың Константинопольге сапары Киев Русін қалай өзгертті?

1

6.3.2.4 – Византияның дипломатиялық саясатын оның көршілес елдермен қарым-қатынасының мысалында қарастырып, сипаттау

2 бөлім -Феодализм

 

Феодалдық экономика ерекшеліктері неде?

Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан?

1

6.4.2.1 – экономикалық қатынастардың формаларын түсіндіру арқылы феодалдық шаруашылықтың  ерекшеліктерін сипаттау;

6.1.1.1 – феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттау

6.1.2.1 – үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау

Ортағасырлық қоғамды қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелейді?

1

 

6.4.1.1 – қолөнер мен сауданың рөлін анықтай отырып, ортағасырлық қалалардың даму ерекшеліктерін сипаттау; 

6.2.2.2 – өнердің (сәулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы өзгерістердің ықпалын анықтау

3-бөлім – Ислам тарихы

Исламның тарихында 610 және 1258 жылдар аралығында қандай басты оқиғалар орын алды?

1

6.3.2.5 – ортағасырлық  шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың сипатын түсіндіру

Неліктен VIII-XII ғасырды ислам мәдениетінің "алтын ғасыры" деп атайды?

1

6.2.2.1 – тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің  әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау;

6.2.2.4 – Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау;

6.2.3.1 – Шығыс ойшылдары жетістіктерінің маңызын  бағалау

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

1

I тоқсан бойынша оқу мақсаттары

II тоқсан (8 с.)

4- бөлім - Крест жорықтары

Неліктен крест жорықтары ұйымдастырылды?

1

6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау

Крест жорықтары христиандық Еуропа мен мұсылман әлемін қалай өзгертті?

 

1

6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау

6.2.2.1 – тарих оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің  әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау;

5- бөлім - Моңғолдар

 

Монғолдар әлемдік империяны қалай  құрды?

Моңғолдардың жорықтары  Еуразияның саяси картасын қалай өзгертті?

1

6.3.2.5 - ортағасырлық  шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау

6-бөлім

XIV ғасыр- XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам

«Қара індет» не себепті  жылдам таралды?

1

6.2.4.1 - адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру

«Қара індет» шаруалар көтерілістері мен феодалдық соғыстардың  басты себебі болды ма?

1

6.3.2.2 - У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған антифеодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын анықтау;

6.3.1.4 - феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату

Еуропада орталықтандырылған мемлекеттер қалай құрылды?

1

6.3.1.4 - феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату

Неліктен Жанна д̓ Арк бүгінгі күнге дейін француз халқының есінде?

1

6.3.1.4 – феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

1

II тоқсан бойынша оқу мақсаттары

III тоқсан (10 с.)

7- бөлім Абсолютизм: Батыс пен Шығыс

 

XIV Людовик және Ұлы Петр: кімнің билігі айтарлықтай шексіз болды?

2

6.3.1.3 - феодалдық мемлекеттің даму кезеңдерін сипаттау;

6.3.1.2 - Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;

6.3.1.6 - «парламент», «Бас штаттар», «сейм», «кортес», «Боярлар Думасы» ұғымдарын түсіндіру

Юнлэ мен Токугава билігі Батыс билеушілерінің билігіндей шексіз болды ма?

 

2

6.3.1.2 - Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;

6.3.1.5 - саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әр түрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру

Неліктен І Карл мен ІІ Осман шексіз билеуші монарх бола алмады?

 

1

6.3.1.2 - Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;

6.3.1.5 - саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әртүрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру

8- бөлім Сауда, қолөнер және әлемді игеру

Ұлы Жібек жолы Шығыс пен Батысты қалай байланыстырды?

1

6.4.1.2 - ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру

Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының айырмашылығы неде?

2

6.4.1.2 - ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру;

6.2.4.3 - картада XV-XVI ғасырлардағы саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық ашылулардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау

Ұлы географиялық ашулар әлемді қалай өзгертті?

1

6.2.4.3 - картадан XV-XVI ғасырлардағы саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық ашылулардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау;

6.3.2.7 - «отаршылдық саясат» ұғымын түсіндіру (Испания және Португалияның жаулап алуының мысалында)

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

1

III тоқсан бойынша оқу мақсаттары

IV тоқсан (8 с.)

9-бөлім

Қайта өрлеу дәуірі

 

Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті?

2

6.2.2.3 - Антикалық мәдениетпен байланыс орнату арқылы Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін өнері) сипаттау;

6.2.3.2 - гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтау;

Шығыстағы Ренессанс әлемдік мәдениетті қалай байытты?

1

6.2.3.2 - гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтау;

6.2.2.4 - Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау

10-бөлім

Реформация

Мартин Лютердің  наразылығы Еуропаны қалай өзгертті?

2

6.2.1.1 - адамның дүниетанымы мен қоғамдық өмірдегі дін рөлінің өзгеру себептерін анықтау;

6.2.1.2 - тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», «реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контр- реформация», «кезуиттер ордені» ұғымдарын түсіндіру

11-бөлім Ғылыми революция

Коперниктің теориясы қаншалықты бірегей болды?

2

6.2.4.2 - жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын анықтау;

6.2.4.1 - адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

1

IV тоқсан бойынша оқу мақсаттары

Жылына барлығы:

34 с.

 

               


Қарап көріңіз