Өлең, жыр, ақындар

Әке туралы өлеңдер

Әкелер үшін туған күнінде ұл-қызынан жылы лебіз есту керемет тосынсый болатыны анық. Әкеңізді қандай сөздермен ерекше құттықтауға болады? Жүректен шыққан әр сөз жүрекке жетеді. Ал біз ұсынған құттықтаулар бір кәдеңізге жарайды деген сенімдеміз.

Әке туралы жыр

Жас едім өмірге еркін бойламаған,
Күні ертең не боларын ойламаған.
Шарықтап кетсем де алыс қанат қағып,
Өзіңдей қамқор адам қайда маған?!
Сүрінсем сынай қарап от жанарың,
Сен мені жақтамадың, ақтамадың.
Әрдайым осы қатал мінезіңнен
Күш алып мақсатыма аттанамын.
Жан әке, шертіп сезім домбырасын,
Кеудемді қуанышқа толтырасың.
Арманның аспанына құлаш ұрсам,
Арқамда асқар тау боп сен тұрасың.
Бұл күнде мен де өзеннің арнасымын,
Кім мөлдір болса соның жолдасымын.
Қуан сен, қуана бер, әкетайым,
Мен сенің өміріңнің жалғасымын.

Мұхтар Шаханов

***

Әкеме хат

Айып етпе, есіме алам бүгін,
Өтті ғой ерке, тентек балаң күнім,
Асауға бас білмейтін құрық салып,
Арқалатты бір үйдің тәмам жүгін.
Бір жақсылық күтумен алыс күннен,
Зымыраған уақытпен жарыстым мен.
Көре алмайды кей күншіл күлкімді де,
Көрмеп ем бақ таласып әлі ешкіммен.
Үстінде жүріп келем Ана — жердің,
Балалық, қай–қайларда қала бердің.
Өшірсе де отымды өршеленем,
Келеді, әке, ұдайы жана бергім!

Үйде ме едің, жан көке–ау, түзде ме едің,
Сағыныш тамшыларын тізбеледім.
Үйреттің гүл біткенді мәпелеуге,
Үзе көрме, жан ботам, үзбе дедің.
Жүрексінсем сақадай үйіріп тым,
Түйдіріп жал-құйрығын жүйріктің.
Ойна дедің жалында, баурында емес,
Сол сөздің кештеу барып сырын ұқтым.

Жуылды он сегізде жаспен жаным,
Садаға деуші едің ғой бас пен малың
Төніп келген қара құс іліп кетті,
Өмірдің аттатпай-ақ баспалдағын.
Өткен күн өзегіме жара салдың,
Қайсы ісінді теріс деп таласа алдым.
Көрінуші ең көзіме биік болып,
Қайғыдан, әке, сонда аласардың.
Аласардың тағдырдың қорлауына,
Аласардың туған ай толмауына.
Хатпенен мазаласам кешіре гөр,
Бұл да бір өткен күннің толғауы да.
Ойласам жастығымды жанады ішім,
Өмір–ай, қуанышы — көл, азабы — шың.
Заңы екен ғой тағдырдың түсінемін,
Толғанып өту деген балаң үшін…

Марфуға Айтқожина

***

Әке

Білемін, бәрін, бәрін сездің, Әке,
Асылы айтпаушы едің сөзді қате…

Жерлеген күні сені дертті болып,
Мен түгіл жылап тұрды көк түнеріп.
Жеткізген он баланы қайран Әке,
Жете алмай жетпіс жасқа кеттің өліп.

Кеп жатты құрдастарың көңіл айтып,
Сиреген қатарлары көбі қайтып.
Тағдырдың жазуына қандай шара,
Қоятын не қуантып, не мұңайтып.

Болды рас дертің күшті, қайғы содан,
Ажалдан құтылып ед қай кісі аман?
Ішінде он баланың отырса да,
Жылайды жалғызсырап байғұс анам!

Қайран әке, жастығын тез ұрлатқан,
Мойымай нала шаққа.
Көңіліме нұр құйып, көзімді ашқан,
Жол сілтеп болашаққа.

Айтқан ақыл, салмақты сөзің мақтан,
Бастаған парасатқа.
Жүрміз әлі жан әке, өзің жаққан,
Жылынып сол ошаққа.

Қайран әке, жаны – жаз, сөзі – көктем,
Жүруші ек көп еркелеп.
Жүрмін бүгін жақсының көзі боп мен,
Ержетіп тек ертерек…

Тағдырына ұл-қызың төзім еткен
Бір Алла берер көмек!
Жүрміз әлі, жан әке, өзің еккен
Еменді көлеңкелеп…

Қалқаман Сарин

***

Әкеге балаларының тілегі

Қорғаштап өмір дейтін сында бізді,
Жүрдіңіз еңкейтпестен тұлғаңызды.
Әкетай, дейміз сізге жүз жасаңыз,
Ақ тілек тағыңыз да жырдан ізгі!

