Корейская косметика премиум класса


1 ағаштың 12 бұтағы бар, әр бұтағында отыздан жапырағы бар, жапырақтың 1 жағы ақ, 1 жағы қара?

Жыл, ай, күн мен түн



Аспандағы алып доп,
Жарқырайды жарық боп

Күн



Ағайынды бəрi:
Шықса – көк,
Түссе – сары.

Жапырақтар



Күндіз бар да, түнде жоқ,
Онсыз өмір мүлде жоқ.

Күн



Ғажап көпір аспалы
Айшықтап тұр аспанды.

Кемпірқосақ



Төбедегі сылдырмақ
Төмен түсті құлдырап.
Сылдыр-сылдыр сылдырмақ
Сынып қалды сыңғырап.

Сүңгі



Көкте туып,
Жерде өледі.

Жаңбыр



Бұлт ішінде бурыл ат кісінейді.

Күннің күркіреуі



Будақ түтін түсі аппақ,
Көк жүзіне тұзақтап.
Қойғандай-ақ жылжымай
Тауды өбеді құшақтап.

Ақша бұлт



Бірде селбір жабағы,
Бірде теңбіл жабағы.

Бұлт



Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Жүретұғын жолы жоқ.
Мінезі де жеңілтек,
Тіл алмайтын бір тентек,
Шөпшілердің шөбін шашты,
Қалпағымды ала қашты.

Жел



Ақ шапанын үстінен
Алты ай бойы шешпеді.
Қара шапаны үстінен
Алты ай бойы түспейді.

Қысқы ақ қар, жазғы қара жер



Бөркін ағай киеді ошырайтып.

Томарға түскен қар



Ақ сиыр туып кетер,
Қара сиыр жатып қалар.

Қардың кетуі



Қарағайсыз, тақтасыз,
Көпір салдым балтасыз.

Мұз



Адам тимей қағанағым жарылды.

Мұз



Суда жаралады,
Суда жоғалады.

Мұз



Қасқанасы қылтылдап,
Көз қарасы жылтылдап.
Ұзын-ұзын ұз келер,
Ұзын бойлы қыз келер.

Ағынды су



Дедектейді, зырлайды,
Артқа мойын бұрмайды.

Өзен



Күлің, күлің, күлің ат,
Күліп өтті, көрдің бе?
Көлеңкесін көрсетпей
Жүріп өтті, көрдің бе?

Өзен