Корейская косметика премиум класса

Қызыл ерлер

Патшалар, байлар, мырзалар,
Көп жыл бізді билеген.
Шіреніп жатып ақ үйде
Табанымен илеген.

Толық

Қашқынның ауылы

Қараңғы түн.
Түн суық.
Ызғырық жел дауылы.
Таудың іші түнерген,

Толық

Асығып тез аттандық

Басып жатты тәтті ұйқы
Сарыарқаның даласын.
Құл ғып жатты қара түн
Қалың қазақ баласын.

Толық

Көңіл

Тұлпар мініп жүйткіп,
Құйындай ұшып ұйтқып,
Бір жерде көңілім тұрмайды.
Мұратын іздеп,

Толық

Біздің стан

Жаңа тұрмыс қалайды.
Айнала жау
Шабуға көз қадайды.
Уақыт күтіп,

Толық

Лениннен кейін

Ленинсіз жыл
Өтті тоғыз, сегізі...
Ленинизм
Мәңгі мұхит теңізі.

Толық

Ленин кетті

Жау бар ма еді
Оған оғын атпаған?
Ащы тұрмыс
Қай уын ол татпаған?..

Толық

Ленин планы

Ұғындырып
Компартия қостарын,
Қасына алып
Штабтағы достарын,

Толық

Жасқанған ба ол!

Бір күні тез
Бір флангті көруге,
Келді автомен
Алдыңғы шеп шеруге.

Толық

Майданнан майданға

Сан қиындық.
Жоқшылыққа қайыспай,
Жұмыскер тап
Алға аттады майыспай.

Толық

Мен

Глиссерге
Қызыл жалау байлана.
Кежуілге
Шықтым талай сайлана,

Толық

Біздің құрал

Біздің құрал
Жаудікіндей шон емес.
Біздің құрал
Жалғыз ғана оқ емес.

Толық

Жау флоты

Жаудың толық
Елді езетін құралы:
Қанаушы тап
Көп ғасырдан мұралы.

Толық

Мен

Сол майданда
«Болдым, — демен, — ірі едім,
Біркелкі лек ішіндегі дыры едім...»
Бірде атты қос,

Толық

Лениншілдік

Ленинизм
Білімнің шын құрышы,
Социалға
Тартқан жолдың дұрысы.

Толық

Жауды қудық

Сұм ұлдары,
Қанды аузын жалмасты,
Екі қылыш
Ысқырысып шалмасты.

Толық

Біздің шепте

Ленин тұрды,
Нығып басып табанды.
Қолын сілтеп,
Берді қатты команды:

Толық

Жау

Құрсаған жау
Ақ, көк, ала түменен,
Жер үстімен,
Аспанменен, суменен.

Толық

Жау шебінде

Жау неше рет
Топ-топ болып саптанды.
Неше түрлі
Құрал, сауыт қаттанды.

Толық

Екі күш

Жұмыскер тап
Алып жаудың ордасын,
Қан майданда
Талқан қылып мордасын.

Толық

Ленин туының астында

Марксизммен
Белді бекем буына,
Салып ұран
Жұмыскер тап нуына,

Толық

Сәйгүлігім

Бесжылдықты
Бес қырқадан асқанда,
Біздің поезд
Үдеп алға басқанда:

Толық

Қозы Көрпеш

Орманбеттің аттанған он сан ноғай,
Біреуінің ақылы он сан қолдай.
Мұзтауына екі хан келді көшіп
Ертістегі орысқа бодан болмай.

Толық

Айт күні

Тоқшылық бүгінгі күн берекелі,
Көңілді ойын-күлкі мерекелі.
Әр адам өз әлінше айт қылып жүр,
Дүниенің сезілгендей кең екені.

Толық

Жетімге

Жастай жетім қалдың жалғыз,
Қоясың қайда басыңды?
Туғаныңнан айрылып,
Ағыздың көзден жасыңды.

Толық

Інішегіме

Ойынды қой, оқы, інішегім, алға бас!
Жарқыратып ақ нұрменен көңілді аш.
Балалыққа жас миыңды алдатпа,
Ғылым үйрен, нұрға толсын кеудең жас.

Толық

Ақын

Ғибратты сөздер айтып болдың ақын.
Мүсәнләфләр сөзіне сөзің жақын.
Үлгі қып кейінгіге жаздың нұсқа,
Қиыннан қиыстырып сөздің нарқын.

Толық

Оқымаған қазақ

Сендерден қайыршы артық, надан байлар
Құландай тұрағы жоқ біткен тайлар,
Ұдайы екі-үш боран соқса егер,
Жемтік боп сасып қалар терең сайлар.

Толық

Надан бай

Мың жылқы, мың қойым бар бір басымда,
Қызықты көріп бақтым бұл жасымда.
Бір аяқ саумал үшін малай болған
Қараша үй қоңсым бар көп қасымда.

Толық

Қазақ сабағы

Иесі болса дағы алтын тақтың,
Көнеді бенде ісіне жалғыз хақтың,
Тағдырға мойын сұнып, елден безіп,
Мен жүрмін ортасында бөтен-жаттың.

Толық

Kім басшы – аға халыққа?

Халық ағасы жұрт қорғайтын панадай,
Адасқанды жөнге салар данадай.
Қара халық жөн білмейтін, адасқан,
Соңынан еріп қалқақтаған баладай.

Толық

Түс

Түсімде жапан түзде кезіп жүріп,
Қорғансыз бір бақшаға келдім кіріп.
Аяныш түсті ойыма сол арада,
Қуарған ағаштардың түрін көріп.

Толық

Сағыну

Сарғайдым сағынғаннан, қалқаш, сені,
Қиял мен ойдың саған ауып дені.
Қайғыда, қасіретте мен жүргенде,
Ойға алмай жүр ме екенсің әлде мені?

Толық

Қоштасқан жер

Жан жолдac! Ұмытылмас қоштасқан жер.
Сөздерің емес тіпті естен кетер.
Көзіңе жас кеп толған сұрың қашып,
Мен келіп, хош дегенде қолыңды бер

Толық

Кетпейтін естен ғашық жар

Кетпейтін естен ғашық жар!
Айта алмай жүрген сөзім бар,
Талай жерде оқталып,
Айтуға көріп ұят-ар.

Толық

...ға

Айыпқа бұйырмассыз жазғанға хат,
Тартпақтап, жатырқарлық емеспіз жат,
Көңіл ашар ләззатпен сөз жазысып,
Сізден басқа жоқ болды білер бекзат.

Толық

Жайлаудан қымыз ішу

Бие байлап, қымыз құяр уақыт болды,
Кәрі-жас, малшы, мырза үйге толды.
Шығыршықты піспекті сылдырлатып
Керіліп жігіт пісті қара көлді.

Толық

Жайлауға көшу

Ел көшкенде кең жайлауға таласып,
Жүк артысар аяқтарын тез басып.
Таң белгісі білінгенде сарғайып,
Ақырындап дүниеге нұр шашып.

Толық

Нұра

Сағынып, Нұра, мен келдім,
Бұрынғы иең– байғұсың.
Айрылған сенен көп елдің
Жатырсың көрмей қайғысын.

Толық

Туған жерім – өз елім

Қайғы ойлаттың естен кетпей туған жер,
Қаны қашты, әм сарғайды ет пен тер.
Сені ойласам ішім күйер қапа боп,
Жүрегімде түйіншектей қайғы шер.

Толық

×