Өлең, жыр, ақындар

«Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 6 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Жаңартылған оқу бағдарлама негізіндегі «Дүние жүзі тарихы» пәні бойынша 6 сыныпқа арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Бөлімдер

Тақырыптыр

Сағат саны

Оқу мақсаттары

I тоқсан (8 с.)

1-бөлім - Рим империясының құлауы

Кіріспе. Неліктен Батыс Рим империясы құлады?

 

1

6.3.1.1 – «ерте, орта, кейінгі орта ғасырлар» хронологиялық шегін білу және уақыт сызығында белгілеу;

6.3.2.1 – Рим империясының ыдырау себептерін анықтау және жіктеу

Рим империясы Шығыста неліктен сақталды?

 

1

6.3.2.3 – Византияның ішкі саясатын сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтау және жіктеу

Түрік қағаны Истемиге 568 жылы Византия неліктен елші жіберді?

Княгиня Ольганың Константинопольге сапары Киев Русін қалай өзгертті?

1

6.3.2.4 – Византияның дипломатиялық саясатын оның көршілес елдермен қарым-қатынасының мысалында қарастырып, сипаттау

2 бөлім -Феодализм

 

Феодалдық экономика ерекшеліктері неде?

Феодалдық қоғам қалай ұйымдасқан?

1

6.4.2.1 – экономикалық қатынастардың формаларын түсіндіру арқылы феодалдық шаруашылықтың  ерекшеліктерін сипаттау;

6.1.1.1 – феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттау

6.1.2.1 – үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау

Ортағасырлық қоғамды қаланың сәулеті мен өнері қалай бейнелейді?

1

 

6.4.1.1 – қолөнер мен сауданың рөлін анықтай отырып, ортағасырлық қалалардың даму ерекшеліктерін сипаттау; 

6.2.2.2 – өнердің (сәулет, сурет өнері) дамуына қоғамдағы өзгерістердің ықпалын анықтау

3-бөлім – Ислам тарихы

Исламның тарихында 610 және 1258 жылдар аралығында қандай басты оқиғалар орын алды?

1

6.3.2.5 – ортағасырлық  шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың сипатын түсіндіру

Неліктен VIII-XII ғасырды ислам мәдениетінің "алтын ғасыры" деп атайды?

1

6.2.2.1 – тарихи оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің  әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау;

6.2.2.4 – Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау;

6.2.3.1 – Шығыс ойшылдары жетістіктерінің маңызын  бағалау

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

1

I тоқсан бойынша оқу мақсаттары

II тоқсан (8 с.)

4- бөлім - Крест жорықтары

Неліктен крест жорықтары ұйымдастырылды?

1

6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау

Крест жорықтары христиандық Еуропа мен мұсылман әлемін қалай өзгертті?

 

1

6.3.2.6 – картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау

6.2.2.1 – тарих оқиғалардың өзара байланысын орнату арқылы діндерің  әлемдік мәдениетке ықпалын анықтау;

5- бөлім - Моңғолдар

 

Монғолдар әлемдік империяны қалай  құрды?

Моңғолдардың жорықтары  Еуразияның саяси картасын қалай өзгертті?

1

6.3.2.5 - ортағасырлық  шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау

6-бөлім

XIV ғасыр- XVI ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам

«Қара індет» не себепті  жылдам таралды?

1

6.2.4.1 - адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру

«Қара індет» шаруалар көтерілістері мен феодалдық соғыстардың  басты себебі болды ма?

1

6.3.2.2 - У.Тайлер, Г. Каль жетекшілігімен болған антифеодалдық көтерілістердің себептері мен маңызын анықтау;

6.3.1.4 - феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату

Еуропада орталықтандырылған мемлекеттер қалай құрылды?

1

6.3.1.4 - феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату

Неліктен Жанна д̓ Арк бүгінгі күнге дейін француз халқының есінде?

1

6.3.1.4 – феодалдық соғыстар мен орталықтандырылған мемлекеттердің құрылуы арасында байланыс орнату

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

1

II тоқсан бойынша оқу мақсаттары

III тоқсан (10 с.)