Өмірде талай асу алынғаны,
Бақыттың оты бізге жағылғаны –
Бір Сіздің еңбегіңіз екен, Әке,
Бүгінде ойлап тұрсақ – соның бәрі.

Біз үшін өткен талай жылдарыңыз,
Жатыр ғой сол өмірде тұлғалы із.
Әкелік мектебіңізден тәлім алған
Бұл күнде өзі де әке ұлдарыңыз.

Өсті ұрпақ, соңыңыздан жетілді із,
“Ата!” – деп айдарлы ұл, кекілді қыз.
Сонда да бұтақ жайған ұл-қызыңа
Әлі де қатал ұстаз секілдісіз.

Өмірде беріп бізге тағылым із,
Үйреткен аз болды ма тәліміңіз.
Жетсек те жетістікке, алдыңызда
Баладай боп тұрамыз бәрібір біз.

Өмірде үлгіміз де бір Сіз, Әке,
Перзентке таусылмайтын жырсыз, Әке.
Сол тұлға, сол мінезден аласармай
Біздерге тәлім болып жүрсіз, Әке.

Әлі де биік болсын жұлдызыңыз –
Арналған перзенттерден жыр-гүліміз.
Жүріңіз аман-есен ортамызда,
Тілейді соны бүгін ұл-қызыңыз!

Ғабиден Қожахмет

***

Менің әкем мен үшін дара туған!

Әке сен, жансың биік, дана тұлғаң.
Мейірім,нұры менен жаратылған,
Бар әлемнің, жақсылығын бойға жыйған,
Менің әкем, мен үшін, дара туған.

Әке сенің жүзіңнен қуат алам.
Жанарыңның жылуы шуақтанған,
Өзің барда,, ғажайып көрінеді,
Шынайы боп, көзіме мына ғалам.

Әке сенің жалғайтын өміріңмін,
Жырларыммен толқыса көңлің тым.
Мәнісі деп білемін, мен өзіңді,
28-жылдағы, өмірімнің.

Әке сенсің ең алғашқы ағартушым,
Мен өзіңнің, өмірге, қаланушың.
Мендей ұлға, бұл өмірді, сыйға тартқан,
Алладан, кейінгі сен Жаратушым!

Нұрсұлтан Надиров

***

Әкеме

Әкем біреу, анам да біреу менің,
Мен жығылсам сүйенер тіреулерім.
Олар барда мереке, көрген емен
Қабақтарын шытқанын, түнергенін.
Менің досым әкесін жек көреді,
«Бізбен ісі жоқ оның» деп сөгеді,
Жамандайды сыртынан, тістенеді,
Бір-біріне бітпейді өкпелері.
Дос тапса да адамдар, тапса-дағы,
Әке жалғыз, табылмас ақшаға да,
Жамандасаң әкеңді, саған әкеп,
Жақсы әкесін бере ме басқа бала.
Әке – білек, саусағы – балалары,
Қан тамырмен жалғасқан аралары,
Ана - тамыр бойымен бәріне де,
Тіршіліктің жылуы таралады.

Фариза Оңғарсынова

***

Әкеме

Әке, сенің жолыңды қуа алмадым,
Қыран баптап, жүйрікті суармадым.
Қансонарда қасыңа серік болып,
Таңсәріден ілесіп шыға алмадым,

Ат жаратып, бәйгеге шаба алмадым,
Үмітіңнің алауын жаға алмадым.
Жыртығыңа жамау боп жамалмадым,
Мылтығыңның тілін де таба алмадым.

Палуан болып күресте жеңе алмадым,
Маған ондай қонбады бедел-бағың.
Жолын қандай табам деп қиналушы ем,
Орындалмай жатқанда көп арманың.

Үйреттің бе, білмеймін бекер бәрін,
Түйсінбедім даланың шекер дәмін.
Өзің құсап алыстан дүрбі салып,
Жер танитын жағдайға жете алмадым.

Көрсететін жоқ қой деп енді ерлігім,
Сең соққандай күн сайын сенделді ұлың.
Тым болмаса бойыма қонбай кетті-ау,
Құралайды көзге атқан мергендігің.

Жанды ауыртқан жалған-ай, жарықтық-ай,
Болдым екен дарынсыз неғып бұлай?
Деп жүргенде ұлыңа әкеңіздің,
Қасиеті ақындық дарыпты ғой.

Солай өмір жалғады көшке мені,
Енді ойлама, әкетай, ештеңені!
Алты ұлыңның біреуі ақын болса,
Әкеңіздің отының өшпегені!

Серікзат Дүйсенғазы

***

Әкем — асқар тауым

Төбесінде бұлт аунар,
Жер бетінде тұр таулар.
Бірақ, мына мен үшін,
Бәрінен биік бір тау бар.

Кім десе егер сенерің,
Әкем менің дер едім.
Сол биікке күн сайын,
Қарап өсіп келемін.

Қуат Адис

***

Алабұрту

Мен баяғы баламын, кекілдімін…
Әй, бірдеңе білетін секілдімін.
Түнде менің етімді ұйқы құшып,
Таңсәріде сүйеді дәтімді Күн.
Өтініш пен өкініш арасында,
тоңып жүрмін, өмірдің жағасында.
Түстерімде – сабылып сансыз аруақ,
Бата берер…
Нанбайсың… нанасың да.
Шаршадым ба өмірден?
Жалықтым ба?
Жұмақ – анда… білемін, тамұқ мұнда.
Менің ішкі дүниемді аластауға,
құдыреті жетпейді-ау жарықтың да…
Бір үмітті іздеймін бекер күннен.
Шынымды айттым.
Ал, содан өтелді нем?
Нәрестенің иісін аңсап жүрмін…
Әлде, қатты сағындым Әкемді мен?..

Ақберен Елгезек

***

Жан әкемді еске алу

10 жыл өтті асқар тауым құлағалы,
10 жыл өтті анам іздеп жылағалы.
Әр күніміз сағынышпен өткенімен
Жүрегіміз әке деп соғады әлі.

10 жыл өтті бізде болдық балалы,
Суретіңе атам ғой деп- қарады…
Жұмбағы мен сырлары көп дүние -ай
Өзегімді өртеп, бөліп барады

Ән саламын сағынғанда өзіңді,
Жебеп жүрші әке қара қызыңды.
Өзің едің мына өмірде тірегім,
Жалғап келем Алла деп ізіңді.

Тәрбиеңді көріп өстік жасымнан
Ешкім сендей сипамаған басымнан.
Түсіне алмай қалдық әке артыңда,
Кетуіңде болды -ау бізге тосыннан.

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір -ай
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.

***

Әкені еске алу

Тең келмейтін алтын да еш қолдағы,
Өзің едің,әке,үйдің зор бағы.
Жарық берер айымыздай көктегі,
Болушы едің жанымыздың қорғаны.

Біздер үшін асқар едің, шың, асқақ,
Сенсіз қалды жанымыз да тым ақсап.
Жанарларды жәудіретіп мәңгілік,
Кеттің, әке, жанымыздан жырақтап.

Жадымыздан өшпес мәңгі, әкешім,
Анаға жар, ал біздерге әкесің.
Немерең де, шөбере мен шөпшегің,
Бәрі сені сағынуда, әке шын.

Шырақ едің, сәуле едің, ай едің,
Жаның толы, мейірімге бай едің.
Ілім, білім, тәрбиеге қаныққан,
Үлгі алар ер атына сай едің.

Жанға бермес, біртуарым, еренім,
Жар едің ғой, әке едің, ер едің.
Жан әкем-ау, жанға батып жоқтығың,
Сабылумен сағынуда ел ерін.

Жан әкешім,қызметте бапты ерім,
Елге сыйлы,абыройлы,даңқты едің.
Кеткеніңде келмейтін боп енді еш,
Сені жоқтап,күңіреніп жатты елің.

Сен кеткенде жанарлар да жылап тым,
Жігеріміз кетті сынып, сұлап мың.
Жан әкешім,жаның болғай әрқашан,
Ең ерекше, ақ төрінен жұмақтың.

***

Әке

Әке емеспе бұл өмірдің бар мәні!!!
Адам болсын менің мына балам дер,
Осы емеспе барлық Әке арманы.
Қалай адам қыламын деп баламды,
Уайыммен атар кей бір таңдары.
Баласының қабағына қарайды,
Атса екен деп қуанышпен нұр таңы.
Әкесінің қамын жейді құрметтеп,
Ұлтшыл демек рухы биік ұрпағы.

***

Әке

Үлгі бізге айтылған сөзің дара,
Тапқан екен сені де төзімді ана.
Бізді жұрттар мақтаса мақтай берсін
Мақтау сөзге лайық жан өзің ғана!

***

Әке

Әке,қараш бәрінің әкесі бар,
Сіз сыймаған өмірдің кеудесі тар.
Әке бүгін балаңның баласы бар,
Атасы жоқ немереңе дүние тар.
Жұбайыңның жүректе жарасы бар,
Сыңары жоқ аққудың айдыны тар.
Ұлдарың жүр кеудеде зар-мұңы бар,
Сенсіз алған әр демнің тынысы тар.
Сізге арналған кеудеде жырларым бар,
Ішқұса боп өткізген фәниде тар.
Сенсіз өсіп жатырған отбасың бар,
Сенсіз әке бірақ-та шаңырақ тар.

***

Қажетті сілтемелер (қарап көріңіз):

Асқар тау әке туған күнің құтты болсын!

Әке туралы өлеңдер

Ата-анаға ақ тілек

60 жасқа толған әкеге тілек

Әке 70 жас туған күнің құтты болсын!

Аяулы әке, Ата туған күн құттықтау, тілек

Әкеге тілек құттықтау


Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Пікірлер (0)

Пікір қалдырыңыз


Қарап көріңіз