Өлең, жыр, ақындар


Толқып-толқып судай ағып,
Ешбір жанды кетпес қағып.
Көз көрсе де қол ұстамас,
Жаратылған мұнша нағып?

СағымБір нәрсе көруге бар, ұстауға жоқ,
Жаз көркі, көк шәлідей шымылдық боп.

СағымАлдымнан өтті бұлдырап,
Тұра қалдым жолына.
Ұстайын деп ойландым,
Ілінбеді қолыма.

СағымҮстінде шөлдің,
Толқыған көлмін.

СағымКейде аққан судай,
Кейде қалың нудай.
Жақындасаң жоқ,
Алыстасаң бар.

СағымКөз алдымда көк теңіз.

СағымАлтын аяқ,
Жете алмадым,
Жалаң аяқ.

СағымБір нәрсе көруге көп, ұстауға жоқ,
Жаздыгүні көп болар, қыстауға жоқ.
Тұрмайды бір мекенде қарауытып,
Қаншама жалынып, жалпайсаң жоқ.

СағымҚусам да жеткермеді, тұра қашты,
Барды да бұрыш қаптың аузын ашты.

БоранҚолтықтан кірер қоңқайып,
Төрге шығар томпайып.

БоранҚу талақай үйірілген,
Желден шүй кейірілген.

ҚұйынБір хайуан елге мәшһүр таңғажайып,
Жүреді кейде көп боп, кейде азайып.
Барлығы көпке мәлім болса-дағы,
Еш адам ұстай алмас ебін тауып.

ҚұйынЖұмбағым жұтылды,
Ойға қарай құтылды.

ҚұйынӨрге қарай құтылды,
Сырына келіп қосылса,
Өз-өзінен құтырды.

ҚұйынАшуланып бұртиды,
Аузы көпіріп құтырды.
Ашушаң ақымақ,
Кез келгенді ұшырады.

ҚұйынБір нәрсе жер мен көкті шарлап тұрған,
Дамылсыз бәйіт айтып зарлап тұрған.
Тамаша қылығына қарап тұрсам,
Арасын жер мен көктің барлап тұрған.

ЖелБір нәрсеге қарап тұрсаң дүбірлейді,
Алыстан көзін салсаң күлімдейді,
Екпіні сонша қатты болса-дағы,
Ұстасаң қолыңызға білінбейді.

ЖелАлдымнан өтті бұлдырлап,
Тұра қалдым жолында.
Ұстайын деп ойладым,
Ілінбеді қолыма.

ЖелҚұйрығы, екі мүйізі,
Түбінде шидің шықпаған.
Ту қоян жатыр тумаған,
Шыбықпен ұрсам, шықпаған,
Қарғыды тамнан соқпаған.

ЖелӘне барады өзі,
Көрінбейді ізі.

Жел