7- бөлім Абсолютизм: Батыс пен Шығыс

 

XIV Людовик және Ұлы Петр: кімнің билігі айтарлықтай шексіз болды?

2

6.3.1.3 - феодалдық мемлекеттің даму кезеңдерін сипаттау;

6.3.1.2 - Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;

6.3.1.6 - «парламент», «Бас штаттар», «сейм», «кортес», «Боярлар Думасы» ұғымдарын түсіндіру

Юнлэ мен Токугава билігі Батыс билеушілерінің билігіндей шексіз болды ма?

 

2

6.3.1.2 - Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;

6.3.1.5 - саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әр түрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру

Неліктен І Карл мен ІІ Осман шексіз билеуші монарх бола алмады?

 

1

6.3.1.2 - Батыс пен Шығыстағы монархия формаларын (сословиелік-өкілдік және шексіз билік) ажырату;

6.3.1.5 - саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әртүрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру

8- бөлім Сауда, қолөнер және әлемді игеру

Ұлы Жібек жолы Шығыс пен Батысты қалай байланыстырды?

1

6.4.1.2 - ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру

Қытайлықтар мен еуропалықтардың теңіз саяхаттарының айырмашылығы неде?

2

6.4.1.2 - ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру;

6.2.4.3 - картада XV-XVI ғасырлардағы саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық ашылулардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау

Ұлы географиялық ашулар әлемді қалай өзгертті?

1

6.2.4.3 - картадан XV-XVI ғасырлардағы саяхатшылардың негізгі бағыт-бағдарларын белгілей отырып, Ұлы географиялық ашылулардың адамдардың әлем туралы түсінігіне ықпалын анықтау;

6.3.2.7 - «отаршылдық саясат» ұғымын түсіндіру (Испания және Португалияның жаулап алуының мысалында)

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

1

III тоқсан бойынша оқу мақсаттары

IV тоқсан (8 с.)

9-бөлім

Қайта өрлеу дәуірі

 

Қайта өрлеу дәуірі өнердің дамуын қалай өзгертті?

2

6.2.2.3 - Антикалық мәдениетпен байланыс орнату арқылы Қайта өрлеу дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін өнері) сипаттау;

6.2.3.2 - гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтау;

Шығыстағы Ренессанс әлемдік мәдениетті қалай байытты?

1

6.2.3.2 - гуманистік идеялардың орта ғасырлық мәдениеттің дамуына ықпалын анықтау;

6.2.2.4 - Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау

10-бөлім

Реформация

Мартин Лютердің  наразылығы Еуропаны қалай өзгертті?

2

6.2.1.1 - адамның дүниетанымы мен қоғамдық өмірдегі дін рөлінің өзгеру себептерін анықтау;

6.2.1.2 - тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», «реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контр- реформация», «кезуиттер ордені» ұғымдарын түсіндіру

11-бөлім Ғылыми революция

Коперниктің теориясы қаншалықты бірегей болды?

2

6.2.4.2 - жаратылыстану ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың маңыздылығын анықтау;

6.2.4.1 - адам өміріндегі қоршаған орта туралы білімнің рөлін түсіндіру

Тоқсандық жиынтық бағалау (ТЖБ)

1

IV тоқсан бойынша оқу мақсаттары

Жылына барлығы:

34 с.

 

               


Пікірлер (11)

Ақнұр

Романдық және готикалық стилге тән белгілерді жазу керек

Аида

У.Таилер Г.Каль жетекшилигымен болган анти феодалдык котерылыстердин себептери мен манызын жазу керек

Мади

6.3.2.5 - ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін анықтау

Ділдә

Жауаптар жоқ

Алия

Тамаша

Алдина

Жауаптары болса Жаксы болатын еді

Ұлданай

осман имприясы туралы билим ленд жауаптарын беринишши

ннннн

филм оснавание осман кор тусинесин или осман деп википедия шыгар

Myrza

Өте керемет!

С Саяжан

Жауаптары шықпайды

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз